ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 474/30.09.2015 Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικό με υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Αποδεικτικού Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης από ατομικές επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους (π.χ. την 1-7-2015) και έχουν διαγράφει από το ΓΕΜΗ, πριν την προθεσμία Υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης.

ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 474/30.09.2015
Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικό με υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Αποδεικτικού Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης από ατομικές επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους (π.χ. την 1-7-2015) και έχουν διαγράφει από το ΓΕΜΗ, πριν την προθεσμία Υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ακαδημίας 6 – 106 81 Αθήνα

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. : 474

Προς :

• Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Κοινοποίηση :

• Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ

• Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων

• Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ

Θέμα : Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικό με υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Αποδεικτικού Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης από ατομικές επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους (π.χ. την 1-7-2015) και έχουν διαγράφει από το ΓΕΜΗ, πριν την προθεσμία Υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης.

Δείτε την απόφαση εδώ

 

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image