Αυξάνονται οι αντιδράσεις των Συνδικαλιστικών Επιχειρηματικών Φορέων για το “χαράτσι” του 26% επί της κάθε είδους συναλλαγής με Κύπρο, Βουλγαρία, ΠΔΓΜ κα

ΕΒΕΑ: Απαράδεκτο το «χαράτσι» 26% στις εταιρίες

Το συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί, γιατί αποτελεί πέλεκυ επί δικαίων και αδίκων, καθώς δεν αφορά μόνο τις θυγατρικές των πολυεθνικών, αλλά όλες αδιακρίτως τις επιχειρήσεις, τονίζει ο κ. Μίχαλος.

Την άμεση απόσυρση του άρθρου 21 του Νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις, που προβλέπει φορολογικό χαράτσι 26% στις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με χώρες «μη συνεργάσιμες», αλλά και με χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, ζητεί από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μίχαλος, η επιβολή αυτού του πρόσθετου φόρου θα οξύνει δραματικά το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα στο σύνολό τους οι ελληνικές επιχειρήσεις.

«Είναι απαράδεκτο να φορολογούνται διπλά οι ελληνικές επιχειρήσεις, τη στιγμή, μάλιστα, που οι κρουνοί της τραπεζικής χρηματοδότησης έχουν στερέψει. Η πρόθεση της κυβέρνησης να περιορίσει τη φοροδιαφυγή μέσω των τριγωνικών συναλλαγών είναι θεμιτή και αναγκαία, αλλά ο τρόπος που φαίνεται να επιλέγει είναι καταστροφικός για την ελληνική επιχειρηματικότητα», σημειώνει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ και προσθέτει: «Η επιχειρηματική τάξη είναι ιδιαίτερα ανήσυχη για τις επιπτώσεις που θα έχει στην εμπορική δραστηριότητα της χώρας, αλλά και στην παραγωγή, η υλοποίηση μιας τέτοιας νέας φοροεπιδρομής, την ώρα που στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις δίνουν ένα σκληρό αγώνα επιβίωσης σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον».

Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο, η λογική του υπουργείου Οικονομικών «είστε όλοι φοροφυγάδες μέχρι να αποδείξετε την αθωότητα σας», διαμορφώνει ένα ιδιαιτέρως αρνητικό επιχειρηματικό περιβάλλον που μοιραία θα ενισχύσει και δεν θα αποδυναμώσει το κίνητρο για μετανάστευση επιχειρήσεων από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες.

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να μην ξεκινήσει τέτοιου είδους αποσπασματικές ενέργειες και να σχεδιάσει άμεσα και εξαρχής ένα νέο, δίκαιο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα, το οποίο θα προλαμβάνει αντί να τιμωρεί. Στο πλαίσιο αυτό, επαναφέρουμε εκ νέου την πρότασή μας για ένα φορολογικό συντελεστή της τάξης του 15%, που από μόνος του θα αποτελέσει αντικίνητρο για κάθε είδους παράτυπη τριγωνική συναλλαγή. Άλλωστε, είναι έξω από κάθε λογική να τιμωρείς κάποιον για να μην παρανομήσει. Το συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί, γιατί αποτελεί πέλεκυ επί δικαίων και αδίκων, καθώς δεν αφορά μόνο τις θυγατρικές των πολυεθνικών, αλλά όλες αδιακρίτως τις επιχειρήσεις», τονίζει ο κ. Μίχαλος.

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Αντιδράσεις από ΣΕΒ για προκαταβολή φόρου σε τιμολόγια με Κύπρο, Βουλγαρία

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Την απόσυρση διάταξης που προβλέπει την παρακράτηση φόρου 26% για συναλλαγές με επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτη «μη συνεργάσιμα» ή κράτη με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» ζητεί από την κυβέρνηση ο επιχειρηματικός κόσμος, θεωρώντας ότι παραβιάζει τόσο το κοινοτικό δίκαιο όσο και τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων.

Το επίμαχο άρθρο 21 (περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές) μέσω του οποίου η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει «φρένο» στις τριγωνικές συναλλαγές, ορίζει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που εμφανίζουν στα βιβλία τους ποσά δαπανών τα οποία καταβλήθηκαν σε επιχείρηση που εδρεύει σε χώρα μη συνεργάσιμη φορολογικά ή σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Βουλγαρία, Κύπρο) ή σε άλλη συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση που δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις περί «φακέλου τεκμηρίωσης» (που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Συναλλαγών) θα υποχρεώνεται να πληρώσει φόρο 26% επί των δαπανών αυτών και μόνο εφόσον αποδείξει σε διάστημα 12 μηνών ότι πρόκειται περί πραγματικής συναλλαγής σε συνήθεις τρέχουσες τιμές αγοράς θα δικαιούται να πάρει πίσω τον καταβληθέντα φόρο.

Επί της ουσίας η δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται μέχρι οι επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι οι συναλλαγές είναι πραγματικές.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) με επιστολή του στη αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλές συναλλαγές ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνείς αντισυμβαλλόμενους των οποίων η έδρα βρίσκεται σε κράτη «μη συνεργάσιμα» ή κράτη με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». Οι συναλλαγές αυτές είναι απόλυτα αυθεντικές και αναγκαίες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και σε καμία περίπτωση δεν καταρτίζονται με σκοπό την απόκτηση φορολογικών πλεονεκτημάτων, υπογραμμίζοντας ότι η διάταξη αυτή θα έχει επιπτώσεις στη ρευστότητα των επιχειρήσεων στο σημερινό καθεστώς ασφυξίας.

Τέλος στην επιστολή τονίζεται ότι η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει πρόσθετη γραφειοκρατία, η οποία θα δημιουργηθεί για την απόδειξη της αυθεντικότητας συναλλαγών, που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ανάγκη απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με επιχειρηματίες, η διάταξη αυτή ανοίγει θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Σημειώνουν ότι η παρακράτηση φόρου 26% (μέχρι να αποδειχθεί η αυθεντικότητα της συναλλαγής) θα αναγκάσει αρκετές επιχειρήσεις που έχουν νόμιμες συναλλαγές για παράδειγμα με την Κύπρο να διακόψουν προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή μεγάλων ποσών στο ελληνικό Δημόσιο ως παρακράτηση.

Σύμφωνα ειδικότερα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νομοσχεδίου:

1) Δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης το σύνολο των δαπανών που κατέβαλε προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Είναι κατά τον χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά τον χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος «μη συνεργάσιμο».

β. Είναι κατά τον χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά τον χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

γ. Είναι συνδεόμενη, εν τοις πράγμασι εταιρεία, χωρίς να έχει συμμορφωθεί πριν από τη διενέργεια της συναλλαγής ή την έκδοση του παραστατικού με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (άρθρο 21 του ν. 4174/2013).

δ. Δεν διαθέτει στην έδρα της ή σε συνδεδεμένη επιχείρηση την απαιτούμενη οργάνωση και υποδομή για τη διενέργεια – κατ’ επάγγελμα- ομοειδών συναλλαγών, κατά συνήθεια και επάγγελμα με τη συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε το παραστατικό.

2) Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ η επιχείρηση οφείλει, προκειμένου να αναγνωριστεί η έκπτωση της δαπάνης, και πριν από τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, να προσκομίσει πλήρη απόδειξη ότι δεν συντρέχουν για τη συγκεκριμένη εταιρεία οι αναφερόμενες συνθήκες.

Για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εμπίπτει στη μη έκπτωση της δαπάνης, θα πρέπει να καταβάλει παρακρατούμενο φόρο που προκύπτει από τον ισχύοντα στην Ελλάδα συντελεστή φόρου εισοδήματος για επιχειρηματική δραστηριότητα επί του συνόλου της εν λόγω δαπάνης. Εφόσον εντός δωδεκαμήνου από τη συναλλαγή, ο φορολογούμενος, αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς, θα επιστρέφεται αζημίως για το Δημόσιο ο παρακρατηθείς φόρος στον φορολογούμενο.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image