Δεν εξαργυρώνονται πλέον οι επιταγές σε δολάρια ΗΠΑ.

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Παρελθόν αποτελούν από τα τέλη Μαΐου οι επιταγές σε δολάρια ΗΠΑ, οι οποίες δεν γίνονται πλέον δεκτές προς εξαργύρωση από τις ελληνικές τράπεζες. Η απαγόρευση δεν αφορά μόνο τις ελληνικές τράπεζες, αλλά όλες τις μεγάλες τράπεζες που λειτουργούν εκτός ΗΠΑ, όπως η Deutsche Bank, και οι οποίες εκκαθαρίζουν τις επιταγές για λογαριασμό και των ελληνικών τραπεζών. Αποτέλεσμα αυτής της απαγόρευσης είναι όσες επιταγές κυκλοφορούν σήμερα σε δολάρια να μην μπορούν να εξαργυρωθούν, δημιουργώντας πλήθος προβλημάτων κυρίως για τις επιχειρήσεις.

Ενημέρωση από την ΕΕΤ

Για το θέμα έχει κινητοποιηθεί η Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ), η οποία είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση για την επικείμενη απαγόρευση και σήμερα συγκαλεί σύσκεψη με τις τράπεζες, προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος του προβλήματος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, που ενδεχομένως έχουν στα χέρια τους επιταγές τις οποίες δεν μπορούν πλέον να εξαργυρώσουν. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η μόνη δυνατότητα, σύμφωνα με την ΕΕΤ, είναι πλέον «οι επιταγές αυτές να αποστέλλονται στις τράπεζες ως αξίες προς είσπραξη (collection), διαδικασία η οποία είναι πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή για τον πελάτη-δικαιούχο».

Αντίθετα τα φυσικά πρόσωπα, κυρίως οι συνταξιούχοι που ελάμβαναν τη σύνταξή τους π.χ. από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, έχουν ενημερωθεί ότι για να εισπράξουν τη σύνταξή τους, που μέχρι σήμερα έφτανε με επιταγή, θα πρέπει να δηλώσουν λογαριασμό.

Ετσι, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα ή συναλλαγές με τις ΗΠΑ και εξαργύρωναν μέχρι σήμερα επιταγές π.χ. για εμπορεύματα που εξήγαν. Αν και το ύψος των επιταγών που διακινούνται σε δολάρια ΗΠΑ είναι άγνωστο, το θέμα απασχολεί τις τράπεζες που αναζητούν τρόπο για την αντιμετώπισή του. Η απόσυρση ουσιαστικά των αμερικανικών επιταγών αποδίδεται στην αυστηρή πολιτική που εφαρμόζει η Αμερική για τον έλεγχο της διαδρομής του χρήματος, καθιερώνοντας καθολικά πλέον την ηλεκτρονική πληρωμή, που είναι εύκολα ανιχνεύσιμη.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image