ΔΝΤ: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμών»

ΔΝΤ: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμών»
[01.07.2015]

Statement by the IMF on Greece
Press Release No.15/310

June 30, 2015

Mr. Gerry Rice, Director of Communications at the International Monetary Fund (IMF), made 
the following statement today regarding Greece’s financial obligations to the IMF due today:

“I confirm that the SDR 1.2 billion repayment (about EUR 1.5 billion) due by Greece to the 
IMF today has not been received. We have informed our Executive Board that Greece is now 
in arrears and can only receive IMF financing once the arrears are cleared.

“I can also confirm that the IMF received a request today from the Greek authorities for 
an extension of Greece’s repayment obligation that fell due today, which will go to the 
IMF’s Executive Board in due course.”

Ο κ Gerry Rice, Διευθυντής Επικοινωνίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, στο ΔΝΤ οφείλεται σήμερα:

 

«Επιβεβαιώνω ότι το SDR 1200000000 αποπληρωμής (1.500.000.000 ευρώ περίπου) που οφείλονται από την Ελλάδα στο ΔΝΤ σήμερα δεν έχει ληφθεί. Έχουμε ενημερώσει την Εκτελεστική Επιτροπής μας ότι η Ελλάδα είναι τώρα σε καθυστέρηση και μπορεί να λάβουν χρηματοδότηση από το ΔΝΤ μόνο μετά  την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών.

«Εγώ μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι το ΔΝΤ έλαβε σήμερα αίτημα από τις ελληνικές αρχές για την επέκταση της προθεσμίας υποχρέωσης επιστροφής (της δόσης του δανείου) από την Ελλάδα οι οποίες κατέστησαν απαιτητές σήμερα, η οποία θα πάει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ εν ευθέτω χρόνω».

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image