ΕΟΠΥΥ- Εγκ.2238/23.1.15 Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/Π60/3/οικ.2283/23.1.2015
Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων

Μαρούσι, 23-01-15
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Π60/3/οικ.2283
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας: 15123
Πληροφορίες: Ε.Κοντοπάνου
Τηλ.:210-8110664, Φαξ:210-8110694
E-mail: d6@eopyy.gov.gr
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων
ΣΧΕΤΙΚΟ:
1. Το υπ’ αρ. πρ. οικ. 38425/31.10.2014 έγγραφο,
2. Το υπ’ αρ. πρ. Π60/33/οικ.41793/26-11-14 έγγραφο,
3. Το υπ’ αρ. πρ. ΔΒ4Γ/Π60/37/οικ.45126/23.12.2014 έγγραφο
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και εξαιτίας προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη παραλαβή των υποβολών των φαρμακείων μηνών αναφοράς 11/2014 και 12/2014, οι οδηγίες του Οργανισμού τροποποιούνται ως προς τα παρακάτω:
Η υποβολή της πρωτότυπης Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής (ΣΚΠ), των πρωτοτύπων τιμολογίων και του ενός αντιγράφου του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) γίνεται ξεχωριστά εκτός του φακέλου των συνταγών, όπως ίσχυε στο παρελθόν.
Η εφαρμογή του νέου τρόπου κατάθεσης φακέλων φαρμακείων θα ξεκινήσει από την υποβολή των στοιχείων που θα υποβληθούν στις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες του Φεβρουαρίου 2015 (υποβολές μηνός αναφοράς 01/2015).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image