Οδηγός

Posted by | 5 Νοεμβρίου, 2013
Οδηγός Καινοτομίας για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η πληροφόρηση για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας και των συνεργασιών, αποτελεί μια από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη Μονάδα Καινοτομίας και...

Διαβάστε περισσότερα