Ε9 & ΕΝΦΙΑ – από τις 5 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να κάνουν προσθήκες και διορθώσεις

Από τις 5 Νοεμβρίου θα μπορούν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν υποπέσει σε λάθη στο Ε9 να προχωρήσουν σε διορθώσεις προκειμένου να γίνει και η τελική εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Στις 5 Νοεμβρίου ανοίγει η ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα του υπουργείου Οικονομικών. Οσοι επιθυμούν να διορθώσουν κωδικούς του εντύπου θα έχουν για βοήθεια τις αναλυτικές οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών για κάθε περίπτωση.

Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου, Εφόσον από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια εφορία τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής.
Στην περίπτωση που, μετά την υποβολή της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθεί και νέα τροποποιητική δήλωση, μέχρι 30/11, θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση νέα εκκαθάριση του φόρου μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών αυτής, εφόσον προκύπτει μείωση του φόρου.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εκκαθάρισης των ανωτέρω περιπτώσεων μέσα στο Δεκέμβριο και εφόσον παρουσιασθούν υποθέσεις φορολογουμένων, οι οποίες δεν μπορούν να υποστηριχθούν ηλεκτρονικά, λόγω της έλλειψης στοιχείων, καθώς και διορθώσεις υπολογισμού του φόρου, για τις οποίες είτε απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών είτε δεν καλύπτονται από την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης, αυτές θα εκκαθαρισθούν ανά υπόθεση με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων λήγει σήμερα  Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.
Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου με την καταβολή της έκτης και τελευταίας δόσης.

Πηγή: matrix24.gr

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image