Ανακοινώθηκαν τα εγκεκριμμένα, επιδοτούμενα ή επιλαχόντα, επενδυτικά σχέδια του προγράμματος “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”, στα πλαίσια του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ με επιδότηση 100%.

Συγκεκριμένα στη Δράση Ι του εν λόγω Προγράμματος, η οποία αφορά ανέργους, εντάχθηκαν 1626 προτάσεις, ενώ στην Δράση ΙΙ, η οποία αφορά υπάρχουσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν 602 προτάσεις.

Το σύνολο των επιλεγέντων επιχειρηματικών σχεδίων και στις δυο δράσεις δημιουργούν 3500 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας.

Η μεγάλη απήχηση του Προγράμματος οδήγησε στην ανάγκη για εξασφάλιση πρόσθετων πόρων κατά 40 εκ. ευρώ. Η ένταξη επιπλέον έργων αναμένεται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αύξηση αυτή.

Το σύνολο των ενδιαφερομένων (επιλεγέντες, επιτυχόντες και αποτυχόντες) θα ενημερωθεί εγγράφως. Οι επιλεγέντες μετά την επίσημη ενημέρωση τους θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπεται από την προκήρυξη σε διάστημα έως δυο μηνών, προκειμένου να  ενισχυθεί το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Για να κατεβάσετε το αρχείο με τους Πίνακες των Αποτελεσμάτων πατήστε εδώ.

Θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι η εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών επιχειρηματικών σχεδίων για Επιδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα με την ίδια υπευθυνότητα, ως προς την ποιότητα του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών της, από το 1983. Τα  μέχρι σήμερα αποτελέσματα   επιβραβεύουν τους  πελάτες  μας για την επιλογή τους.

Παράλληλα, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την Λογιστική παρακολούθηση ολοκλήρωσης προγραμμάτων και αποπληρωμής επιχορηγήσεωντων επιχειρήσεων  των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια εγκρίθηκαν,  και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητα  εντός του Ν. Καβάλας ή σε όμορους νομούς.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή ενημέρωση παρακαλούνται οι  ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μαζί μας όλο το 24ωρο, μέσω των ανάλογων διαθέσιμων  τρόπων  επικοινωνίας  που  αναφέρονται  στην  Ιστοσελίδα μας.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image