Νέος πονοκέφαλος ρευστότητας για τις επιχειρήσεις.

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Πληρωμή της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος με την υποβολή της δήλωσης και φέτος. Με συντελεστή 29% και προκαταβολή 100% η «λυπητερή». Τρέχει η προθεσμία.

Συνωστισμός αναμένεται στο Taxisnet στα τέλη του μήνα, κοντά στην εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων.

Η αιτία δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι και φέτος οι επιχειρήσεις, με την υποβολή της δήλωσής τους, θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή φόρου 29% και προκαταβολή 100%. Και επειδή η υποβολή της δήλωσης συνεπάγεται άμεση συρρίκνωση της διαθέσιμης ρευστότητας σε περίοδο κρίσης, ακόμα και οι δύο βδομάδες έχουν την αξία τους, ωθώντας τους περισσότερους υπόχρεους να υποβάλουν τη δήλωσή τους την τελευταία στιγμή. Βιασύνη δεν φαίνεται ούτε φέτος.

Για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, η καθιέρωση ενιαίου συντελεστή 29% ισχύει από τα περυσινά εισοδήματα ενώ με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές ψηφίστηκε η ισχύς του ίδιου συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, αλλά για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων άνοιξε χθες και η προθεσμία εκπνέει στις 30 Ιουνίου, όπως και για τα φυσικά πρόσωπα.

Ενώ όμως για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπονται τρεις διμηνιαίες δόσεις (η πρώτη εκ των οποίων στα τέλη Ιουλίου), ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής εντός της προθεσμίας, για τα νομικά πρόσωπα οι δόσεις ξεκινούν το αργότερο την επόμενη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης και εκτείνονται έως τα τέλη Δεκεμβρίου σε μηνιαία βάση.

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που θα δηλωθούν φέτος από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα φορολογηθούν με συντελεστή 29% πλέον παρακράτησης φόρου με συντελεστή 10% για τα διανεμόμενα κέρδη, ενώ τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία θα φορολογηθούν με συντελεστή 26% για κέρδη έως 50.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για το επιπλέον ποσό.

Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στο 100% για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και 75% για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και οντότητες.

Πηγή: http://www.euro2day.gr/

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image