Μεγάλα πρόστιμα για την υπέρβαση του συμφωνημένου ωραρίου και την “κρυφή” εργασία

Με επιπλέον πρόστιμο, σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας, να ανακόψει το τεράστιο πρόβλημα της πλημμελούς δηλωμένης μερικής απασχόλησης. Το μέγεθος του προβλήματος αυξάνεται διαρκώς αφού οι έλεγχοι που διεξάγει το Σώμα Επιθεώρησης της Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε ένα ποσοστό 40 – 45% εντοπίζουν παραβάσεις που σχετίζονται με το ωράριο εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση, υποκρύπτεται η… ψεύτικη μερική απασχόληση. Δηλαδή, οι εργοδότες ενώ έχουν δηλώσει τον εργαζόμενο για τετράωρη απασχόληση, τον αξιοποιούν με όρους κανονικού ωραρίου. Ο λόγος που έχουν επιλέξει αυτή τη λύση οι εργοδότες, είναι ότι έτσι ξεφεύγουν από την αδήλωτη εργασία και του προστίμου των 10.550 ευρώ ανά περίπτωση. Αντίθετα, με τον τρόπο αυτό, η υπέρβαση ωραρίου, τιμωρείται με πρόστιμο μόλις 500 ευρώ… Άρα συμφέρει τους εργοδότες, να δηλώνουν τους εργαζόμενούς τους για τετράωρη απασχόληση, να τους απασχολούν πλήρες οκτάωρο και αν ελεγχθούν να πληρώσουν ένα πολύ μικρό πρόστιμο. Το υπουργείο Εργασίας, διαπιστώνοντας την έξαρση που έχει λάβει το φαινόμενο, ετοιμάζει ξεχωριστή διάταξη νόμου, όπου θα υπάρχει ο υπολογισμός ειδικού προστίμου, που θα επιβάλλεται σε περιπτώσεις όπου θα εντοπίζεται υπέρβαση ωραρίου, άρα θα υποκρύπτεται πλημμελής μερική απασχόληση. Το πρόστιμο αυτό, θα προκύπτει μέσα από συγκεκριμένο αλγόριθμο και θα αυξάνεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα που εντοπίστηκε ο εργαζόμενος να δουλεύει, πέρα από το ωράριο που έχει δηλωθεί στο ΣΕΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι άλλο το πρόστιμο εάν ο εργαζόμενος βρεθεί μισή ώρα μετά τη λήξη του ωραρίου του και άλλο, εάν βρεθεί για παράδειγμα τέσσερις ώρες μετά τη λήξη του ωραρίου.

Η κατακόρυφη αύξηση των ευέλικτων μορφών εργασίας (μερική και εκ περιτροπής απασχόληση), κατά τα τελευταία τρία έτη, αποτέλεσε τη βασική αιτία που οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, άρχισαν να αντιλαμβάνονται την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων στην αγορά εργασίας. Η εκτίμηση που υπάρχει στο υπουργείο Εργασίας, είναι ότι αυτή η αντιστροφή των ποσοτικών μεγεθών της αγοράς εργασίας δεν είναι φυσιολογική. Όσο και αν οι εργοδότες επικαλούνται την οικονομική κρίση για να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με όρους μερικής απασχόλησης, θεωρείται πολύ μεγάλη η αλλαγή που έχει συντελεστεί και σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά γίνεται λόγος για αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και αντίστοιχη μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ότι κατά το ήμισυ τουλάχιστον, «κρύβει» την πλημμελώς δηλωμένη μερική απασχόληση.

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image