ΕΝΦΙΑ – Κατατέθηκε η τροπολογία για παράταση μέχρι 30-09-2014 στην 1η δόση

 

Κατατέθηκε  στο νομοσχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες, που συζητείται σήμερα στη Βουλή, η τροπολογία που προβλέπει παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την καταβολή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.
Στην τροπολογία ορίζεται ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές για τον ΕΝΦΙΑ ούτε λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση φορολογικής ενημέρωσης και βεβαίωσης.

Συγκεκριμένα η αιτιολογική έκθεση αναφέρει και η προτεινόμενη διάταξη έχουν ως εξής:

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οφειλές από πράξεις προσδιορισμού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως τούτου (συνεπειών του ληξιπροθέσμου), δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
“Στο άρθρο 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως, δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 .»

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image