Απαραίτητο το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατά την υποβολή ΝΕΩΝ μισθώσεων από 11ο 2015. Διαβάστε πότε δεν χρειάζεται

Υπ. Περιβάλλοντος Αρ.Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016
Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας».

Ορθή Επανάληψη

Με τη διαγραφή της προτελευταίας παραγράφου περί μεταβατικού διαστήματος έκδοσης και συμπλήρωσης ΠΕΑ και τη διόρθωση της ημερομηνίας στην 4η σελ. από 09.12.2011 σε 09.07.2011.

Αθήνα, 22/04/2016

Ο Γεν. Γραμματέας Ενέργειας & ΟΠΥ

Μιχαήλ Βερροιόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &

ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119

101 92 Αθήνα

e-mail: depea@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 16.02.2016

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/Γ/172335

ΠΡΟΣ:

1. Υπουργείο Οικονομικών

Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

Τμήματα Α’-Β’

Καρ. Σερβίας 10

101 84 Αθήνα

ΚΟΙΝ.:

1. ΥΠΕΝ – ΣΕΠΔΕ&Μ

Κηφισίας 1-3

115 23 Αθήνα

2. ΚΑΠΕ – Δ/νση

Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος,

190 09 Πικέρμι Αττικής

3. ΠΟΜΙΔΑ

Σοφοκλέους 15 & Αιόλου 105 51 Αθήνα

4. Συντονιστική Επιτροπή

Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας

Γ. Γενναδίου 4

106 78 Αθήνα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας».

Δείτε το αρχείο εδώ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image