Επιδοτούμενη επιχειρηματικότητα άνεργων ΓΥΝΑΙΚΩΝ 22-64 ετών

Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τις άνεργες γυναίκες ηλικίας 22-64 ετών που ανοίγουν νέα επιχείρηση, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ”ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64”. Πρόκειται για νέες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην Εφορία μετά την 31/03/2010. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα την προκύρηξη στην Ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (η ιστοσελίδα μας έχει το σχετικό link www.oaed.gr )

Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας, που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία και σε μέλη εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή ΕΠΕ), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Αναλυτικά

1) Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 36 μήνες

2) Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000 ευρώ.

3) Η πρώτη δόση, ύψους 6.000 ευρώ, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 18.000 ευρώ σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την υπαγωγή της και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

4) Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργες γυναίκες που ανοίγουν νέα επιχείρηση και οι οποίες θα πρέπει:

4.1 ) Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου -διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη

4.2) Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

4.3) Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟAΕΔ.

4.4) Να είναι Eλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

4.5) Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

4.6 ) Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4.7) Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 22ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά το 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

4.8) Είναι δυνατή η επιχορήγηση επιχείρησης που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ, μόνο σε περιπτώσεις που δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά ή μεταβίβαση ή αγορά της παλαιάς επιχείρησης ή του εξοπλισμού αυτής.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

1) Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.λπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.

2) Όσες απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (taxi), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

3) Όσες δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.

4 ) Πλανόδιες επιχειρήσεις.

5) Κυλικεία σχολείων, οργανισμών κ.λπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.

6) Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

7) Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.).

8) Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

9) Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

10) Όσες έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.

11 ) Όσες είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2000 και μετά.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image