Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ξυλείας (EUTR) – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.

Ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία [EUTR – κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010] είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ής Οκτωβρίου 2010, για την αντιμετώπιση του εμπορίου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας εντός της ΕΕ. Απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, και καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης. Ο κανονισμός ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη από τις 3 Μαρτίου 2013.

Εφαρμογή του κανονισμού
Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ορίζει αρμόδια αρχή η οποία συντονίζει την εφαρμογή του κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν επίσης το είδος και το εύρος των  προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του κανονισμού.

Διαβάστε εδώ την συνέχεια

Άποψη του γραφείου μας:

Αν εισάγετε ή απλά εμπορεύεστε ή απλά αγοράζεται και τοποθετείται σε αυτό που κατασκευάζεται οποιοδήποτε είδος προέρχεται από ξύλο (π.χ. ξυλεία, έπιπλα, χαρτί κλπ) ΙΣΩΣ να έχετε υποχρέωση για εγγραφή σε ένα από τα μητρώα που πρέπει να τηρεί και η Ελλάδα .Δυστυχώς δεν γνωρίζω (γιατί δεν είναι η δουλειά μας) αν ίσως ακόμη και μια τεχνική επιχείρηση που αγοράζει ξύλινα κουφώματα έχει υποχρεώση ή όχι. Ενημερώνουμε λοιπόν όλους τους πελάτες μας και αυτοί ας κάνουν ότι κρίνουν αναγκαίο.

Το αν έχετε υποχρέωση ή τι χρειάζεται και η συμπλήρωση της αίτησης γνωρίζουμε όλοι μας ότι δεν ΔΕΝ είναι δική μας αρμοδιότητα και θα πρέπει ο κάθε επιχειρηματίας να το εξετάσει μόνος του.

Χθες ενημερώθηκαμε για το θέμα και κάνουμε απλά μια υπενθύμιση καθώς η σχετική πληροφορία μπορεί να ξέφυγε και από εσάς που σας αφορά, παρά την δημοσιότητα που έλαβε το θέμα από τον Ιανουάριο 2016 και μετά. Στόχος μας πάντα και μόνον είναι να γλυτώσουμε τους πελάτες μας από μη παραγωγικό κόστος (πρόστιμο) ακόμη και αν το “Χ” θέμα ξεφεύγει τελείως από αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε και τις υποχρεώσεις μας. Σας ενημερώνουμε λοιπόν γιατί νοιαζόμαστε και όχι από υποχρέωση.

Αρμόδια αρχή παροχής ενημέρωσης και παραλαβής αιτήσεων – καταγραφής για τον Ν.Καβάλας είναι το ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ .

Η μη εγγραφή σας (αν υπάρχει υποχρέωση) επισύρει πρόστιμο 700€.

Η Προθεσμία έχει μετατεθεί έως και 31/10/2016

Από ότι ψάξαμε (προς εξυπηρέτησή σας και μόνον) στοχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο site του Δασαρχείου ΕΔΩ

Επίσης κατεβάστε και διαβάστε από εδώ την με αριθμ. 134627/5835/263-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 2872/τ.Β/29-12-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Καθορισμού αρμοδίων αρχών μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του ΚΑΝ. (ΕΕ) αριθμ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010.
Με την ανωτέρω Κ.Υ.Α., θεσπίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

Διαβάστε επίσης:

Παρόμοια Άρθρα

No Image
coronovirus_eges