Διαβάστε όλο το κείμενο του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα όπως ψηφίσθηκε σήμερα τα ξημερώματα

Δείτε σε *.pdf το νομοσχέδιο “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.” όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, στον ανωτέρω σύνδεσμο.

Περιλαμβάνει διατάξεις για επανσύνδεση με ΔΕΗ, επίδομα ενοικίου και σίτισης, μείωση κλάσης ασφάλισης ΟΑΕΕ, παροχές ασθενείας σε είδος σε ανέργους και υποαπασχολούμενους, ρυθμίσεις για την ΝΕΡΙΤ (πρών ΕΡΤ) και θέματα οργάνωσης της Κυβέρνησης

Προσοχή:  Δεν είναι το αναμενόμενο για την ρύθμιση των 100 δόσεων

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image