Αυθημερόν γνωστοποίηση νέας πρόσληψης ή αλλαγής μισθού ή ωραρίου.Η καθυστέρηση σημαίνει πρόστιμο…

Λόγω της σημαντικής αλλαγής στο θέμα ενημ.της επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) – ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ και πριν την ανάληψη εργασίας είναι αναγκαία η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τον Λογιστή-Φοροτεχνικό (προκαταβολικά) για οτιδήποτε χρειάζεται ΑΜΕΣΗ κοινοποίηση στο ΣΕΠΕ

Τα νέα πρόστιμα είναι από 500 € και μέχρι 50.000 € (για παραβάσεις)

Ν.3996/5-8-2011

Άρθρο 30 – παρ.4

4. Η παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Αν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο ή αν υπάρξει μεταβολή των αποδοχών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τις πιο πάνω μεταβολές. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζόμενου και σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει, γραπτά ή ηλεκτρονικά, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης ή της αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.»

Ο ν.3996-5.8.11 επιφέρει και άλλες σημαντικές αλλαγές για την ασφάλιση, συνατξιοδότηση στον Ο.Α.Ε.Ε., νέες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις ως προς το ΣΕΠΕ, τον ΟΑΕΔ και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η γνώση αποτελεί δύναμη στα χέρια του σύγχρονου επιχειρηματία και η “ΕΓΕΣ Ο.Ε.” μπορεί να συμβάλλει στην άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση.Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image