Αξίζει την προσοχή σας: Φιλοξενία και Δωρεάν παραχώρηση

Ακίνητα : Φιλοξενία και Δωρεάν παραχώρηση
Πίνακας 5 – Προσδιορισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης

Τα τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία των γονέων, καθώς και οι γονείς που φιλοξενούνται στην κατοικία των τέκνων τους δεν επιβαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης της κατοικίας η οποία επιβαρύνει τους γονείς ή τα τέκνα αντίστοιχα που ιδιοκατοικούν.

 

Στην περίπτωση που αυτός που φιλοξενείται είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συμπληρώνει την ένδειξη “Φιλοξενία” στον Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Η ανωτέρω περίπτωση αφορά δεν αφορά την δωρεάν παραχώρηση κατά την οποία η δ/νση του παραχωρούντος είναι διαφορετική από τη δ/νση του λαμβάνοντα την παραχώρηση.

 

Σημειώνεται ότι στην πείπτωση της δωρεάν παραχώρησης ακινήτου δεν δύναται  ο παραχωρών το ακίνητο να δηλώνει οτι φιλοξενείται σε αυτό.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image