ΓΕΜΗ Αρ. πρωτ. 54255/19.05.2015 Ερώτημα για άρνηση καταχώρισης από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο ..(ΓΕΝΙΚΟ).., λόγω οφειλής συνδρομών παρελθόντων ετών

ΓΕΜΗ Αρ. πρωτ. 54255/19.05.2015
Ερώτημα για άρνηση καταχώρισης από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, λόγω οφειλής συνδρομών παρελθόντων ετών.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Πλ. κόνιγγος

Τ.Κ.: 101 81

Πληροφορίες: Σπ· Περιστέρης

Τηλέφωνο: 213 – 15 14 303 210 – 38 43 391

Fax : 210 – 38 38 981 210 – 38 42 509

Αθήνα, 19-5- 2015

Αρ. πρωτ. 54255

ΠΡΟΣ:Δ. ΠΕΤΡΟΥ-Ε. ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΕΕ

ΚΟΤΖΙΑ 1, ΑΛΙΜΟΣ

ΦΑΞ: 2105625527

ΚΟΙΝ:Εποπτικό Συμβούλιο ΓΕΜΗ

ΘΕΜΑ: «Ερώτημα για άρνηση καταχώρισης από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, λόγω οφειλής συνδρομών παρελθόντων ετών».

Αναφορικά με το από 7/5/2015 έγγραφό σας, σχετικά με τη άρνηση καταχώρισης της λύσης της εταιρίας σας από το ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, λόγω οφειλής συνδρομών παρελθόντων ετών, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 141/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν σχετικού ερωτήματος του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (νυν Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού) για την δυνατότητα άρνησης αποδοχής και διεκπεραίωσης αιτήματος για καταχώριση πράξης ή στοιχείου υπόχρεου σε εγγραφή στο ΓΕΜΗ, λόγω ύπαρξης οφειλών προς το Επιμελητήριο, ή παράλειψης εγγραφής σε αυτό, η ύπαρξη οφειλής προς το Επιμελητήριο και η παράλειψη εγγραφής σε αυτό δεν αποτελούν νόμιμο λόγο άρνησης εκ μέρους των υπηρεσιών ΓΕΜΗ να διεκπεραιώσουν αίτημα καταχώρισης πράξης ή στοιχείου υπόχρεου. Μόνη περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν να προεισπράξουν την επιμελητηριακή συνδρομή είναι όταν λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρίας με ιδιωτικό έγγραφο».

Κατόπιν των ανωτέρω άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι η Υπηρεσία ΓΕΜΗ στην οποία απευθυνθήκατε μπορεί να καταχωρίσει τη λύση της εταιρείας σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image