ΓΕΜΗ

Posted by | 8 Ιανουαρίου, 2015
Καθορίστηκαν τα ποσά της ετήσιας συνδρομής στα Eπιμελητήρια καθώς και τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη

Με την απόφαση 78030/30.12.14 καθορίζονται οι άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχουν στα μέλη τους τα Επιμελητήρια, τα ποσά της ετήσιας συνδρομής, το εύρος των οποίων ορίζεται ανά νομική...

Διαβάστε περισσότερα
Posted by | 7 Ιουνίου, 2013
Και ηλεκτρονικά η αποστολή δικαιολογητικών στο Γ.Ε.ΜΗ. για την δημοσίευση των ισολογισμών

Η νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ» δέχεται και δικαιολογητικά για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων . Σύμφωνα με νεώτερη ανακοίνωση του ΓΕΜΗ η ανωτέρω υπηρεσία που τέθηκε σε...

Διαβάστε περισσότερα