Άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, θα αυξήσει το φορολογητέο εισόδημα επιτηδευματιών

Τραπεζικές καταθέσεις, πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμών, προσωπικές και επαγγελματικές δαπάνες σε μετρητά, τιμολόγια αγοράς και πώλησης, τιμοκατάλογοι, στοιχεία απογραφής, καθώς και τις τιμές λιανικής προϊόντων “στρατολογεί” μεταξύ άλλων ο φοροελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών, για να εντοπίσει τα εισοδήματα που κρύβουν οι επιτηδευματίες.

Το νέο σύστημα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2013 και θα προσδιορίζει με έμμεσο τρόπο τα εισοδήματα, τα φορολογητέα κέρδη, ακόμη και τον οφειλόμενο ΦΠA περίπου 900.000 επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών μέσω ελέγχων, στους οποίους θα χρησιμοποιείται ένα ευρύτατο φάσμα πληροφοριών και δεδομένων από τρίτες πηγές.

Στηρίζεται σε πέντε ελεγκτικές μεθόδους, που προσδιορίζουν με έμμεσο τρόπο τα πραγματικά εισοδήματα:
– Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει οι επιτηδευματίες σε μετρητά

– Την ανάλυση ρευστότητας του κάθε φορολογουμένου

– Την καθαρή θέση του φορολογουμένου.

– Τη σχέση της τιμής πώλησης στον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.

– Την αρχή των αναλογιών.

Μέσω του συχετισμού των τραπεζικών λογαριασμών και των δαπανών σε μετρητά, το υπουργείο στοχεύει να αποκαλύψει φορολογούμενους που δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, ενώ πραγματοποιούν τακτικά μεγάλες πληρωμές μέσω των τραπεζικών λογαριασμών τους.

Στη διασταυρωση τραπεζικών καταθέσεων (επιχειρηματικών και ατομικών) και δαπανών σε μετρητά προστίθενται
– οι δαπάνες που έχουν γίνει με μετρητά για την επιχείρηση και τα προσωπικά έξοδα του ελεγχόμενου,
– τα μετρητά που βρίσκονται στα χέρια του επιχειρηματία
– από το ποσό που προκύπτει αφαιρούνται ο ΦΠA ή οι φόροι που έχουν καταβληθεί για πωλήσεις, τα δάνεια και οι πληρωμές μέσω των τραπεζών
– το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα
– από αυτό αφαιρείται το εισόδημα που έχει δηλώσει με τη φορολογική δήλωση
– το ποσό που απομένει είναι η φορολογητέα ύλη που αποκρύπτεται

Το νέο σύστημα θα εφαρμόζεται κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξακρίβωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των ελεγχομένων είναι αδύνατη με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των φορολογικών αρχών, τα οποία προέρχονται από τα αρχεία τους, τα τηρηθέντα φορολογικά βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί και έχουν ληφθεί.

Θα εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για αδικαιολόγητο πλουτισμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου σε κινητή και ακίνητη περιουσία ή όταν διαπιστώνονται υπερβολικές δαπάνες, που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης ή και του φορολογούμενου φυσικού προσώπου.

Πέραν αυτών, ο τζίρος των επιχειρήσεων θα προσδιορίζεται και με τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων ή δεδομένων από την “ελεγκτική παρατήρηση”, που θα δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές να διαμορφώνουν με έναν ειδικό αλγόριθμο το μεικτό κέρδος και τον τζίρο από τις πωλήσεις σε ένα κατάστημα.

Ετσι, με βάση τη σταθερή ποσοστιαία αναλογία μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης και τον όγκο των πωλήσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα για το συγκεκριμένο κατάστημα και συνεπώς, τον ΦΠΑ που πρέπει να αποδίδει.

Άλλωστε, τα ακαθάριστα κέρδη είναι δυνατόν να προσδιορισθούν, συγκρίνοντας τα τιμολόγια αγοράς με τα τιμολόγια πώλησης, την ανάλυση των τιμοκαταλόγων, την εξέταση των αρχείων απογραφής, τις παραγγελίες, τις τιμές στα ράφια και άλλα παρόμοια στοιχεία και το υπουργείο πιστεύει ότι τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής είναι δύσκολο να αντικρουστούν.

Εκτιμάται δε, ότι το νέο σύστημα θα αυξήσει το φορολογητέο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έτσι η πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων, που με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι σήμερα αφορολόγητοι, θα πληρώσει φόρο.

Δεδομένο θεωρείται ότι το σύστημα αυτό αίρει το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο για τους ελεγχόμενους, αφού θα εξετάζονται αναλήψεις και καταθέσεις.

Σε σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα υπό τον υπουργό, Γιάννη Στουρνάρα, ζητήθηκε καλύτερος συντονισμός μεταξύ των ελεγκτικών – εισπρακτικών υπηρεσιών και άμεση αξιοποίηση όλων των στοιχείων των διασταυρώσεων.

Οι δράσεις που αποφασίστηκαν, είναι:
– απογραφή και διασταύρωση όλων των εκθέσεων ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταβολή των προστίμων,
– δημιουργία άμεσης διασύνδεσης όλων των συστημάτων του υπουργείου Taxis Elenxis και Isis),
– διενέργεια άμεσων ελέγχων στους λήπτες πλαστών και εικονικών τιμολογίων,
– νομοθετική ρύθμιση για να εισπράττονται από τις ελεγκτικές αρχές τα πρόστιμα που καθορίζονται,
– ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση της Επιτροπής Συμβιβασμού, με στόχο την άμεση ολοκλήρωση των χιλιάδων υποθέσεων που χρονίζουν και στερούν έσοδα από το Δημόσιο.

Στο πλαίσιο, εξάλλου, εντατικοποίησης των δράσεων για την είσπραξη των οφειλών, δόθηκαν και νέες εντολές για να προχωρήσουν άμεσα οι διασταυρώσεις:
α) επιχειρηματιών που έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
β) των 1.500 μεγαλύτερων οφειλετών
γ) λοιπών οφειλετών μεσαίας κατηγορίας
δ) ελεγχθείσες υποθέσεις φορολογουμένων με μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Οι εν λόγω μάλιστα διασταυρώσεις θα πραγματοποιηθούν με τις βάσεις δεδομένων της ΓΓΠΣ που αφορούν σε:

– εμβάσματα στο εξωτερικό των τελευταίων δύο ετών

– ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

– τόκους καταθέσεων στο εξωτερικό.

Πηγή: www.sofokleousin.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image