Νέα ρύθμιση οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Για μία ακόμα φορά προχώρησε το υπουργείο Εργασίας σε νέα ρύθμιση εξόφλησης χρεών επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Με την ρύθμιση αυτή δίνεται δυνατότητα σε περίπου 300.000 επιχειρήσεις που έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία να ρυθμήσουν το χρέος τους έως τις 15 Οκτωβρίου παρέχοντας σημαντική έκπτωση .Συγκεκριμένα όσες επιχειρήσεις υποβάλουν έως την παραπάνω υμερομηνία αίτηση για την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών θα έχουν έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, και έκπτωση 60% επί των πρόσθετων τελών σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης.

Στην στη ρύθμιση προβλέπεται ότι αυτά ισχύουν και για οφειλέτες «οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης οφειλετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3833/10 και τηρούν τους όρους αυτής». Στόχος είναι να βρεθεί «ζεστό χρήμα» για τα ασφαλιστικά ταμεία, στα οποία οι εργοδότες χρωστούν 12 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι οφειλές των επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ αγγίζουν τα 5,5 δισ. ευρώ, ακολουθεί ο ΟΑΕΕ που δεν έχει να εισπράξει 4 δισ. ευρώ και έπονται τα άλλα Ταμεία.
Μετά τη λήξη της συγκεκριμένης ρύθμισης θα υπάρξει μόνιμος τρόπος αποπληρωμής των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπονται 36 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση της καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.
Με τη ρύθμιση αυτή- που θα τεθεί σε ισχύ μετά τις 15 Οκτωβρίου- παρέχεται έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image