Βεβαιώσεις

Posted by | 20 Μαρτίου, 2013
Έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας μέσω της δικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος φορέας για την καταγραφή και πιστοποίηση της ανεργίας. Το διάστημα της εγγεγραμμένης ανεργίας αποτελεί κριτήριο για τη μοριοδότηση υποψηφίων σε διαδικασίες επιλογής καθώς και  κριτήριο φορολογικών απαλλαγών ή...

Διαβάστε περισσότερα