Και επίσημα τη Δευτέρα 3/8/15 ανοίγει πάλι το ΧΑΑ μετά το κλείσιμό του με ΠΝΠ στις 18/7/15

Και επίσημα τη Δευτέρα η «πρεμιέρα» για το ΧΑ.

Σάββατο 1 Αυγούστου 2015

Και επίσημα τη Δευτέρα η «πρεμιέρα» για το ΧΑ

Τη Δευτέρα ανοίγει εκ νέου το Χρηματιστήριο, μετά την έκδοση υπουργικής απόφασης με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στους εγχώριους επενδυτές. Κανονικά στο +30% και -30% τα όρια διακύμανσης. Η ανακοίνωση του ΧΑ. Εν αναμονή του ok από την Κεφαλαιαγορά. Αντιδράσεις από ΣΜΕΧΑ.

Ανοίγει την Δευτέρα το Χρηματιστήριο μετά και την υπογραφή της υπουργικής απόφασης (ολόκληρη στην συνέχεια του κειμένου) που περιγράφει τους όρους επαναλειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, σύμφωνα με το σχέδιο που προσφάτως ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι ξένοι επενδυτές θα μπορούν να πραγματοποιούν ελεύθερα συναλλαγές αλλά και να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό.

Οι Έλληνες επενδυτές θα μπορούν – προκειμένου να προβαίνουν σε αγορές τίτλων – να κάνουν χρήση :

* μετρητών

* εμβασμάτων από το εξωτερικό

* κεφαλαίων που διαθέτουν στα πιστωτικά τους υπόλοιπα

* ποσών που προέρχονται από πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων και άλλες σχετικές μορφές εσόδων

* από πιστώσεις προερχόμενες από θέσεις σε παράγωγα

Για συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίου εταιρειών, εκδόσεων ομολόγων αλλά και για συμμετοχή σε ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών μπορεί να γίνεται χρήση παλαιού χρήματος από Έλληνες επενδυτές.

Αμέσως μετά την υπουργική απόφαση, το Χρηματιστήριο σε ανακοίνωσή του ανέφερε τα εξής:

«Μετά την υπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών της σχετικής απόφασης, η οποία έλαβε χώρα σήμερα, η Διοικούσα επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρίας Εκκαθάρισης (ΕΤΕΚ) και του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛΚΑΤ) έλαβαν αποφάσεις για την επαναλειτουργία, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015, της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Πολυμερή Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) και εισηγήθηκαν προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την επανέναρξη της λειτουργίας εκκαθάρισης και διακανονισμού για τους τίτλους που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην ελληνική αγορά και στο ΠΜΔ.

Οι τεχνικοί όροι διεξαγωγής της εκκαθάρισης και του διακανονισμού περιγράφονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση».

Διευκρινίζεται ότι τα όρια διακύμανσης των μετοχών παραμένουν στο +30% και στο -30%.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κώστας Μποτόπουλος δήλωσε στο CNBC ότι το Ελληνικό Χρηματιστήριο ανοίγει ξανά τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, με εκκρεμότητα την υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον υπουργό Οικονομικών.

Πλέον, μένει να συνεδριάσει το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να δώσει το Ok για την επανέναρξη των συναλλαγών.

Η ανακοίνωση για τις αλλαγές από το ΧΑ

Α. Αναπροσαρμογή των παραμέτρων Aυτόματου Mηχανισμού Eλέγχου Mεταβλητότητας (ΑΜΕΜ)

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 4 της Απόφασης 22 ΧΑ, αποφάσισε για τις τρείς πρώτες ημέρες επαναλειτουργίας των Αγορών του ΧΑ, την τροποποίηση των παραμέτρων του Αυτόματου Μηχανισμού Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) της Κύριας Αγοράς Αξιών ως προς τα παρακάτω:

Παράμετρος

Υφιστάμενη τιμή

Νέα τροποποιημένη τιμή

Στατικό όριο ΑΜΕΜόπως προβλέπεται στην § 2.6.4. (4) του Κανονισμού ΧΑ

10%

7%

Δυναμικό όριο ΑΜΕΜόπως προβλέπεται στην § 2.6.4. (4) του Κανονισμού ΧΑ

3%

1,5%

Διάρκεια Περιόδου Συγκέντρωσης Εντολών (pre-call) της Μεθόδου 2όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.3.3. του Κανονισμού ΧΑ

πέντε (5) λεπτά

δέκα (10) λεπτά

Διάρκεια Επέκτασης της Περιόδου Συγκέντρωσης Εντολών (pre-call) της Μεθόδου 2Η διάρκεια της Περιόδου Συγκέντρωσης Εντολών μπορεί να επεκτείνεται όταν η Εκτιμώμενη Τιμή Δημοπρασίας αποκλίνει σημαντικά από την τιμή αναφοράς.Η εν λόγω σημαντική απόκλιση ορίζεται ως ποσοστό επί του στατικού ορίου που καλείται ως Ποσοστό Σημαντικής Απόκλισης Τιμής

30%

(που αντιστοιχεί σε απόκλιση από την τιμή αναφοράς κατά 3%)

20%

(που αντιστοιχεί σε απόκλιση από την τιμή αναφοράς κατά 1,4%)

Η διάρκεια της επέκτασης της Περιόδου Συγκέντρωσης Εντολών

τρία (3) λεπτά

πέντε (5) λεπτά

Υπενθυμίζουμε ότι ως ΑΜΕΜ, ορίζεται η αυτόματη διακοπή της διαπραγμάτευσης ενός χρεογράφου και η διενέργεια Φάσης Δημοπρασίας για το συγκεκριμένο χρεόγραφο, όταν η τιμή της πράξης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, είναι εκτός προκαθορισμένων ορίων. Η πράξη που ενεργοποίησε τον μηχανισμό ΑΜΕΜ δεν εκτελείται.

Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα κατά τη Φάση Δημοπρασίας που ακολουθεί την προσωρινή διακοπή της διαπραγμάτευσης, να προσδιοριστεί η «αποτελεσματική» (efficient) τιμή του χρεογράφου. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που η απότομη μεταβολή των τιμών δικαιολογείται από τους εκάστοτε οικονομικούς παράγοντες ο μηχανισμός ΑΜΕΜ συμβάλλει ώστε η προσαρμογή στη νέα τιμή ισορροπίας να πραγματοποιείται σταδιακά.

Β. Διαγραφή των Εντολών Διάρκειας (Life Orders)

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι λόγω του παρατεταμένου διαστήματος αναστολής της διαπραγμάτευσης, το ΧΑ αποφάσισε τη διαγραφή όλων των υφιστάμενων εντολών διαρκείας (life orders) σε όλες τις Αγορές του ΧΑ και του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) – Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ).

Αντιδράσεις από ΣΜΕΧΑ

Η υπουργική απόφαση κινείται στο γνωστό μήκος κύματος των προηγουμένων ημερών και είναι προφανές ότι δεν συνάδει με τις θέσεις του ΣΜΕΧΑ, δήλωσε στο Euro2day.gr ο πρόεδρος του συνδέσμου κ. Σπύρος Κυρίτσης, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του site για την επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην οποία παρουσιάζονται οι θέσεις και τα αιτήματα των ελλήνων χρηματιστών.

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412/31.07.2015
Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄ 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412

(ΦΕΚ Β΄ 1617/31.07.2015)

Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄ 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. των παραγράφων 10 και 18 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των Νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84),

β. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως ισχύει,

δ. του Π.δ. 45/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α΄ 73),

ε. του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

2. Την ανάγκη να τροποποιηθούν περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο πρώτο της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84).

3. Την από 31/07/2015 εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Την από 31/07/2015 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση των παρ. 4 και 6 και του στοιχείου δ΄ της παρ. 10 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων από Ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου πρώτου της ως άνω Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου στις κατωτέρω περιπτώσεις:

1. Προκειμένου για μεταφορές κεφαλαίων στην Ελλάδα μέσω των οικείων συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών α) για την εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ασφαλειών (margin), και το διακανονισμό, μέχρι και τον τελικό δικαιούχο, συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007 (Α΄ 195), τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (εφεξής ΠΜΔ) στην Ελλάδα (εφεξής «Χρηματοπιστωτικά Μέσα»), περιλαμβανομένων και όλων των τυχόν εξόδων και προμηθειών που αφορούν τις συναλλαγές αυτές και β) για την εκπλήρωση υποχρεώσεων καταβολής χρημάτων και εν γένει χρηματικών διανομών από τους εκδότες προς τους δικαιούχους χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, ενδεικτικώς λόγω τακτικής λήξης τους, εταιρικών ή παρεμφερών πράξεων (πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων και άλλες σχετικές μορφές εσόδων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3.

2. Εάν πρόκειται για αγορά Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή το άνοιγμα θέσεων επί παραγώγων σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τότε πρέπει να έχει πιστωθεί, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, με νέα κεφάλαια τουλάχιστον ισόποσα με τις ανάγκες της εκκαθάρισης/ διακανονισμού της συναλλαγής αγοράς Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή ανοίγματος και διατήρησης θέσεων επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων των περιπτώσεων (δ) έως (ι) του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου, από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά, ή ο λογαριασμός πελατείας που τηρεί ο παρέχων τις επενδυτικές υπηρεσίες σε Ίδρυμα, από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά, για λογαριασμό του δικαιούχου.

Ως νέα κεφάλαια νοούνται αυτά που πιστώνονται στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς στο Ίδρυμα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας (εφεξής «νέα κεφάλαια») και προέρχονται α) από έμβασμα εξωτερικού, β) από το προϊόν πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, εξαιρουμένων εκείνων του στοιχείου γ΄ του ως άνω άρθρου 5, γ) από επιστροφή ασφαλειών (margin), η κάλυψη των οποίων αρχικά προήλθε από κεφάλαια των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄, ε΄ και ζ΄ της παρούσας παραγράφου, δ) από χρηματικές διανομές στους δικαιούχους των χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, συνδεόμενες με τα οικεία χρηματοπιστωτικά μέσα, ενδεικτικώς λόγω τακτικής λήξης τους, εταιρικών ή παρεμφερών πράξεων (πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων και άλλες σχετικές μορφές εσόδων), ε) από πιστώσεις προερχόμενες από θέσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα των περιπτώσεων (δ) έως (ι) του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, στ) από υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ελεύθερα πιστωτικά υπόλοιπα δικαιούχων σε επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρούνται σε Ιδρύματα από εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του ν. 3606/2007 που λειτουργούν στην Ελλάδα και ζ) από καταβολή σε μετρητά σε πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τα οποία εκτελούν τις οικείες συναλλαγές, του τιμήματος αγοράς των Χρηματοπιστωτικών Μέσων που παραγγέλλονται να αποκτηθούν. Προς υποδοχή των νέων κεφαλαίων, τα ιδρύματα δύνανται, κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του πρώτου άρθρου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, να ανοίγουν ή προσθέτουν νέους ειδικού τύπου λογαριασμούς ή υπολογαριασμούς, πρόσθετους σε ή συνδεδεμένους με υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, κατόπιν αιτήματος δικαιούχου τους. Οι εν λόγω ειδικού τύπου λογαριασμοί ή υπολογαριασμοί θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς προς εξυπηρέτηση των συναλλαγών των παραγράφων 1 και 2 και σ’ αυτούς θα πιστώνονται μόνον νέα κεφάλαια.

Κεφάλαια που μεταφέρονται από τους ως άνω ειδικού τύπου λογαριασμούς / υπολογαριασμούς, σε άλλους λογαριασμούς, πέραν του σκοπού της εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα της παρ. 1, δεν νοούνται πλέον νέα κεφάλαια.

3. Επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 2 του παρόντος, και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν διενεργούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων εκκαθάρισης και διακανονισμού (i) συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και ΠΜΔ που λειτουργούν στην Ελλάδα, (ii) συναλλαγών που διενεργούνται προς κάλυψη υποχρεώσεων εκπρόθεσμου διακανονισμού επί χρηματοπιστωτικών μέσων (failed trades) και iii) για την κάλυψη υποχρεώσεων παροχής ασφαλειών (margin),

β) για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από επενδυτικές πράξεις ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 (Α΄250) που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΟΕΕ του Ν. 4209/2013 (Α΄ 253)που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης ΑΕΔΟΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανώνυμων εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005 (Α΄ 178) ασφαλιστικών εταιριών του Ν.δ. 400/1970 (Α΄ 10) ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και ασφαλιστικών οργανισμών/ φορέων κοινωνικής ασφάλισης,

γ) όταν διενεργούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από θέσεις επί παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων των περιπτώσεων (δ) έως (ι) του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, για τη χρονική μετακύλιση αυτών (rollover), για τις ανάγκες κάλυψης με μετρητά του ημερήσιου ή τελικού διακανονισμού τους (mark−to−market), καθώς και για την κάλυψη ελλειμμάτων περιθωρίων ασφάλειας για χαρτοφυλάκια ασφαλείας του Ν. 2843/2000 (Α΄ 219), που υφίσταντο μέχρι και την 26η Ιουνίου 2015,

δ) όταν συνδέονται με την ικανοποίηση υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος της τραπεζικής αργίας στις 28.6.2015 πάγιων εντολών για μεταφορά κεφαλαίων από καταθετικούς λογαριασμούς προς ΟΣΕΚΑ αδειοδοτημένους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή προς ΟΕΕ ή προς αμοιβαία κεφάλαια unit−linked στο πλαίσιο αποταμιευτικών−επενδυτικών προγραμμάτων / λογαριασμών.

4. Επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων στην Ελλάδα για την απόκτηση α) νεοεκδιδόμενων Χρηματοπιστωτικών Μέσων που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου και β) κάθε είδους τίτλων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα, προς ανακεφαλαιοποίησή τους.

5. Το προϊόν εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων, καθώς και το ποσό των χρηματικών διανομών της περίπτ. β΄ της παρ. 1, δύναται να πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό μέχρι και του τελικού δικαιούχου, και εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, εφόσον μέσω του λογαριασμού αυτού γινόταν η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών του οικείου επενδυτικού λογαριασμού πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου 2015. Εφόσον οι οικείες συναλλαγές καταρτίζονται εκτός οργανωμένων αγορών ή ΠΜΔ , ο αιτούμενος τη μεταφορά των κεφαλαίων και το διακανονισμό πρέπει να προσκομίζει στο Ίδρυμα ή το αρμόδιο για την εκκαθάριση και διακανονισμό νομικό πρόσωπο πλήρη τεκμηρίωση της συναλλαγής αυτής, προσκομίζοντας, ενδεικτικά, τα στοιχεία εντολής ή το έντυπο διακανονισμού, σε ηλεκτρονική ή έγχαρτη μορφή, που περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες του διακανονισμού, ή και άλλα στοιχεία της συναλλαγής, που τεκμηριώνουν τη διενέργειά της. Ως λογαριασμοί τηρούμενοι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα νοούνται οι λογαριασμοί που αντικρίζονται με λογιστικές εγγραφές στην Τράπεζα της Ελλάδος και το IBAN του οικείου ιδρύματος φέρει το πρόσημο GR. Η πίστωση του προϊόντος εκκαθάρισης και διακανονισμού σε τραπεζικό λογαριασμό μέχρι και του τελικού δικαιούχου και εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος δύναται να πραγματοποιείται και για νέους επενδυτικούς λογαριασμούς, εφόσον τα κεφάλαια μέσω των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί οι αγορές ή το άνοιγμα θέσεων επί παραγώγων έχουν εισρεύσει από τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού.

6. Επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων από Ίδρυμα, και εκτός Ελλάδος, για να καθίσταται δυνατή η επανεπένδυση διαθεσίμων α) ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει, που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΟΕΕ του Ν. 4209/2013 που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης ΑΕΔΟΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, β) ανώνυμων εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005, γ) ασφαλιστικών εταιριών του Ν.δ. 400/1970, δ) ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και ε) ασφαλιστικών οργανισμών/ φορέων κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία διαθέσιμα είναι τοποθετημένα σε χρηματοπιστωτικά μέσα του εξωτερικού. Η επανεπένδυση θα γίνεται σε χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με τη σημερινή επενδυτική πολιτική των ανωτέρω, δεν θα υπερβαίνει σε αξία, την εκάστοτε διαμορφούμενη αξία του χαρτοφυλακίου που είναι επενδεδυμένο στο εξωτερικό κατά την έκδοση της παρούσας, και θα αφορά ιδίως τα διαθέσιμα που προέρχονται από πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και ΠΜΔ του εξωτερικού, εξόφληση τέτοιων χρηματοπιστωτικών μέσων ή διανομές συνδεόμενες με αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Άρθρο 2

Η απαγόρευση του στοιχείου γ΄ της παρ. 10 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά χρηματοπιστωτικών μέσων σε θεματοφύλακα εκτός Ελλάδος προς εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών επί των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων. Εφόσον οι οικείες συναλλαγές καταρτίζονται εκτός οργανωμένων αγορών ή ΠΜΔ, όπως ενδεικτικώς σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου, ο αιτούμενος τη μεταφορά των χρηματοπιστωτικών μέσων, στο πλαίσιο του διακανονισμού, πρέπει να προσκομίζει στον οικείο θεματοφύλακα πλήρη τεκμηρίωση της συναλλαγής, προσκομίζοντας, ενδεικτικά, τα στοιχεία της συναλλαγής σε συνδυασμό με την εντολή μεταφοράς τίτλων, το έντυπο διακανονισμού σε ηλεκτρονική ή έγχαρτη μορφή που περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες του διακανονισμού και της υποκείμενης συναλλαγής ή άλλα στοιχεία αυτής, που τεκμηριώνουν τη διενέργειά της.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image