Εκδόθηκε υγειονομική διάταξη για την λειτουργία των επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών (ιματισμού κλπ)

Αθήνα 22/12/2014
Αριθ.πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οίκ.112708
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΤαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ.Κώδικας: 10433 Αθήνα
Πληροφορίες: Κωστούλα Β.
Χεργκελετζάκη Μ.
Τηλέφωνο: 2132161342
2132161346
FAX: 2105237384

ΘEMA: «Σχετικά με τις επιχειρήσεις εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών»

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Την Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831/8.12.2014 (ΦΕΚ3373/τ. Β’/16-12- 2014) και ΑΔΑ: B82ΞΘ-II8 « Όροι λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης»
β. Το με αριθμ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/οίκ.1965/14-11-2013 έγγραφο του Τομέα Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Σας γνωρίζουμε την έκδοση της ανωτέρω (α) σχετικής Υγειονομικής Διάταξης, αναφορικά με τους όρους λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών, και παρακαλούμε για την εφαρμογή της, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι στην ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη περιγράφονται:

· Η Εμπορία, η ενοικίαση και η πώληση μεταχειρισμένων ειδών (ειδών από δεύτερο χέρι) όπως ιματισμού, ενδυμάτων, αποκριάτικων στολών αμφίεσης, εθνικών ενδυμασιών, νυφικών, υποδημάτων, κ.α.

· Η διάθεση των μεταχειρισμένων ειδών στο κοινό από φιλανθρωπικές οργανώσεις ή από δωρεές.

· Οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης

· Η διαδικασία έναρξης λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων.

Τέλος αναφέρονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία που ελλοχεύουν στα μεταχειρισμένα είδη και δίνονται οδηγίες καθαρισμού προς τις επιχειρήσεις εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης αυτών.

Στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, ενημερώνουμε ότι για την έναρξη λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων δεν απαιτείται προέγκριση και παρακαλούμε για ενημέρωση των αρμόδιων φορέων εποπτείας του.

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image