Δωρεάν διακοπές για ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

«Τουρισμός για όλους» Δωρεάν διακοπές και για τους εμπόρους

Στα πλαίσια του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» σύμφωνα με εγκύκλιο του Ε.Ο.Τ. και το οποίο θα ισχύσει από 9/7/2010 έως 31/3/2011.
Δικαιούχοι του προγράμματος εξαήμερων διακοπών, μεταξύ άλλων είναι οι εν ενεργεία ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες, ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. αλλά και οι συνταξιούχοι αυτών. Επίσης, στο πρόγραμμα δικαιούνται να συμμετέχουν και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών των δικαιούχων.Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των δελτίων είναι το συνολικό εισόδημα των δικαιούχων με βάση το εκκαθαριστικό τους σημείωμα και το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει :
Μεμονωμένο δικαιούχο με ατομικό εισόδημα: 18.000 Ευρώ
Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα    : 31.000 Ευρώ
Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα    : 40.000 Ευρώ
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται    :   1.500 Ευρώ
 
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν δελτία «Τουρισμός για όλους», θα πρέπει να προσκομίσουν στα Κ.Ε.Π. τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.    Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2009 (που αφορά εισοδήματα του 2008) ή φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του έτους 2010 (που αφορά εισοδήματα του 2009) για όσους έκαναν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση το 2010. Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω και οι πολύτεκνοι.
2.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3.    Φωτοαντίγραφο των βιβλιαρίων ασθενείας από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.
4.    Απόδειξη κράτησης μέσω Τραπεζών σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αναγράφονται στις καταστάσεις του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα που ισχύει το πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες του προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, τις τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, από το site του Ε.Ο.Τ. www.eot.gr από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Δήμων ή της Νομαρχίας, καθώς και από τα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image