Σεπτέμβριος 2011

Posted by | Σεπτέμβριος 29, 2011
Πως ψηφίσθηκε η διάταξη για το “Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)”

Άρθρο 53      Ν……..  29/09/2011 Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) 1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελ- σελ. ΦΕΚ 200 λείμματος, επιβάλλεται...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Σεπτέμβριος 23, 2011
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Από την έναρξη της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολύ καλή γνώση και ορθολογική εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας με βασικό στόχο όχι μόνον την προστασία της επιχείρησης αλλά...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Σεπτέμβριος 22, 2011
Λογιστικές Υπηρεσίες

Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) Συστάσεις / Ενάρξεις Εταιρειών ή Ατομικών Επιχειρήσεων. Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ του Κ.Β.Σ. (Μηχανογραφημένα ή...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Σεπτέμβριος 21, 2011
Ανάλυση Ασφαλιστικών Δεδομένων και Παροχή Προσωπικών Συμβουλών Σχεδιασμού Συνταξιοδότησης

Η Εταιρεία μας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης στα ερωτήματα που δημιουργούνται σε κάθε ασφαλισμένο για τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα, αποφάσισε να προσθέσει στις παρεχόμενες –...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Σεπτέμβριος 20, 2011
Αναζητείται λύση για όσους προκαταβάλλουν Φ.Π.Α. που δεν θα εισπράξουν ποτέ λόγω ακάλυπτης επιταγής του πελάτη

Το οικονομικό επιτελείο αναζητεί λύση, με νομοθετική ρύθμιση στο πλαίσιο του προωθούμενου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της προείσπραξης ΦΠΑ από ακάλυπτες επιταγές. Το πρόβλημα είναι μεγάλο...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Σεπτέμβριος 19, 2011
Νέα εταιρική μορφή μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης

Για την ίδρυση εταιρειών με μεγαλύτερη ευελιξία. Την εισαγωγή μιας νέας εταιρικής μορφής, κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.Στο...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Σεπτέμβριος 15, 2011
Υ.Α.55608-Πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων με παροχή της εγγύησης του Ελλ.Δημοσίου 17,8,2011

Αρ. πρωτ.: 2/55608/0025/17.8.2011 Προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Σεπτέμβριος 15, 2011
Παροχή ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ελλ.Δημοσίου, σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, για νέα δάνεια μέχρι 31/12/11 – Υ.Α.64312

Αριθμ. οικ. 2/64312/0025/12.9.2011 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω προσωρινού πλαισίου στήριξης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Σεπτέμβριος 14, 2011
Δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα ο τρόπος υπολογισμού του νέου “ειδικού τέλους” στα ακίνητα -14/09/2011

Στην δημοσιότητα δόθηκε ο τρόπος υπολογισμού και όλες οι λεπτομέρειες για την επιβολή ειδικού τέλους στα ακίνητα μαζί με αναλυτικούς πίνακες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα  ...

Διαβάστε περισσότερα