Ανατίθονται στις Τράπεζες οι εισπράξεις Δημοσίου

Το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική ανακοίνωσή του, ανακοινώνει την απόφαση ανάθεσης της είσπραξης Βεβαιωμένων Οφειλών των ΔΟΥ, καθώς και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Αριθμ. Δ5Α 1180572 ΕΞ 31.12.2012  &  Αριθμ. Δ5Α 1180571 ΕΞ 31.12.2012

Ανάθεση είσπραξης των

Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ. & Φόρου Ακίνητης Περιουσίας

αποφασίζουμε:

  1. 1.     Αναθέτουμε την είσπραξη των «βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ», η οποία θα γίνεται μέσω της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.), στα κάτωθι πιστωτικά ιδρύματα:
  2. 2.      Αναθέτουμε την είσπραξη του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, η οποία θα γίνεται μέσω της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.), στα κάτωθι πιστωτικά ιδρύματα:

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

• ALPHA BANK Α.Ε.

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Α.Τ.Ε ΒΑΝΚ

• ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε

• EUROBANK – ERGASIAS S.A

• ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

• MARFIN − ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.Ε.

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

• ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

• MILLENIUM BANK Α.Ε.

• ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

• ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANΚ Α.Ε.

• ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

• FBBank − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.Τ.Δ

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.)

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

• ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

• HSBC BANK PLC

1. Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα κατόπιν της υπ’ αριθμ. Δ5Α 1171324 ΕΞ2012/12.12.2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος απεδέχθησαν τη συμμετοχή τους στην διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ.

2. Η εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε) συμμετέχει στην διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ έναντι αμοιβής η οποία ορίζεται στο ποσό των 0,06 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

3. Η αμοιβή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στα οποία έχει ανατεθεί η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ, ορίζεται στο ποσό των:

α) 0,30 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω καταστήματος και

β) 0,10 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Web, ATM κ.λπ).

4. Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο στη ΔΙΑΣ Α.Ε. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις

5. Στους υπόχρεους προς καταβολή βεβαιωμένων οφειλών δεν μπορεί να επιβληθεί, για κανένα λόγο, κάποια περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση από τα πιστωτικά ιδρύματα.

6. Δεν απαιτείται εκ μέρους των υπόχρεων τήρηση λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα επιλέξουν προκειμένου να καταβάλουν τον βεβαιωμένο φόρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image