Αλλάζουν σχεδόν όλα στους κανόνες διακίνησης και εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Απόφ.Α2/718/31-7-2014 Υπ.Ανάπτυξης)

Διαβάστε όλη την Υπουργική Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. στις 31/7/2014.

Σίγουρα κάτι από όλα σας αφορά μέσα από τις 148 σελίδες του ΦΕΚ 2090 Β΄- 31/7/14.

ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/718/14 (ΦΕΚ – 2090 Β/31-7-2014): Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προ­ϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image