Μάιος 2010

Posted by | Μάιος 31, 2010
Επενδυτικά Προγράμματα – Επιχορηγήσεις

Οικονομοτεχνικές μελέτες για την υπαγωγή επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους, γίνονται μετά από την ανάθεση του σχετικού έργου σύμφωνα με τα ισχύον κάθε οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον ή τον ισχύοντα αναπτυξιακό...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Μάιος 31, 2010
Εταιρία

Εταιρία Γενικών Επιχειρηματικών Συμβούλων

Διαβάστε περισσότερα