Ημέρες αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών Πανελλαδικά

Αρ.Πρωτ.:36991/03-10-2005  Ημέρες αργίας των δημοσίων υπηρεσιών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2005
Αρ.Πρωτ.:36991
Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελ. Καμπόλη
Τηλέφωνο : 210 3239264
Fax : 210 3241188

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης
ΠΡΟΣ : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Δ’
Λεωχάρους 2
10184 Αθήνα

ΣΧΕΤΙΚΟ : Το αριθμ. 1070932/961/0006Δ/15.7.2005 έγγραφό σας.
ΘΕΜΑ :Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι οι εθνικές εορτές πανελλήνιας σημασίας καθώς και οι εθνικές και θρησκευτικές εορτές τοπικής σημασίας, που έχουν καθιερωθεί με Νόμους ή Διατάγματα και έχουν οριστεί ως αργίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας, είναι οι εξής :

Α. Από τις οριζόμενες στο Ν. 1157/1981, με τον οποίο κυρώθηκε η από 29.12.1980 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας :

– Η 25η Μαρτίου
Β.Δ. 157/25.2.69 (ΦΕΚ 46/Α/11.3.1969)
Αρχικά καθιερώθηκε με το από 23.3.1846 Β.Δ. (ΦΕΚ 7/3.4.1846)

– « Η 28η Οκτωβρίου »

Β.Δ. 157/25.2.69 (ΦΕΚ 46/Α/11.3.1969)
Αρχικά καθιερώθηκε με το από 24.10.1944 Β.Δ. (ΦΕΚ 4/24.10.1944)

– Η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, των Τριών Ιεραρχών για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, του Αγίου Πνεύματος, της Κοίμησης της Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Σχολές, η πρώτη και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και οι Κυριακές.

Β. Οι αργίες που είχαν οριστεί με Β.Δ/γματα, πριν από τη δημοσίευση του προαναφερόμενου νόμου και αφορούν :
Ι. Εθνικές εορτές τοπικής σημασίας

1. « Περί ορισμού της 30ης Νοεμβρίου ως ημέρας αργίας δια τας εν τη πόλει Ναυπλίου Δημόσιας Υπηρεσίας (επέτειος της άλωσης Παλαμηδίου)».
Β.Δ. από 126.1959 (ΦΕΚ 143/Α/14.7.1959)

2. « Περί ορισμού της 21ης Μαΐου, επετείου της Ενώσεως της Επτανήσου μετά της Ελλάδος, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την νήσον Κέρκυραν».
Β.Δ. από 181956 και Β.Δ. από 18.7.1957 (ΦΕΚ 151/Α/14.8.1957 ), με το οποίο επεκτάθηκε η αργία σΆ ολόκληρο το Νομό Κέρκυρας.

3. « Περί ορισμού της 2ης Ιουλίου, ως δημόσιας εορτής, επί την εν έτει 1822 καταστροφής του Δράμαλη εις τα στενά των Δερβενακίων, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, δια τας κοινότητας Αγίου Βασιλείου, Αρχαίας Νεμέας, Αρχαίων Κλεωνών, Νεμέας, Αγιονορίου, Στεφανίου, Κλενίας και Χιλιομοδίου του Νομού Κορινθίας ».
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/Α/12.10.1968 )

4. « Περί καθιερώσεως της 4ης Νοεμβρίου ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων εν τη πόλει Σιατίστης ( Κοζάνης )
Β.Δ. 564/26.8.1962 ( ΦΕΚ 140/Α/7.9.1962 )

5. « Περί ορισμού της 29ης Μαρτίου, ως ημέρας αργίας δια την κωμόπολιν Μιστρά, τας κοινότητας του τέως Δήμου Παλαιόγαια και νυν Δήμου Σπαρτιατών ».
Διάταγμα από 2.8.1933 ( ΦΕΚ 238/Α/10.8.1933 )

6. « Περί ορισμού της 8ης Νοεμβρίου, επετείου της ολοκαυτώσεως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Ρεθύμνης – Κρήτης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν της Ρεθύμνης ».
Β.Δ. 96/1.2.1961 (ΦΕΚ 24/Α/24.2.1961 )

7. « Περί καθιερώσεως της 22ης Ιουνίου, επετείου της καταστροφής των Ψαρών υπό των Τούρκων, ως ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ». ( Ν. Χίου )
Β.Δ. 180/16.2.1966 όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 713/8.7.1966 (ΦΕΚ 172/Α/5.9.1966 )

8. « Περί ορισμού της 11ης Νοεμβρίου, επετείου της απελευθερώσεων της νήσου Χίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την νήσον ταύτην ».
Β.Δ. από 6.9.1956 ( ΦΕΚ 217/29.9.1956 )

9. « Περί ορισμού της 21ης Φεβρουαρίου, επετείου της απελευθερώσεως της πόλεως των Ιωαννίνων, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 24.10.1956 ( ΦΕΚ 272/14.11.1956 )

10. « Περί ορισμού της 21ης Ιουνίου, επετείου της απελευθερώσεων της πόλεως του Κιλκίς, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν του Κιλκίς ».
Β.Δ. 15.6.1955 ( ΦΕΚ 12.7.1955 )

11. « Περί καθορισμού της 8ης Νοεμβρίου, επετείου της απελευθερώσεως της Νήσου Λέσβου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την νήσον ταύτην ».
Β.Δ. από 12.11.1955 ( ΦΕΚ 330/9.12.1955 )

12. « Περί καθιερώσεως της 8ης Οκτωβρίου επετείου απελευθερώσεως της νήσου Λέσβου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών εν τη Νήσω Λήμνω ».
Β.Δ. 264/16.2.1966 ( ΦΕΚ 70/28.3.1966 )

13. « Περί ορισμού της 6ης Οκτωβρίου, επετείου της απελευθερώσεως της κωμοπόλεων Ελασσόνος, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την κωμόπολιν ταύτην».
Β.Δ. από 24.2.1957 ( ΦΕΚ 43/20.3.1957 )

14. « Περί ορισμού της 27ης Ιουνίου, επετείου της απελευθερώσεως της κωμοπόλεως Σιδηροκάστρου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την κωμόπολιν ταύτην ».
Β.Δ. από 18.7.1957 ( ΦΕΚ 151/14.8.1957 )

15. « Περί καθιερώσεως της 29ης Ιουνίου επετείου απελευθερώσεως της πόλεως Σερρών, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπαλλήλων ».
Β.Δ. 646/30.9.1964 (ΦΕΚ 181/23.10.1964 )

16. « Περί ορισμού της 8ης Νοεμβρίου, επετείου της απελευθερώσεως της πόλεως Φλωρίνης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. 95/6.2.1961 ( ΦΕΚ 24/24.2.1961 ).

17. « Περί ορισμού της 16ης Οκτωβρίου, επετείου της απελευθερώσεως της πόλεως Βέροιας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. 87/21.11.1960 (ΦΕΚ 19/25.2.1960 )

18. « Περί ορισμού της 17ης Οκτωβρίου, εορτής της απελευθερώσεως εκ του Τουρκικού ζυγού της πόλεως Ναούσης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, δια τον Δήμον Ναούσης του Νομού Ημαθίας ».
Β.Δ.670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 )

19. « Περί ορισμού της 4ης Οκτωβρίου, επετείου της απελευθερώσεως της πόλεως Ξάνθης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 28.5.1956 ( ΦΕΚ 141/17.6.1956 )

20. « Περί ορισμού της 14ης Μαΐου, επετείου της απελευθερώσεως της πόλεως της Κομοτηνής ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. 573/23.7.1960 ( ΦΕΚ 126/18.8.1960 )

21. « Περί ορισμού της 8ης Νοεμβρίου επετείου της ολοκαυτώσεως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Ρεθύμνης Κρήτης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν της Ρεθύμνης ».
Β.Δ. 96/1.2.1961 (ΦΕΚ 24/24.2.1961 )

22. « Περί ορισμού της 16ης Οκτωβρίου επετείου της απελευθερώσεως της Κατερίνης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν Κατερίνης ».
Β.Δ. από 28.6.1955 ( ΦΕΚ 198/25.7.1957 )

ΙΙ. Θρησκευτικές εορτές τοπικής σημασίας
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1. « Περί ορισμού της 9ης Μαΐου εορτής του Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου της πόλεως Αγρινίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 256.1956 ( ΦΕΚ 157/14.7.1956 )

2. « Περί ορισμού της 12ης Δεκεμβρίου εορτής του πολιούχου Μεσολογγίου Αγίου Σπυρίδωνος, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν του Μεσολογγίου ».
Β.Δ. από 13.9.1959 ( ΦΕΚ 217/6.10.1959 )

3. « Περί ορισμού της 26ης Οκτωβρίου εορτής του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλεως Ναυπάκτου ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ.86/21.1.1960 ( ΦΕΚ 19/25.2.1960 )

4. « Περί ορισμού της 6ης Δεκεμβρίου εορτής του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της κωμοπόλεως Αστακο, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. 483/25.6.1960 ( ΦΕΚ 104/15.7.1960 )

5. « Περί ορισμού της 18ης Ιανουαρίου εορτής του Αγίου Αθανασιου πολιούχου της πόλεως Αμφιλοχίας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών δια τον Δήμον Αμφιλοχίας ».
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 )

6. « Περί ορισμού της 8ης Νοεμβρίου εορτής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών ως ημέρας αργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών της περιφερείας του Δήμου Αιτωλικού ».
Β.Δ. 931/9.12.1978 ( ΦΕΚ 224/18.12.1978 )

7. « Περί ορισμού της 12ης Δεκεμβρίου εορτής Αγίου Σπυρίδωνος ως ημέρας αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών στην περιφέρεια της Κοινότητας Κονίτσης ».
Β.Δ. 525/2.6.1980 ( ΦΕΚ 143/17.6.1980 )

8. « Περί ορισμού της 26ης Οκτωβρίου εορτής του Αγίου Δημητρίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών εν τη περιφέρεια της Κοινότητος Παλαίρου ».

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. « Περί ορισμού της 29ης Αυγούστου, εορτής της Ιεράς κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων της κωμοπόλεως Κρανιδίου ».
Β.Δ. 273/31.3.1960 ( ΦΕΚ 59/Α/4.5.1960 )

2. « Περί ορισμού της 3ης Μαΐου εορτής του Αγίου Πέτρου, πολιούχου της πόλεως ¶ργους, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων ».
Β.Δ. 145/12.3.1963 ( ΦΕΚ 34/Α/27.3.1963 )

3. « Περί ορισμού της 1ης Φεβρουαρίου εορτής του Αγίου Αναστασίου, πολιούχου της πόλεως Ναυπλίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ».
Β.Δ. 233/8.3.1963 ( ΦΕΚ 44/Α/30.3.1967 )

4. « Ορισμός της 8ηε Νοεμβρίου εορτής των Αγίων Ταξιαρχών, ως αργίας των δημοσίων υπηρεσιών για το δήμο Ερμιόνης ».
Ν. 2307/1995 άρθρο 19 – Μεταφορά αργίας ( ΦΕΚ 113 Α )

Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. «Περί ορισμού της 6ης Δεκεμβρίου εορτής του πολιούχου της Μεγαλουπόλεως Αγίου Νικολάου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων, δια την κωμόπολιν Μεγαλουπόλεως ».
Β.Δ. από 29.8.1955 ( ΦΕΚ 250/9.9.1955 )

2. « Περί ορισμού της 1ης Φεβρουαρίου εορτής του Αγίου Τρύφωνος, πολιούχου και προστάτου της κωμοπόλεως Βυτίνης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ».
Β.Δ. 407/24.6.1967 ( ΦΕΚ 120/Α/12.7.1967 )

3. « Περί ορισμού της 8ης Νοεμβρίου εορτής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, πολιούχων της κωμοπόλεως Λαγκαδίων και του Νομού Αρκαδίας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ».
Β.Δ. 351/19.4.1969 ( ΦΕΚ 104/Α/5.6.1969 )

Ν.ΑΡΤΑΣ

« Περί ορισμού της 11ης Μαρτίου εορτής της Αγίας Θεοδώρας, ως ημέρας αργίας δια τας εν τη περιφέρεια του Δήμου Αρταίων, δημοσίας υπηρεσίας ».

Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

1. « Περί ορισμού της 12ηε Δεκεμβρίου εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος πολιούχου της πόλεως Πειραιώς, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. 271/31.3.1960 ( ΦΕΚ 59/4.5.1960 )

2. « Περί ορισμού της 26ης Ιουλίου, εορτής της Αγίας Παρασκευής, πολιούχου την κωμοπόλεως Λαυρίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. 480/10.7.1961 ( ΦΕΚ 120/26.7.1961 )

3. « Περί ορισμού της 24ης Σεπτεμβρίου εορτής της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης πολιούχου της νήσου Κυθήρων, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την νήσον ταύτην ».
Β.Δ. 481/10.7.1961 ( ΦΕΚ 120/26.7.1961 )

4. « Περί ορισμού της εορτής της Αναλήψεως του Σωτήρος ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων εν τη κωμοπόλει Πόρου Τροιζηνίας ».
Β.Δ. 565/26.8.1962 ( ΦΕΚ 140/7.9.1962 )

5. « Περί καθιερώσεως της 16ης Αυγούστου εορτής των Αγίων Μαρτύρων, πολιούχου της πόλεως Μεγάρων, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπαλλήλων ».
Β.Δ. 645/30.9.1964 ( ΦΕΚ 181/23.10.1964 )

6. « Περί ορισμού της 17ης Δεμεμβρίου, εορτής του Αγίου Διονυσίου, πολιούχου της πόλεως Αιγίνης, ως ημέρας αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ».
Β.Δ. 437/30.6.1968 ( ΦΕΚ 150/11.7.1968 )

7. « Περί ορισμού της 1ης Ιουλίου, εορτής των Αγίων Αναργύρων, πολιούχων του δήμου Αγίων Αναργύρων Αττικής, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών δια τον Δήμον Αγίων Αναργύρων Αττικής ».
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 )

8. « Περί ορισμού της 8ης Νοεμβρίου, εορτής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, πολιούχων του δήμου Κορυδαλλού Πειραιώς ( νυν Αττικής ), ως ημέρας αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ».

Ν.ΑΧΑΪΑΣ

1. « Περί ορισμού της Παρασκευής της Διακαινησμού, ως ημέρας αργίας δια τας εν τη περιφερεία του Δήμου Αιγίου δημοσίας υπηρεσίας ».
Β.Δ. από 1681953 ( ΦΕΚ 277/5.10.1953 )

2. « Περί ορισμού της 30ης Νοεμβρίου, εορτής του πολιούχου Πατρών, Αποστόλου Ανδρέου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν των Πατρών ».
Β.Δ. από 9.4.1955 ( ΦΕΚ 112/2.5.1955 )

3. « Περί ορισμού της 24ης Ιουνίου, εορτής του Γενεσίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, Πολιούχου της Κοιότητος Κάτω Αχαΐας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την Κοινότητα ταύτην ( ιδέ διόρθωσιν 110/Δ/68 ) ».
Β.Δ. από 8.4.1958 ( ΦΕΚ 84.2.6.1958 )

4. « Περί ορισμού της μνήμης του Αγίου Αλεξίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων, εν τη πόλει Καλαβρύτων ».
Β.Δ. 518/2.9.1963 ( ΦΕΚ 145/17.9.1963 )

5. « Περί ορισμού της 26ης Οκτωβρίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών της Κοινότητος Κάτω Κλειτοριάς ».
Β.Δ. 65/15.2.1964 ( ΦΕΚ 33/15.2.1964 )

Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1. « Περί ορισμού της 21ης Νοεμβρίου εορτής των Εσοδίων της Θεοτόκου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν της Λεβαδειάς ».
Β.Δ. από 18.7.1957 ( ΦΕΚ 151/14.8.1952 )

2. « Περί ορισμού της 29ης Απριλίου εορτής του Αγίου Ιωάννου του Καλοτέκνους, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν των Θηβών ».
Β.Δ. από 18.7.1957 ( ΦΕΚ 151/14.8.1957 )

3. « Περί ορισμού της 21ης Μαΐου εορτής των Αγίων Κωνσταντίνο και Ελένης, πολιούχων του Δήμου Αλιάρτου Βοιωτίας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών εν τη περιφερεία του Δήμου τούτου ».
Π.Δ. 596/18.7.1979 ( ΦΕΚ 179/8.8.1979 τ.Δ )

Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

« Περί καθιερώσεως της 25ης Μαΐου, εορτής του Αγίου Αχιλλείου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών της πόλεως Γρεβενών ».
Β.Δ. 25/23.12.1956 ( ΦΕΚ 8/15.1.1966 )

Ν.ΔΡΑΜΑΣ

1. « Περί ορισμού της 1ης Ιουλίου, επετείου της απελευθερώσεως της πόλεως Δράμας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 18.7.1957 ( ΦΕΚ 151/14.8.1957 )

2. « Περί ορισμού της 21ης Μαΐου, εορτής των Αγίων Κων/νου και Ελένης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων εν τη κωμοπόλει Παραωεστίου του Νομού Δράμας ».
Β.Δ. 516/23.7.1961 ( ΦΕΚ 127/10.8.1961 )

3. « Περί ορισμού της 27ης Ιουλίου, εορτής του Αγίου Παντελεήμονος, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών εν τω Δήμω Κάτω Νευροκοπίου ».
Β.Δ. 301/29.6.1966 ( ΦΕΚ 141/19.7.1966)

Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

« Η 6η Δεκεμβρίου εορτή του Αγίου Νικολάου πολιούχου Κω, ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ».
Β.Δ. 28/66 ( ΦΕΚ 8 Α ).

Ν.ΕΒΡΟΥ

1. « Περί καθορισμού της 8ης Ιανουαρίου, εορτής του πολιούχου Διδυμοτείχου Αγίου Αθανασίου, ως ημέρα αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την κωμόπολιν Διδυμοτείχου, του Νομού Έβρου ».
Β.Δ. από 15.7.1956 (ΦΕΚ 178/17.8.1956 )

2. « Περί καθορισμού της 14ης Μαΐου επετείου της απελευθερώσεως της Αλεξανδρουπόλεως, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 15.7.1856 ( ΦΕΚ 178/17.8.1956 )

3. « Περί ορισμού της εορτής των Αγίων Θεοδώρων, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύουν στο Δήμο Ορεστιάδος ».
Π.Δ. 200/1980

Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

1. « Περί ορισμού της 1ης Ιουλίου, εορτής των Αγίων Αναργύρων, πολιούχων της λουτροπόλεως Αιδηψού, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την λουτρόπολιν ταύτην ».
Β.Δ. από 11.101957 ( ΦΕΚ 223/5.11.1957 )

2. « Περί ορισμού της 18ης Ιανουαρίου εορτής του Αγίου Αθανασίου, πολιούχου της κωμοπόλεως Κύμης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων εν τη κωμοπόλει ταύτη ».
Β.Δ. 21/30.12.1961 ( ΦΕΚ 8/15.1.1962 )

3. « Περί καθιερώσεως της εορτής του Αγίου Αθανασίου, πολιούχου της κωμοπόλεως Ιστιαίας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ».
Β.Δ. 667/28.7.1965 ( ΦΕΚ 160/11.88.1965 )

4. « Περί ορισμού της 8ης Σεπτεμβρίου, εορτής της γενέσεως της Θεοτόκου, πολιούχου της πόλεως Λίμνη Ευβοίας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, δια τον δήμον Λίμνης του Νομού Ευβοίας ».
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 )

Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ

« Περί ορισμού της 17ης Δεκεμβρίου, εορτής του Αγίου Διονυσίου πολιούχου της Ζακύνθου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων της Ζακύνθου ».
Β.Δ. από 13.6.1955 ( ΦΕΚ 206/3.8.1955 )

Ν.ΗΛΕΙΑΣ

1. « Περί ορισμού της 10ης Φεβρουαρίου, εορτής του Αγίου Χαραλάμπους, πολιούχου της πόλεως Πύργου του Ν. Ηλείας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 8.5.1958 ( ΦΕΚ 84/2.6.1958 )

2. « Περί καθιερώσεως της 6ης Δεκεμβρίου εορτής του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της πόλεως Γαστούνης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων ».
Β.Δ.739/27.11.1963 ( ΦΕΚ 219/11.12.1963 )

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. « Περί ορισμού της 11ης Νοεμβρίου εορτής του Αγίου Μηνά, πολιούχου της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης, ως ημέρας αργίας των Δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 5.4.1956( ΦΕΚ 109/23.4.1956 )

2. « Περί ορισμού της 23ης Απριλίου, εορτής του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων της κωμοπόλεως Μοιρών του Νομού Ηρακλείου ».
Β.Δ. από 2.8.1958 ( ΦΕΚ 143/20.9.1958 )

3. « Περί ορισμού της 17ης Ιανουαρίου, εορτής του Αγίου Αντωνίου, πολιούχου της κωμοπόλεως Καστελλίου Πεδιάδος Ηρακλείου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών δια την Κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου ».
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 )

4. « Περί ορισμού της 6ης Αυγούστου, εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών της Κοινότητος Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου ».
Β.Δ. 796/27.11.1970 ( ΦΕΚ 268/12.12.1970 )

Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

« Περί ορισμού της 30ης Απριλίου εορτής της μνήμης του Οσίου Δονάτου Επισκόπου Ευροίας πολιούχου απάσης της ιεράς Μητροπόλεως Παραμυθιάς Φιλιατών και Γηρομερίου ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων ».
Β.Δ. 482/10.7.1961 ( ΦΕΚ 120/26.7.1961 )

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. « Περί ορισμού της 26ης Οκτωβρίου, ως ημέρας αργίας δια τας εν τη περιφερεία του τέως Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσίας υπηρεσίας ».
Β.Δ. από 16.12.1953 ( ΦΕΚ 349/21.12.1953 )

2. « Περί ορισμού της 26ης Ιουλίου, εορτής της Αγίας Παρασκευής, Πολιούχου της Κωμοπόλεως Λαγκαδά, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την κωμόπολιν ταύτην ».
Β.Δ. από 28.3.1956 ( ΦΕΚ 102/16.4.1956 )

3. « Περί ορισμού της 27ης Σεπτεμβρίου, εορτής της Αγίας Ακυλίνης ως ημέρας αργίας των δημοσίων Υπηρεσιών εν Ζαγκλιβερίω ».
Β.Δ. 115/10.2.1969 ( ΦΕΚ 30/20.2.1969 )

4. « Περί ορισμού της 23ης Αυγούστου, εορτής της Παναγίας Φανερωμένης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων Υπηρεσιών της Κοινότητος Νέας Μηχανιώνας Ν. Θεσσαλονίκης ».
Β.Δ. 78/9.1.1970 ( ΦΕΚ 22/28.1.1970 )

5. « Περί ορισμού της 11ης Μαΐου, εορτής του Νεομάρτυρος Αργυρίου του Επανομίτου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών δια την Κοινότητα Επανομής του Νομού Θεσσαλονίκης ».
Β.Δ. 227/18.3.1971 ( ΦΕΚ 67/1.4.1971 )

Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

« Περί καθιερώσεως της 25ης Ιανουαρίου, εορτής του Αγίου Γρηγορίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, εν Δελβινακίω ».
Β.Δ. 698/25.8.1965 ( ΦΕΚ 171/14.9.1965 )

Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

« Περί ορισμού της 26ης Οκτωβρίου, εορτής του Αγίου Δημητρίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών του Δήμου Χρυσουπόλεως ».
Β.Δ. 156/26.3.1964 ( ΦΕΚ 60/15.3.1964 )

Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1. « Περί καθιερώσεως της 26ης Ιουλίου, εορτής της Αγίας Παρασκευής, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπαλλήλων εν Σοφάδες Καρδίτσης ».
Β.Δ. 557/13.5.1965 ( ΦΕΚ 126/6.7.1965 )

2. « Περί ορισμού της 2ης Μαΐου, εορτής ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, εν τη περιφερεία του Δήμου Παλαμά Νομού Καρδίτσης ».
Β.Δ. 248/21.2.1968 ( ΦΕΚ 72/6.4.1968 )

Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1. « Περί ορισμού της 8ης Σεπτεμβρίου εορτής της Παναγίας Καθαράς, πολιούχου της πόλεως και νήσου Ιθάκης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων ».
Β.Δ. 236/17.4.1963 ( ΦΕΚ 52/30.4.1963 )

2. « Περί ορισμού της 23ης Αυγούστου, εορτής του ιερού Ναού Σάμης Κεφαλληνίας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων Υπηρεσιών, δια την Κοινότητα Σάμης του Νομού Κεφαλληνίας ».
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 )

3. « Περί ορισμού της 20ης Οκτωβρίου εορτής του Αγίου Γερασίμου ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών περιφερείας του Δήμου Αργοστολίου και κοινότητας Ομαλών ».
Π.Δ. 422/28.4.1980 ( ΦΕΚ 146/9.5.1980 )

Ν.ΚΙΛΚΙΣ

« Περί καθιερώσεως της 28ης Νοεμβρίου, εορτής των Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων, ως ημέρας αργίας εν Κιλκίς ».
Β.Δ. 448/15.7.1967 ( ΦΕΚ 136/7.8.1967 )

Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

1. « Περί ορισμού της 6ης Δεκεμβρίου, εορτής του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της πόλεως Κοζάνης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 12.7.1958 ( ΦΕΚ 113/31.7.1958 )

2. « Περί καθιερώσεως της 4ης Νοεμβρίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων εν τη πόλει Σιατίστης ( Κοζάνης ) ».
Β.Δ. 564/26.8.1962 ( ΦΕΚ 140/7.9.1962 )

3. « Περί ορισμού της 7ης Ιουλίου εορτής της Αγίας Κυριακής πολιούχου της κωμοπόλεως Σερβίων, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων ».
Β.Δ. 788/6.11.1962 ( ΦΕΚ 201/21.11.1962)

4. « Περί καθιερώσεως της 15ης Οκτωβρίου επετείου της απελευθερώσεως της πόλεως Πτολεμαΐδος, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων ».
Β.Δ. 251/24.4.1964 ( ΦΕΚ 80/16.5.1964 )

Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1. « Περί καθιερώσεως της 6ης Αυγούστου εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος πολιούχου της πόλεως Σικυώνος ( Κιάτου ) ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ».
Β.Δ. 72/15.2.1964 ( ΦΕΚ 33/15.2.1964 )

2. « Περί καθιερώσεως της 29ης Ιουνίου εορτής του Αποστόλου Παύλου, πολιούχου της πόλεως Κορίνθου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ».
Β.Δ. 455/21.7.1964 ( ΦΕΚ 133/13.8.1964 )

3. « Περί καθιερώσεως της 11ης Φεβρουαρίου, εορτής του Αγίου Βλασίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών εν τη κωμοπόλει Ξυλοκάστρου ».
Β.Δ. 333/1.4.1966 ( ΦΕΚ 91/26.4.1966 )

Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1. « Περί καθορισμού της 2ης Φεβρουαρίου, εορτής της πολιούχου Θήρας Υπαπαντής του Σωτήρος, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την Κοινότητα Θήρας του Νομού Κυκλάδων ».
Β.Δ. από 10.2.1956 ( ΦΕΚ 73/24.2.1956 )

2. « Περί ορισμού της 9ης Νοεμβρίου εορτής της οσίας Θεοκτίστης πολιούχου της Κοινότητος Πάρυ του Νομού Κυκλάδων, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την Κοινότητα ταύτην ».
Β.Δ. από 30.5.1956 ( ΦΕΚ 140/14.6.1956 )

3. « Περί ορισμού της 6ης Δεκεμβρίου, εορτής του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της νήσου Σύρου το Νομού Κυκλάδων, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την Ερμούπολιν ».
Β.Δ. από 17.1.1967 ( ΦΕΚ 18/8.2.1957 )

4. « Περί ορισμού της 10ης Φεβρουαρίου εορτής του Αγίου Χαραλάμπους πολιούχου της νήσου Κέας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την νήσον ταύτην ».
Β.Δ. από 7.6.1957 ( ΦΕΚ 114/27.6.1957 )

5. « Περί ορισμού της 30ης Ιανουαρίου, εορτής της ευρέσεως της Αγίας Εικόνος της Θεομήτορος, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν της Τήνου ».
Β.Δ. 124/17.2.1961 ( ΦΕΚ 30/2.3.1961 )

6. « Περί ορισμού της εορτής της Θεοσκεπάστου πολιούχου ¶νδρου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. διΆ ολόκληρον την επαρχίαν ¶νδρου ».
Π.Δ. 239/4.4.1979 ( ΦΕΚ 67/7.4.1979 )

7. « Περί ορισμού της εορτής της Αναλήψεως ου Σωτήρος ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπαλλήλων εν Σίφνω ».
Β.Δ. 316/4.6.1964 ( ΦΕΚ 95/9.6.1964 )

Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. « Περί ορισμού της 29ης Μαΐου, ως ημέρας αργίας δια την κωμόπολιν Μυστρά, τας Κοινότητας του τέως Δήμου και νυν Δήμου Σπαρτιατών ».
Διάταγμα από 28.1933 ( ΦΕΚ 238/10.8.1933 )

2. « Περί ορισμού της 26ης Ιουλίου εορτής της Αγίας Παρασκευής, πολιούχου της πόλεως Μολάων του Ν. Λακωνίας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 20.11.1958 (ΦΕΚ 220/12.12.1958 )

3. « Περί ορισμού της 1ης Δεκεμβρίου εορτής του Πολιούχου της κωμοπόλεως Καστορέϊου Λακωνίας, Αγίου Θεοκλήτου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων ».
Β.Δ. 919/9.12.1961 ( ΦΕΚ 232/20.12.1961 )

4. « Περί ορισμού της 26ης Νοεμβρίου, εορτής το Οσίου « Νίκωνος του Μετανοείτε », πολιούχου της πόλεως Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, δια τον Δήμον Σπαρτιατών του Νομού Λακωνίας ».
Β.Δ. 227/18.3.1971 ( ΦΕΚ 67/1.4.1971 )

Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ

1. « Περί ορισμού της 26ης Ιουλίου, εορτής της πολιούχου Φαρσάλων Αγίας Παρασκευής, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών δια την κωμόπολιν των Φαρσάλων ».
Β.Δ. 17.8.1955 ( ΦΕΚ 244/7.9.1955 )

2. « Περί καθιερώσεως της 30ης Δεκεμβρίου, εορτής του Οσιομάρτυρος Γεδεών του Νέου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών εν Τυρνάβω ».
Β.Δ. 104/8.2.1957 ( ΦΕΚ 23/25.2.1967 )

3. « Περί ορισμού της 15ης Μαΐου εορτής του Αγίου Αχιλλείου πολιούχου της πόλεως Λαρίσης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 11.3.1957 ( ΦΕΚ 52/1.4.1957 )

4. « Περί ορισμού της 17ης Ιανουαρίου εορτής του Αγίου Αντωνίου, πολιούχου της Κοινότητος Αγίας Λαρίσης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών δια την κοινότητα Αγιάς ».
Π.Δ. 3/19.12.1973 ( ΦΕΚ 1/8.1.1974 )

Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1. « Περί ορισμού της 25ης Νοεμβρίου εορτής της Αγίας Αικατερίνης, πολιούχου της πόλεως Σητείας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων ».
Β.Δ. 177/6.3.1962 ( ΦΕΚ 45/19.3.1962 )

2. « Περί ορισμού της 6ης Δεκεμβρίου εορτής του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της πόλεως Αγίου Νικολάου Λασιθίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων ».
Β.Δ. 146/12.3.1963 ( ΦΕΚ 34/27.3.1963 )

Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1. « Περί ορισμού της 6ης Δεκεμβρίου εορτής το Αγίου Νικολάου, πολιούχου της πόλεως Βόλου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 5.4.1956 ( ΦΕΚ 124/19.5.1956 )

2. « Περί ορισμού της εορτής του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλεως Αλμυρού, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ».
Β.Δ. 405/7.5.1956 (ΦΕΚ 94/31.5.1965 )

3. « Περί ορισμού της 21ης Νοεμβρίου, εορτής της Παναγίας της Εικονιστρίας, πολιούχου της πόλεως Σκιάθου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ».
Β.Δ. 333/12.3.1969 ( ΦΕΚ 26.5.1969 )

4. « Περί ορισμού της 25ης Φεβρουαρίου, εορτής του Αγίου Ρηγίνου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών δια τον Δήμον Σκοπέλου ».
Β.Δ. 526/22.7.1973 ( ΦΕΚ 166/12.8.1970 )

Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

« Περί ορισμού της 3ης Οκτωβρίου, εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου, πολιούχου της πόλεως Γαργαλιάνων του Νομού Μεσσηνίας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών δια τον Δήμον Γαργαλιάνων ».
Β.Δ. 3/19.12.1973 ( ΦΕΚ 1/8.1.1974 )

Ν.ΞΑΝΘΗΣ

« Περί ορισμού της 8ης Νοεμβρίου εορτής των Ταξιαρχών πολιούχων της κωμοπόλεως Σταυρουπόλεως, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων ».
Β.Δ. 239/19.4.1961 ( ΦΕΚ 74/5.5.1961 )

Ν.ΠΕΛΛΗΣ

1. « Περί ορισμού της 18ης Οκτωβρίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων, επί τη επετείω της απελευθερώσεως της πόλεως Εδέσσης, δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 20.11.1957 ( ΦΕΚ 249/10.12.1957 )

2. « Περί ορισμού της 4ης Νοεμβρίου, επί τη επετείω της απελευθερώσεως της κωμοπόλεως Αριδαίας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την κωμόπολιν ταύτην ».
Β.Δ. από 20.11.1957 ( ΦΕΚ 249/10.12.1957 )

3. « Περί ορισμού της 20ης Οκτωβρίου, επί τη επετείω της απελευθερώσεως της πόλεως Γιαννιτσών, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 20.11.1957 ( ΦΕΚ 249/10.12.1957 )

4. « Περί ορισμού της 20ης Οκτωβρίου, επί τη επετείω της απελευθέρωσεως της πόλεως Γιαννιτσών, ως ημέρα αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 2011.1957 ( ΦΕΚ 249/10.12.1957 )

Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

1. « Περί ορισμού της 30ης Νοεμβρίου, εορτής του Αγίου Ανδρέου, πολιούχου της πόλεως Αιγινίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων Υπηρεσιών ».
Β.Δ. 188/24.2.1968 ( ΦΕΚ 58/20.3.1968 )

2. « Περί ορισμού της 26ης Οκτωβρίου, εορτής του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της κωμοπόλεως Κολινδρού του Νομού Πιερίας, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών δια τον Δήμον Κολινδρού του Νομού Πιερίας ».
Β.Δ. 227/18.3.1971 ( ΦΕΚ 67/1.4.1971 )

Ν.ΠΡΕΒΕΖΗΣ

1. « Περί ορισμού της εορτής του Αγίου Βησσαρίωνος ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών εν τη πόλει Φιλιππιάδος ».
Β.Δ. 305/18.3.1966 ( ΦΕΚ 86/15.4.1966 )

2. « Περί ορισμού της 10ης Φεβρουαρίου εορτής του Αγίου Χαραλάμπους, πολιούχου της πόλεως Πρεβέζης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ».
Β.Δ. 78/19.1.1968 ( ΦΕΚ 24/3.2.1968 )

3. « Περί ορισμού της 6ης Δεκεμβρίου, εορτής του Αγίου Νικολάου, ως ημέρας αργίας εν τω Δήμω Πάργας Νομού Πρεβέζης ».
Β.Δ. 247/21.2.1968 ( ΦΕΚ 72/6.4.1968 )

Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

« Περί ορισμού της εορτής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, πολιούχου της κωμοπόλεως Ανωγείου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπαλλήλων ».
Β.Δ. 475/11.8.1964 ( ΦΕΚ 139/24.8.1964 )

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

« Περί καθιερώσεως της 21ης Μαΐου εορτής των Αγίων Κων/νου και Ελένης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων εν τη πόλει Σαπών ( Ροδόπης ) ».
Β.Δ. 554/14.9.1963 ( ΦΕΚ 152/25.9.1963 )

Ν.ΣΑΜΟΥ

1. « Περί ορισμού της 6ης Αυγούστου ως ημέρας αργίας δια τας εν τη περιφερεία της νήσου Σάμου δημοσίας υπηρεσίας ».
Β.Δ. από 18.5.1954 ( ΦΕΚ 109/2.6.1964 )

2. « Περί ορισμού της 17ης Ιουλίου ως ημέρας αργίας δια τας εν τη περιφερεία της νήσου Ικαρίας Δημοσίας Υπηρεσίας ».
Β.Δ. από 2.8.1958 ( ΦΕΚ 143/20.9.1958 )

Ν.ΣΕΡΡΩΝ

« Περί ορισμού της 23ης Απριλίου, εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος του τροπαιοφόρου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων της κωμοπόλεως Νέας Ζίχνης του Νομού Σερρών ».
Β.Δ. 253/31.3.1960 ( ΦΕΚ 55/29.4.1960 )

Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

« Περί καθιερώσεως της 15ηε Σεπτεμβρίου, εορτής του Αγίου Βησσαρίωνος, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων εν τη πόλει Καλαμπάκας ( Τρικάλων ) ».
Β.Δ. 555/14.9.1963 ( ΦΕΚ 152/25.1963 )

Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1. « Περί καθιερώσεως της 21ης Νοεμβρίου, εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την κωμόπολιν Αμφικλείας του Νομού Φθιώτιδος ».
Β.Δ. από 10.2.1956 ( ΦΕΚ 73/24.2.1956 )

2. « Περί ορισμού της 26ης Ιουλίου, εορτής της Αγίας Παρασκευής, πολιούχου της κωμοπόλεως Δομοκού του Νομού Φθιώτιδος, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την κωμόπολιν ταύτην ».
Β.Δ. από 27.4.1956 ( ΦΕΚ 126/23.5.1956 )

3. « Περί ορισμού της εορτής των Αγίων Θεοδώρων, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών εν τη περιφερεία του Δήμου Αταλάντης Νομού Φθιώτιδος ».
Β.Δ. 809/14.10.1968 ( ΦΕΚ 286/3.12.1968 )

4. « Περί ορισμού της Παρασκευής της Διακαινισμού, εορτής της Ζωοδόχου Πηγής, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, δια την Κοινότητα Μακρακώμης του Νομού Φθιώτιδος ».
Β.Δ. 670/24.9.1968 ( ΦΕΚ 239/12.10.1968 )

5. « Περί ορισμού της 6ης Δεκεμβρίου, εορτής του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της Κοινότητας Σπερχειάδος Φθιώτιδος, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ».
Β.Δ. 889/12.12.1969 ( ΦΕΚ 239/31.12.1969 )

6. « Περί ορισμού της 18ης Οκτωβρίου, εορτής του Ευαγγελιστού Λουκά, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, δια τον Δήμον Λαμίας ».
Β.Δ. 272/12.4.1971 ( ΦΕΚ 84/30.4.1971 )

7. « Περί ορισμού της 18ης Ιανουαρίου εορτής του Αγ. Αθανασίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ που εδρεύουν στο Δήμο Στυλίδος ».
Π.Δ. 119/22.1.1980 ( ΦΕΚ 37/12.2.1980 )

Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

« Περί ορισμού της 21ης Μαΐου, εορτής των Αγίων Κων/νου και Ελένης πολιούχων της κωμοπόλεως Αμυνταίου του Ν.Φλωρίνης, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την κωμόπολιν ταύτην ».
Β.Δ. από 5.9.1956 ( ΦΕΚ 217/29.9.1956 ).

Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ

Περί ορισμού της εορτής της Ζωοδόχου Πηγής, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών της κωμόπολης Λιδωρικίου του Νομού Φωκίδος ».
Β.Δ. 484/25.6.1960 (ΦΕΚ 104/15.7.1960)

Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1. « Περί ορισμού της 8ης Σεπτεμβρίου, εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου Νέων Μουδανίων,ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την κωμόπολιν Νέων Μουδανίων του Νομού Χαλκιδικής ».
Β.Δ. από 19.12.1955 ( ΦΕΚ 9/10.1.1956 )

2. « Περί ορισμού της 8ης Σεπτεμβρίου εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων εις την κωμόπολιν Κσσάνδρας ».
Β.Δ. 615/31.8.1961 ( ΦΕΚ 149/11.9.1961 )

3. « Περί ορισμού της 6ης Δεκεμβρίου τοπικής εορτής του Αγίου Νικολάου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων εν τη πόλει Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής ».
Β.Δ. 651/16.8.1961 ( ΦΕΚ 156/13.9.1961 )

4. « Περί καθιερώσεως της 14ης Νοεμβρίου, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών εν τω Δήμω Κασσανδρείας και ταις κοινότησι Ν. Ποτιδαίας, Ν. Φωκαίας, Αθύτου και Καλλιθέας Χαλκιδικής ».
Β.Δ. 409/24.6.1967 ( ΦΕΚ 120/12.7.1967 )

Ν.ΧΑΝΙΩΝ

1. « Περί ορισμού της 21ης Νοεμβρίου εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, πολιούχου της πόλεως Χανίων, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια την πόλιν ταύτην ».
Β.Δ. από 31.1.1956 ( ΦΕΚ 70/21.2.1956 ).

2. « Περί ορισμού της 12ης Δεκεμβρίου, εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος, ως ημέρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων εν τη κωμοπόλει Καστελλίου Κισσάμου ».
Β.Δ. 753/19.9.1961 ( ΦΕΚ 194/10.10.1961 )

3. « Περί ορισμού της 6ης Δεκεμβρίου, εορτής του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της Κοινότητος Σούδας Χανίων, ως ημέρας αργίας των δημοσίων υπηρεσιών ».
Β.Δ. 890/12.12.1969 ( ΦΕΚ 290/31.12.1969 )

Με την αριθμ.241/6.11.1981 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου καταργήθηκαν οι « επετειακές εκδηλώσεις » του εμφυλίου πολέμου, καθώς επίσης θεωρούνται καταργημένες οι εορτές που αναφέρονται σε γεγονότα μη κοινοβουλευτικών περιόδων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 11, περ. γ΄, του άρθρου 1 του Ν.1157/1981.

Γ. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 ( ΦΕΚ 125/Α/23.5.2003 ), καθιερώθηκε η 6η Δεκεμβρίου, εορτή του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της Καλύμνου, ως ημέρα αργίας για την Κάλυμνο ( επαναφέρθηκε σε ισχύ το αριθ. 306/1966 Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο είχε καταργηθεί από το αριθ. 541/1969 όμοιο ).

Δ. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις στην παράγραφο 10 του άρθρου 35 του Ν.3274/2004 « Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού » ( Α 195 ) ορίζεται ότι, με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, μπορεί να ορίζεται ημέρα αργίας σε πόλεις, νομούς και Περιφέρειες της Χώρας, για τον εορτασμό ιστορικού ή θρησκευτικού γεγονότος τοπικού, αντιστοίχως, χαρακτήρα.

Σε εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων, με το Π.Δ.74/2005 ( ΦΕΚ 114/Α/16.5.2005 ) καθιερώθηκε η 4η Δεκεμβρίου, εορτή της μνήμης του Αγίου Σεραφείμ, πολιούχου της Καρδίτσας, ως ημέρα αργίας για την πόλη της Καρδίτσας.

Όσον αφορά το β΄ σκέλος του δεύτερου ερωτήματός σας, η έννοια της « περιφέρειας » είναι η διαλαμβανόμενη στις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 6 του Π.Δ./τος 611/77, που προέβλεπε ότι μπορεί να ορίζεται με Π.Δ/γμα, έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μία κατΆ έτος ημέρα αγίας για κάθε περιφέρεια, για τον εορτασμό θρησκευτικού ή ιστορικού γεγονότος και οι οποίες καταργήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 14 του άρθρου 1 του Ν.1157/81, η οποία δε συμπίπτει με την έννοια της Περιφέρειας στη διοικητική διαίρεση της Χώρας.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image