Έρχονται κατασχέσεις μισθών και καταθέσεων για χρέη προς το δημόσιο με email

k

Τη νέα τεχνολογία επιστρατεύει το υπουργείο Οικονομικών για να επιταχύνει τις διαδικασίες κατάσχεσης εισοδημάτων και καταθέσεων όσων χρωστούν στο δημόσιο. Το ΥΠΟΙΚ θεσμοθετεί την αποστολή με email των σχετικών κατασχετηρίων σε τράπεζες, λογιστήρια επιχειρήσεων, ασφαλιστικά ταμεία και γενικά φορείς με τους οποίους συναλλάσσονται οι οφειλέτες.

Αυστηροποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τα ανασφάλιστα οχήματα, αλλά δίνεται και διορία σε όσους κυκλοφορούν με ανασφάλιστο όχημα να αποφύγουν τις νέες αυστηρότερες κυρώσεις εφόσον τα ασφαλίσουν έως τις 15 Απριλίου 2013. Παράλληλα, με πολυνομοσχέδιο των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης επέρχονται αλλαγές στο χαρακτηρισμό οφειλών προς το δημόσιο ως ανεπίδεκτων είσπραξης καθώς και οργανωτικές αλλαγές στη γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων (σύμφωνες με τις συστάσεις της πρόσφατης έκθεσης της τρόικας για την φοροδιαφυγή).

Ειδικότερα, οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, είναι:

* Με διαδικασία εξπρές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα κοινοποιούνται κατασχετήρια εις χείρας τρίτων για χρέη προς το δημόσιο. Ουσιαστικά το υπουργείο Οικονομικών θεσμοθετεί την αποστολή κατασχετηρίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε τραπεζικά ιδρύματα και σε λογιστήρια επιχειρήσεων για την κατάσχεση τραπεζικών υπολοίπων και μισθών από φορολογούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Να σημειωθεί ότι στο ΥΠΟΙΚ είχαν διαπιστώσει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων καθώς όλη η διαδικασία γίνεται χειρόγραφα με αποστολή σχετικών επιστολών κατάσχεσης. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση χρεών προς το δημόσιο ισχύει ακατάσχετο μισθών και συντάξεων έως 1.000 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις μπορούν να κατασχεθούν στο σύνολό τους.

* Θεσπίζεται ταχύτερη διαδικασία για το χαρακτηρισμό οφειλών προς το δημόσιο ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Αυτό σημαίνει ότι οι οφειλές αυτές σε καμία περίπτωση δεν διαγράφονται αλλά παύουν οι ενέργειες αναζήτησης περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικής είσπραξης από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου χρέη θα θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης είναι αυτές που το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη έχει εκποιηθεί χωρίς να έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι απαιτήσεις του δημοσίου.

* Το δημόσιο καθίσταται προνομιακός «πιστωτής» (θα λαμβάνει πρώτο μερίδιο από το πλειστηριάσμα ακινήτων των οφειλετών) στις περιπτώσεις χρεών προς το δημόσιο από ΦΠΑ και άλλους παρακρατούμενους φόρους.

* Το δημόσιο πρόκειται να εισπράξει άμεσα ποσά που είναι κατατεθειμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προέρχονται από εκπλειστηριάσματα περιουσιακών στοιχείων οφειλετών όπου η κατάταξη των πιστωτών έχει προσβληθεί δικαστικά. Για παράδειγμα στις περιπτώσεις που το ακίνητο ενός οφειλέτη έχει «βγει στο σφυρί» για χρέη προς το δημόσιο και προς ιδιώτες εφόσον κάποιος ιδιώτες έχει προσβάλει δικαστικά τη σειρά αυτών που πληρώνονται το δημόσιο θα έπρεπε να περιμένει να οριστικοποιηθούν οι δικαστικές διαδικασίες προκειμένου να εισπράξει. Με το νέο καθεστώς θα εισπράττει άμεσα.

*Οι φορολογούμενοι που μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για χρήσεις 2008 ή παλαιότερες προχωρήσουν σε οικειοθελή υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων (πριν την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου) γλιτώνουν το 80% των προσαυξήσεων και προστίμων.

* Η γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων (ΓΓΠΣ) μια ή δυο φορές το χρόνο θα πραγματοποιεί διασταυρώσεις μεταξύ του αρχείου οχημάτων του ΥΠΟΙΚ και του αρχείου ασφαλισμένων οχημάτων των ασφαλιστικών εταιρειών προκειμένου να διαπιστώνει ποια οχήματα είναι ανασφάλιστα. Τονίζεται ότι με διάταξη στο νομοσχέδιο ότι κάθε αυτοκίνητο που έχει άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας πρέπει να είναι ασφαλισμένο ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιείται ή παραμένει εν τοις πράγμασι ακίνητο. Οι ιδιοκτήτες ΙΧ που από τη διασταύρωση θα εντοπιστούν να έχουν στην κατοχή τους ανασφάλιστο όχημα θα λάβουν ειδοποιητήριο από τη ΓΓΠΣ με το οποίο θα καλούνται εντός 8 ημερών να προχωρήσουν στην ασφάλισή του καταβάλλοντας και παράβολο υπέρ του δημοσίου ύψους 250 ευρώ. Εφόσον εντοπιστούν από έλεγχο των αστυνομικών αρχών να κυκλοφορούν ανασφάλιστοι θα αφαιρείται το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας για δέκα ημέρες και θα επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ εφόσον το ανασφάλιστο όχημα είναι επιβατικό ΙΧ και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Εάν εμπλακούν σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα θα αφαιρείται το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας για δυο χρόνια.

* Δημιουργείται κέντρο ελέγχων φορολογούμενων μεγάλου πλούτου με την απόσπαση τμημάτων από το διαπεριφερειακό ελεγκτικό κέντρο. Το νέο κέντρο θα έχει τη δυνατότητα διενέργειας βεβαιώσεων και αναγκαστικής είσπραξης οφειλών από τους ελέγχους του.

* Καταργείται η υποχρέωση των εφοριών να εκδίδουν πάσης φύσεως πιστοποιητικά τα οποία δεν προβλέπονται με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών ή κοινές αποφάσεις του με άλλα υπουργεία. Για παράδειγμα πιστοποιητικά που η έκδοσή τους προβλέπεται με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης  η έκδοσή τους καταργείται από τις εφορίες. Στόχος είναι να αποσυμφορηθούν οι εφορίες στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων και της αναδιοργάνωσής τους.

* Θεσπίζεται ειδική αξιολόγηση αποδοτικότητας όλων των υπαλλήλων της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων (εφοριακοί, τελωνειακοί κ.ά).

* Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αποκτά την αρμοδιότητα να αλλάζει με αποφάσεις του την οργανωτική δομή της ΓΓΔΕ. Διατάξεις όπως αυτή και οι αμέσως προηγούμενες εντάσσονται στο πλαίσιο της σύστασης για αυτονόμηση της ΓΓΔΕ που περιλαμβάνεται στην πρόσφατη έκθεση της τρόικας για τον φορολογικό μηχανισμό.

* Καταργείται η υποχρεωτική παρουσία των υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ στις ποινικές δίκες για φοροδιαφυγή.

* Το χαράτσι (ΕΕΤΗΔΕ) του 2011 το οποίο πρέπει να επιστραφεί σε φορολογούμενους λόγω λανθασμένου υπολογισμού του δεν συμψηφίζεται με το χαράτσι του 2012 (αυτό κατέστη σε πολλές περιπτώσεις αδύνατο για γραφειοκρατικούς λόγους) και θα επιστρέφεται μόνο μέσω των εφοριών.

* Στις φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου το ΥΠΟΙΚ αποκτά τη δυνατότητα την προθεσμία παραγραφής τους κατά δυο έτη.

* Η επιλογή των υποθέσεων για έλεγχο που βρίσκονται στο όριο της παραγραφής θα γίνεται με σύστημα ανάλυσης κινδύνου για φοροδιαφυγή και πιθανότητας εισπράξεων.

Πηγή:www.capital.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image