Από 1η Ιουνίου μόνο μέσω τραπεζών και ΕΛΤΑ οι πληρωμές φόρων προς το Δημόσιο

Στις Τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, αντί για τα γκισέ των εφοριών, θα πληρώνουν υποχρεωτικά τους φόρους και τα χρέη τους οι πολίτες από την 1η Ιουνίου του 2013, ενώ μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις θα παρέχεται δυνατότητα πληρωμών στα ταμεία των ΔΟΥ.

Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται με την ΠΟΛ.1212/23.11.2012 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, στην οποία ορίζεται ότι αρχικά η πληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών θα γίνεται παράλληλα στις ΔΟΥ, στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ και από την 1η Ιουνίου 2013 αποκλειστικά και μόνο στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων κατόπιν έγκρισης του προϊσταμένου της εφορίας.

Η πληρωμή των οφειλών θα γίνεται με τη χρήση μοναδικού κωδικού, ο οποίος ονομάζεται Ταυτότητα Οφειλής (ΤΟ) και Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) αντίστοιχα στα ΕΛΤΑ ή σε κάθε τράπεζα, χωρίς να είναι απαραίτητη η διατήρηση λογαριασμού καταθέσεων από την πλευρά του οφειλέτη. Με τους κωδικούς αυτούς ο φορολογούμενος θα μπορεί να καταβάλλει είτε το σύνολο είτε μέρος της οφειλής του ή των δόσεων αποπληρωμής αυτής.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image