Γ.Ε.ΜΗ.

Posted by | Μάρτιος 8, 2019
Τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (αιφνιδιασμός ή αναμενόμενο;)

Εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ.: 28800 - 08/03/2019 εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την εγγραφή των τουριστικών καταλυμάτων (ατομικών επιχειρήσεων) στο Γενικό εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): Α) Ως υπόχρεοι εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Δεκέμβριος 15, 2016
Σε ισχύ ο νόμος 4442/7-12-16 για την απλοποίηση της αδειοδότησης 21 ερωτήσεις και απαντήσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε ισχύ ο νόμος 4442 για την απλοποίηση της αδειοδότησης - 21 ερωτήσεις και απαντήσεις Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιούλιος 12, 2016
Φορολογική ενημέρωση 10/07/2016 “ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ”

10.7.2016 Γνωρίζετε ότι... Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής δεν υποχρεούται στην υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης με τον/τη σύζυγό του στην Ελλάδα, αποκλειστικά και μόνο επειδή ο/η σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος ημεδαπής. Η...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιανουάριος 4, 2016
Αρ. πρωτ.: 137275/30.12.2015 Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών επιχειρήσεων γενικά (απάντηση για φαρμακεία)

Αρ. πρωτ.: 137275/30.12.2015 Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 137275 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Οκτώβριος 8, 2015
ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 474/30.09.2015 Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικό με υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Αποδεικτικού Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης από ατομικές επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους (π.χ. την 1-7-2015) και έχουν διαγράφει από το ΓΕΜΗ, πριν την προθεσμία Υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης.

ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 474/30.09.2015 Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικό με υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Αποδεικτικού Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης από ατομικές επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους (π.χ. την 1-7-2015) και...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Οκτώβριος 1, 2015
O «διωγμός» των ατομικών επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ

Όπως είναι γνωστό με το N.3419/2005 δημιουργήθηκε το Γενικό Εμπορικό ΜΗτρώο (ΓΕΜΗ) με σκοπό την καταγραφή και την τήρηση αρχείου των εμπορικών εταιρειών που λειτουργούν ανά την επικράτεια. Με την...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Σεπτέμβριος 28, 2015
Ορθή επανάληψη από το Γ.Ε.ΜΗ. για τον οδηγό εγγραφής των ατομικών επιχείρησεων στο Γ.Ε.ΜΗ. (εγκ.97333/ 23-9-15)

Διαβάστε τον οδηγό όπως διορθώθηκε σήμερα από το Γ.Ε.ΜΗ ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Σεπτέμβριος 25, 2015
23/9/15-Διευκρινίσεις από το Γ.Ε.ΜΗ. για την εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων και την καταχώριση του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 97333/23-9-2015 του Τμήματος Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ., δεδομένου ότι η Υπηρεσία γίνεται καθημερινά δέκτης ερωτημάτων σχετικά με την εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ και την...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Αύγουστος 17, 2015
ΓΕΜΗ Αριθμ. Πρωτ. : 82432/04.08.2015 Καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. αποφάσεων εταίρων / μετόχων για τη θέση εταιρείας σε λύση & εκκαθάριση.

ΓΕΜΗ Αριθμ. Πρωτ. : 82432/04.08.2015 Καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. αποφάσεων εταίρων / μετόχων για τη θέση εταιρείας σε λύση & εκκαθάριση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | Ιούλιος 30, 2015
!!!! Η υποχρέωση για υποβολή αποδεικτικού υποβολής δήλωσης Φ.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ.

Υπενθυμίζουμε τη διάταξη του άρθρου 5 της κ.υ.α. 79752/30.12.2014 με την οποία ορίζονται τα ελάχιστα ετησίως καταχωριζόμενα στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία. Συγκεκριμένα, οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη μερίδα...

Διαβάστε περισσότερα