Αυτά που έρχονται (;) : Το σύστημα διαχωρισμού πληρωμών ως εναλλακτική μέθοδος είσπραξης του ΦΠΑ

Μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα οφέλη του συστήματος διαχωρισμού των πληρωμών ως εργαλείο είσπραξης του ΦΠΑ, με στόχο την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, κατέληξε ότι τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχωρισμού των πληρωμών στο ΦΠΑ, θα υπερέβαιναν το κόστος της εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου.

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην έκθεση κατέδειξε τα δυνητικά οφέλη καθώς και σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της κατανομής των πληρωμών ως εναλλακτική μέθοδος είσπραξης του ΦΠΑ.

Παρόλο που οι πληρωμές με διαχωρισμό έχουν μεγάλες δυνατότητες να μειώσουν το χάσμα ΦΠΑ, εάν εφαρμοστούν ευρέως σε ολόκληρη την ΕΕ, το κόστος της μέσω της αυξημένης πολυπλοκότητας του συστήματος ΦΠΑ, του υψηλού διοικητικού φόρτου και των σημαντικών επιπτώσεων στις επιχειρήσεις μπορεί εύκολα να αντισταθμίσει τα οφέλη.

Ως εκ τούτου, η ευρεία εφαρμογή του διαχωρισμού των πληρωμών είναι πιθανό να είναι ένα μη ελκυστικό εργαλείο πολιτικής, δεδομένης της σημαντικής αύξησης του κόστους για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές.

Ωστόσο, έχει χαρακτηριστικά που είναι πολύ αποτελεσματικά για τη μείωση ορισμένων μορφών απάτης στο ΦΠΑ και ως εκ τούτου μπορεί να επιβληθεί ως στοχοθετημένο μέτρο περιορισμένης εμβέλειας.

Η μελέτη εξέτασε τα υπάρχοντα και προτεινόμενα προγράμματα B2C, B2B και B2G (κυβερνητικά). Η έκθεση αφήνει ανοιχτή την επιλογή καλύτερης χρήσης της τεχνολογίας για να ξεπεραστούν οι απαιτούμενες βαρύτατες παρεμβάσεις και το προκύπτον κόστος.

Η έκθεση αμφισβήτησε επίσης το νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή του συστήματος διαχωρισμού πληρωμών στην ΕΕ. Είναι αμφίβολο ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο η οδηγία για τον ΦΠΑ της ΕΕ, δεδομένου ότι θα περιλάμβανε την απαίτηση από τις εταιρείες πληρωμών ή / και τις τράπεζες να επεξεργάζονται τέτοιους μηχανισμούς.

Τι είναι το σύστημα διαχωρισμού πληρωμών στο ΦΠΑ.

Εκτιμάται ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ χάνουν έως και 50 δισ. Ευρώ ετησίως λόγω απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Το σύστημα “Split Payments” είναι ένας μηχανισμός που προτείνεται από την ΕΕ για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος. Το σύστημα θα απαιτούσε από τους πελάτες B2B (Business to Business) να καταβάλλουν το ΦΠΑ ενός τιμολογίου πωλήσεων απευθείας στο κράτος, αντί στον προμηθευτή τους.

Τα σενάρια που εξετάσθηκαν στην μελέτη για το διαχωρισμό των πληρωμών περιλαμβάνουν διάφορους τύπους συναλλαγών (B2B-6), B2C (Business to Consumer) 7 και B2G (Business to Government) 8) , καθώς και διαφορετικούς τρόπους πληρωμής (π.χ. ηλεκτρονικές μεταφορές, συναλλαγές που εξοφλούνται  με κάρτες πληρωμών και με μετρητά).

Περιλαμβάνει επίσης μια δευτερεύουσα επιλογή split payment αποκλειστικά με τραπεζικούς λογαριασμούς για τον σκοπό αυτό.

Η ανάλυση περιλαμβάνει μια ποιοτική αξιολόγηση των σεναρίων χωριστής πληρωμής όσον αφορά τη συμβατότητά τους με το ισχύον και μελλοντικό καθεστώς ΦΠΑ της ΕΕ (περιλαμβανομένων ενδεχόμενων μελλοντικών αλλαγών, όπως ο μηχανισμός αντίστροφης επιβάρυνσης ή) και με την Ενιαία Πληρωμή σε Ευρώ (SEPA).

Περιλαμβάνει επίσης μια ποσοτική αξιολόγηση των σεναρίων, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στο διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και του συνολικού κόστους και οφέλους για τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η περίπτωση της Ιταλίας που έχει υιοθετήσει ένα σύστημα διαχωρισμού πληρωμών για προμήθειες στη δημόσια διοίκηση, ως το μόνο επίκαιρο παράδειγμα ενός καθεστώτος διαχωρισμού πληρωμών της ΕΕ, αναλύθηκε ως στην μελέτη.

Η Πολωνία και η Ρουμανία εξετάζουν μια παραλλαγή τέτοιου συστήματος με την οποία ο προμηθευτής δημιουργεί έναν ελεγχόμενο τραπεζικό λογαριασμό ΦΠΑ για την είσπραξη του ΦΠΑ. Αυτός ο λογαριασμός εποπτεύεται από τις φορολογικές αρχές που μπορούν να κάνουν χρεώσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει ένα τέτοιο σύστημα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο B2C, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει στη χώρα έως και 1,5 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες ετησίως.

Πηγή: Taxheaven

Tags
,

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image