Απορρίφθηκε προσφυγή κατά της Ελλάδας για το PSI.

k

Τρίτη 14 Απριλίου 2015

Διεκδικούσαν αποζημίωση

Απορρίφθηκε προσφυγή κατά της Ελλάδας για το PSI

Το διαιτητικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή μιας εταιρίας τσεχικών συμφερόντων και του σλοβακικού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου – ΠΑΣΟΚ: Τεράστια πρακτική σημασία

Απορρίφθηκε η προσφυγή δύο εταιριών κατά της Ελλάδας για το PSI.

Στις 20.5.2013, δύο ξένες εταιρίες, η ISTROKAPITAL SE (Cyprus), εταιρία holding τσεχικών συμφερόντων με έδρα την Κύπρο, και το σλοβακικό ταχυδρομικό ταμιευτήριο, Poštová banka, a.s. (Slovak), προσέφυγαν κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, διεκδικώντας αποζημίωση για τις απώλειές τους σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία κουρεύτηκαν τον Μάρτιο του 2012.

Για την προστασία των επενδύσεών τους σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, οι εν λόγω εταιρίες επικαλούνταν τις διατάξεις των διεθνών συμφωνιών προώθησης και αμοιβαίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου και Ελλάδος και Τσεχίας. Οι συμφωνίες αυτές παραπέμπουν τις διαφορές μεταξύ Ελλάδος και ξένων επενδυτών σε διεθνή διαιτησία που διεξάγεται από διεθνές διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών της Παγκόσμιας Τράπεζας, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον (International Centre for the Settlement of Investment Disputes – ICSID).

Το διαιτητικό δικαστήριο που συγκροτήθηκε από το Κέντρο αυτό για να κρίνει την υπόθεση εξέδωσε την απόφασή του στις 9.4.2015, με την οποία απέρριψε την προσφυγή κατά της Ελλάδος. Διαιτητές είχαν ορισθεί ο Αμερικανός John Townsend, η Γαλλίδα Brigitte Stern και ο Κολομβιανός Eduardo Zuleta, ως Πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου.

Κατά γενικό κανόνα, στις εν λόγω διαιτησίες εμπλέκονται ιδιαίτερα προβεβλημένες διεθνείς δικηγορικές εταιρίες και από τις δυο πλευρές. Στην προκειμένη περίπτωση, την πλευρά των αλλοδαπών εταιριών εκπροσώπησε η δικηγορική εταιρία Debevoise & Plimpton, ενώ η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (συγκεκριμένα από τις κυρίες Σ. Χαριτάκη και Ε. Πανοπούλου), συνεπικουρούμενο από το διεθνές δικηγορικό γραφείο Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, το οποίο διετέλεσε και σύμβουλος του ελληνικού δημοσίου για τον σχεδιασμό και την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI το 2011-2012.

Νομικοί κύκλοι της χώρας με γνώση επί θεμάτων επίλυσης διεθνών επενδυτικών διαφορών εκτιμούν ότι η απόφαση αυτή θωρακίζει το PSI στη διεθνή έννομη τάξη, μετά την απόφαση υπ’ αριθ. 1116/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία επιβεβαίωσε τη νομιμότητα του PSI στην εσωτερική και την ευρωπαϊκή έννομη τάξη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κριθεί η νομιμότητα του PSI και υπό το φως των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Θεμελιωδών Ελευθεριών (γνωστή ως ΕΣΔΑ), μετά από προσφυγές που κατατέθηκαν σχετικά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εδρεύει στο Στρασβούργο.

ΠΑΣΟΚ: «Τεράστια πρακτική σημασία»

Από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (ICSID) για την προσφυγή Σλοβακικής τράπεζας και των μετοχών της κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας για το κούρεμα, εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί με την απόφαση αυτή του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου επιβεβαιώνεται η νομική θωράκιση του PSI.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Αργεντινή, που ταλαιπωρούνται διεθνώς σε δικαστικό επίπεδο για πολύ μικρότερες μειώσεις και αναδιαρθρώσεις χρέους, η Ελλάδα οργάνωσε την πιο δραστική παρέμβαση στο χρέος της κατά τρόπο νομικά ασφαλή που επιβεβαιώθηκε εσωτερικά από την Ολομέλεια του ΣτΕ και διεθνώς από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο χάρις στον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα που εκφράστηκε με αυξημένη πλειοψηφία μέσω των ρητρών συλλογικής δράσης.

Η πρακτική σημασία της απόφασης αυτής για την δημοσιονομική ασφάλεια της χώρας είναι τεράστια. Στην παρέμβαση του 2012 στο χρέος περιλαμβάνεται, ως γνωστόν, και η δέσμευση του Eurogroup για περαιτέρω παραμετρικές αλλαγές (που συνιστούν κούρεμα σε καθαρή παρούσα αξία) με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος».

Ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε τα συγχαρητήρια του στα στελέχη του ΝΣΚ, της νομικής υπηρεσίας της ΤτΕ και στους διεθνείς νομικούς συμβούλους της Ελληνικής Δημοκρατίας που χειρίστηκαν την υπόθεση.

Πηγή: http://www.protothema.gr/

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image