Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 190 εκατ. άτομα διαθέτουν την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ).  Στους κατόχους της κάρτας αυτής επιτρέπεται η πρόσβαση σε επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ανέμελες διακοπές όταν ταξιδεύουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελβετία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία. Ο αριθμός των κατόχων κάρτας ΕΚΑΑ αυξάνεται συνεχώς, με 15 εκατομμύρια περισσότερους πολίτες να διαθέτουν κάρτα ΕΚΑΑ το 2012 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για τα θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, κ. László Andor, δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας αποτελεί πραγματική επιτυχία, με δύο στους πέντε Ευρωπαίους να είναι σήμερα κάτοχοι μιας κάρτας που θα μπορούσε να τους εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο εξωτερικό. Τις περισσότερες φορές, η ΕΚΑΑ λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, εάν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του δικαίου της ΕΕ και αρνείται να αναγνωρίσει την κάρτα, η Επιτροπή θα αναλάβει δράση για να προασπίσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών».

Η ΕΚΑΑ επιβεβαιώνει ότι ένα πρόσωπο δικαιούται επείγουσας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας υποδοχής με τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος με τους υπηκόους αυτής της χώρας. Η κάρτα αυτή εκδίδεται δωρεάν από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα στη χώρα καταγωγής. Η ΕΚΑΑ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη προγραμματισμένης περίθαλψης σε άλλη χώρα.

Τα νοσοκομεία που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν την ΕΚΑΑ. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ασθενείς που δείχνουν την ΕΚΑΑ λαμβάνουν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και οι δαπάνες τους επιστρέφονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε περίπτωση που η ΕΚΑΑ δεν γίνει δεκτή, οι ασθενείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας την οποία επισκέπτονται. Οι αριθμοί τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης είναι εύκολα προσβάσιμοι μέσω της εφαρμογής ΕΚΑΑ για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και ταμπλέτες (βλ. κατωτέρω). Σε περίπτωση περαιτέρω άρνησης, οι ασθενείς θα πρέπει να ζητήσουν την υποστήριξη των υγειονομικών αρχών της χώρας καταγωγής τους. Εάν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι ασθενείς θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να ερευνήσει τις καταγγελίες και να θέσει το εν λόγω θέμα στις αρχές της ενδιαφερόμενης χώρας, όπως έπραξε πρόσφατα με την Ισπανία (IP/13/474). Διαδικασίες επί παραβάσει θα κινηθούν κατά οποιουδήποτε κράτους μέλους που δεν εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ αναφορικά με τη χρήση της EΚΑΑ.

Τηλεφορτώστε την εφαρμογή!

Η εφαρμογή ΕΚΑΑ http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559 παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κάρτα, τους αριθμούς τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης, τις καλυπτόμενες θεραπείες και το σχετικό κόστος, τον τρόπο επιστροφής των δαπανών σας καθώς και με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που χάσετε την κάρτα σας. Η εφαρμογή καλύπτει 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Η εφαρμογή διατίθεται σε 24 γλώσσες και προσφέρει την επιλογή για εύκολη μετάβαση από τη μία γλώσσα στην άλλη. Η εφαρμογή πρόκειται σύντομα να προσαρμοστεί, ώστε να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ.

Πηγή: http://taxheaven.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image