Κατατέθηκε τροπολογία με ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν: Τροποποίηση Διατάξεων Κ.Φ.Ε. κ.ά.

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Τροπολογία με ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν: 1. Τροποποίηση Διατάξεων Κ.Φ.Ε. 2. Απαλλαγή από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. των δικαιωμάτων στα ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 3. Πίστωση ποσών από κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης

Κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΄Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της ΄Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.΄και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές΄ (Α΄35)» η ακόλουθη τροπολογία:

Αρ. Τροπολογίας: 137/8 7.5.2015

Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν: 1. Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α 167) 2. Απαλλαγή από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. των δικαιωμάτων στα ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 3. Πίστωση ποσών από κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης

Τροπολογία (.pdf)       Εκτύπωση σελίδας

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image