Ε9 – τροποποιητικές διόρθωσης – πότε υπάρχει ΠΡΟΣΤΙΜΟ και πόσο σε σχέση με την μεταβολή στον ΕΝΦΙΑ

Η «περιπέτεια» της διόρθωσης του Ε9 – Παραδείγματα κατανόησης

Ένας νέος «Γολγοθάς» ξεκίνησε ήδη για τους φορολογούμενους και για τους λογιστές τους. Αυτή τη φορά το θέμα είναι οι διορθώσεις του Ε9 και του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Διορθώσεις που σε πολλές περιπτώσεις δεν θα ήταν απαραίτητες εάν υπήρχε ορθότερος σχεδιασμός τόσο του νέου φόρου όσο και της διαδικασίας υποβολής του Ε9 της φετινής κυρίως χρονιάς. Ανεξάρτητα από την αιτία, το γεγονός είναι ότι σε εκατοντάδες, από ότι φαίνεται, χιλιάδες ακινήτων εμφανίζονται ελλείψεις ή λάθη που έχουν σαν αποτέλεσμα την επιβολή λανθασμένου φόρου. Για αυτό το λόγο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του κύριου φόρου και της αξίας των ακινήτων τους, ώστε να εντοπίσουν περιπτώσεις όπου τυχόν ελλείψεις ή λάθη στην απεικόνιση της περιουσιακής τους κατάστασης, έχουν οδηγήσει σε λανθασμένο υπολογισμό.

Στην περίπτωση που εντοπίσουν τέτοιου είδους λάθη θα πρέπει να προχωρήσουν στην διόρθωσή της υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση Ε9.

Η τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί στο έτος στο οποίο ανάγεται το λάθος το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Εφόσον αυτό το έτος είναι το 2011,2012 ή 2013 η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 30/11/2014[1] χωρίς την επιβολή προστίμου εφόσον προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας για καταβολή ή το ποσό του φόρου είναι μηδενικό.
Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.[2]

Παραδείγματα:

  1. Φορολογούμενος αγόρασε ακίνητο το 2012, το οποίο δήλωσε στο Ε9 του 2013 αλλά παρέλειψε να αναγράψει  τον βοηθητικό χώρο. Υποβάλλει τροποποιητική δήλωση 2013 πριν την 30/11/2014 για να δηλώσει τον βοηθητικό χώρο, από την εκκαθάριση της οποίας δεν προκύπτει φόρος, λόγω του αφορολόγητου που ίσχυε το έτος αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο.

  2. Φορολογούμενος είχε μεταβιβάσει εντός του 2011 την ψιλή κυριότητα διαμερίσματος στο γιο του, αλλά είχε παραλείψει να δηλώσει τη μεταβολή αυτή. Επιπλέον είχε πληρώσει φόρο ακίνητης περιουσίας. Υποβάλλει τροποποιητική δήλωση Ε9 2012 και προκύπτει ποσό προς επιστροφή 30 ευρώ. Λόγω του εκπροθέσμου της υποβολής της δήλωσης ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ επιβάλλει αυτοτελές πρόστιμο ύψους 120 ευρώ, το οποίο συμβιβάζει στο 1/3 δηλαδή 40 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το ποσό των 30 ευρώ συμψηφίζεται με το πρόστιμο, αλλά επειδή το υπόλοιπο (40-30=10) είναι μικρότερο των 100 ευρώ δεν θα καταβληθεί.

Στην περίπτωση που από τη νέα δήλωση προκύπτει ποσό για καταβολή, δεν τίθεται θέμα επιβολής προστίμου αλλά θα υπολογιστούν οι σχετικές προσαυξήσεις.

Τροποποιητική δήλωση μπορεί βεβαίως να υποβληθεί και για το 2014.

Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο ή τόκοι εφόσον η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί μέχρι την 30/11/2014. Με τη δήλωση αυτή ο φορολογούμενος μπορεί να εισάγει ή να διαγράψει ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου του καθώς και να μεταβάλει στοιχεία ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στη δήλωση ΕΝΦΙΑ – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Επίσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις ακόμα και εάν ο φορολογούμενος υποβάλλει περισσότερες της μίας τροποποιητικές δηλώσεις, με την προϋπόθεση όμως όλες να υποβληθούν μέχρι την 30/11/2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε δύο περιπτώσεις για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης θα πρέπει να αποσταλούν για έλεγχο τα παραστατικά εκείνα που δικαιολογούν την εγγραφή που γίνεται. Συγκεκριμένα εάν πρόκειται για την πρώτη τροποποιητική θα γίνεται έλεγχος εάν η μείωση του φόρου είναι μεγαλύτερη των 300 €. Για πέραν της μίας τροποποιητικές δηλώσεις και εφόσον έχει ήδη εκκαθαριστεί η πρώτη τροποποιητική θα αποστέλλονται για έλεγχο τα δικαιολογητικά, εάν προκύπτει μείωση φόρου, ανεξαρτήτως ποσού.

 Παραδείγματα:

1. Φορολογούμενος ανακαλύπτει ότι εκ παραδρομής παρέλειψε να δηλώσει την μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας διαμερίσματος στο γιο του, που συντελέστηκε εντός του 2013. Ο φόρος για το συγκεκριμένο διαμέρισμα είναι 550 ευρώ.

Θα υποβάλλει τροποποιητική δήλωση για την διαγραφή του ακινήτου. Για να ολοκληρωθεί όμως η εκκαθάριση θα πρέπει να αποστείλει για έλεγχο στη Δ.Ο.Υ. τα δικαιολογητικά, εν προκειμένω το συμβόλαιο μεταβίβασης ή γονικής παροχής, γιατί η μείωση του φόρου υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

2. Φορολογούμενος ανακαλύπτει ότι παρέλειψε να δηλώσει την αγορά ακινήτου το 2013. Ο φόρος του ακινήτου θα είναι 620 ευρώ.

Θα υποβάλλει τροποποιητική δήλωση για την εισαγωγή του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η αποστολή των δικαιολογητικών αφού δεν προκύπτει μείωση του φόρου.

Μετά την εκκαθάριση της τροποποιητικής ανακαλύπτει ότι είχε παραλείψει να αναγράψει και την πώληση αγροτεμάχιου, του οποίου ο φόρος είναι 1,20 ευρώ.

Μπορεί να υποβάλλει και νέα τροποποιητική, πάντα βέβαια ως τις 30/11, αλλά για τη νέα εκκαθάριση θα πρέπει να αποστείλει τα δικαιολογητικά, δηλαδή το συμβόλαιο μεταβίβασης του ακινήτου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Φορολογούμενος ανακαλύπτει ότι παρέλειψε να αναγράψει διάφορες μεταβολές ακινήτων του, με αποτέλεσμα να προκύπτει φόρος 1.000 ευρώ αντί 600 ευρώ που είναι το σωστό.

Θα υποβάλλει μία τροποποιητική για όλες τις μεταβολές αλλά αφού η μείωση φόρου υπερβαίνει τα 300 ευρώ θα πρέπει να αποστείλει δικαιολογητικά για όλες τις εγγραφές της τροποποιητικής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 από το epixeirisi.gr


[1] Με ανοικτό και πολύ πιθανό το ενδεχόμενο της παράτασης.

[2] Σχετική η ΠΟΛ.1186/2014

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image