Ιανουάριος 2014

Posted by | Ιανουάριος 27, 2014
Αντισυνταγματικά τα υπέρογκα φορο-πρόστιμα, λένε οι λογιστές

Θέμα αντισυνταγματικότητας των νέων υπέρογκων φορο-προστίμων που καθιέρωσε ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών θέτουν οι εκπρόσωποι των λογιστών και των φορέων της αγοράς. Μάλιστα, δεν αποκλείουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 22, 2014
Στήριξη της επιχειρημα​τικότητας με απλοποίηση των περιβαλλον​τικών αδειοδοτήσ​εων

Με το νόμο 4014/2011 επανακαθορίστηκαν οι διαδικασίες που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων. Πάνω από 85.000.000 ευρώ το χρόνο, εκτιμάται ότι είναι το όφελος από τη μείωση των διοικητικών βαρών...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 20, 2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ και ΠΛΗΡΩΜΗ Φ.Π.Α. της τελευταίας περιόδου 2013 (τρίμηνο ή μήνας)

1. Αποσυνδέεται πλήρως η δήλωση ΦΠΑ από την καταβολή, όπως θα συμβεί με το σύνολο των δηλώσεων, δηλαδή η δήλωση θα υποβάλλεται και θα  γίνεται αποδεκτή και χωρίς την καταβολή...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 15, 2014
ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΑΠΟΔΟΣΗ – ΕΝΑΡΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΦΜ

 ΠΟΛ.1006/31.12.2013 Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ΠΟΛ 1006/2014 (ΦΕΚ Β' 19/10-01-2014) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 10, 2014
Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για Α.Π.Δ. και Βιβλίου Τοποποίησης Ωραρίου

Από την Τρίτη 7 Ιανουαρίου τέθηκαν σε ισχύ τα άρθρα 2 και 14 του  ν. 4225/2013 στα οποίο περιέχονται οι διατάξεις για το νέο πρόστιμο για την μη καταγραφή στην Α.Π.Δ....

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 3, 2014
Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄)

ΠΟΛ 1001/2014 (ΦΕΚ Β' 2/02-01-2014) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 222...

Διαβάστε περισσότερα