Έως 1/12/14 η αίτηση για ρύθμιση οφειλών προς δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (π.χ. ΔΕΥΑΚ)

Αριθ. πρωτ.: 44366/19.11.2014
Ρύθμιση οφειλών προς δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών

Αθήνα, 19-11-2014
Αριθ. Πρωτ.: 44366ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ. και ΔΙΟΙΚ. ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝΤαχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Α. Αλβανός, 21313 64840
Α. Βλασίδου, 2131364807
A. Σιλιγάρδου 2131364820ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών προς δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.

Όπως ήδη γνωρίζετε, με το άρθρο 24 του ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α΄/23-10-14) τροποποιήθηκαν διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-4-2014) περί ρύθμισης οφειλών. Συγκεκριμένα, μετά τις εν λόγω τροποποιήσεις, στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών εμπίπτουν πλέον και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη (αρ. 242, Α.Κ.), ήτοι την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Δεδομένης της εγγύτητας της ως άνω ημερομηνίας και της σημασίας που προσλαμβάνει η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης για την βελτίωση της εισπραξιμότητας των εσόδων των δήμων, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Ο.Τ.Α. της χωρικής αρμοδιότητάς σας, προκειμένου αυτοί να προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες πληροφόρησης των οφειλετών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image