Εμπορικό Επιμελητήριο

Posted by | 8 Ιανουαρίου, 2015
Καθορίστηκαν τα ποσά της ετήσιας συνδρομής στα Eπιμελητήρια καθώς και τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη

Με την απόφαση 78030/30.12.14 καθορίζονται οι άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχουν στα μέλη τους τα Επιμελητήρια, τα ποσά της ετήσιας συνδρομής, το εύρος των οποίων ορίζεται ανά νομική...

Διαβάστε περισσότερα