Νέος Φορολογικός Νόμος – Όλες οι επιβαρύνσεις

Αλλάζει πλήρως το σκηνικό στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς ο νέος φορολογικός νόμος φέρνει σημαντικές ανατροπές στον τρόπο προσδιορισμού, αλλά και φορολόγησης εισοδημάτων και κερδών.

Συγκεκριμένα, περίπου 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσια εισοδήματα μέχρι 55.000 ευρώ θα πληρώσουν φέτος περισσότερους φόρους, εξαιτίας της επιβολής φόρου 26% στα εισοδήματά τους από το πρώτο ευρώ [EUR=X] Σχετικά άρθρα .

Επίσης και οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα αποκλειστικά από ενοίκια θα πληρώσουν φόρους αυξημένους έως και 900%, καθώς τα εισοδήματά τους θα φορολογούνται με 10% από το πρώτο ευρώ.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται πλέον στη φορολογία περιλαμβάνει ακόμη την αύξηση του φόρου στους τόκους των καταθέσεων από 10% σε 15%, την επιβολή φόρου υπεραξίας 20% στις αγοραπωλησίες μετοχών από την 1η Ιουλίου, την επιβολή φόρου υπεραξίας 20% στις αγοραπωλησίες ακινήτων, μείωση του φόρου στα μερίσματα από 25% σε 10% και αύξηση του φόρου στα επιχειρηματικά κέρδη στο 26% από 20%.

Από την άλλη πλευρά, τα τεκμήρια διαβίωσης παραμένουν τα ίδια, ενώ καταργούνται οι περισσότερες φοροαπαλλαγές, αφού διατηρούνται μόνο οι εκπτώσεις φόρου για νοσήλια, ιατρικά έξοδα, δωρεές και διατροφή από τον ένα σύζυγο στον άλλο.

Αναλυτικότερα, ο νέος φορολογικός νόμος προβλέπει τα εξής:

Μισθωτοί – συνταξιούχοι: Θεσπίζεται νέα φορολογική κλίμακα με τρία μόνο κλιμάκια. Για τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις θα ισχύει συντελεστής φόρου 22%, για τα επόμενα 17.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ, θα ισχύσει συντελεστής φόρου 32% και για το υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος θα ισχύει συντελεστής 42%. Παράλληλα καθιερώνεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τα καθαρά εισοδήματα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογούνται κλιμακωτά με συντελεστές 26% μέχρι τα πρώτα 50.000 ευρώ και 33% για το τυχόν υπόλοιπο ποσό. Για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, θα ισχύει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

Ενοίκια: Τα ενοίκια θα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ. Συγκεκριμένα, σε ποσά ενοικίων μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο θα επιβάλλεται φόρος 10%, ενώ τυχόν επιπλέον ποσά, πέραν των 12.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 33%.

Αγρότες:
 Τα καθαρά γεωργικά εισοδήματα θα φορολογούνται από το 2014 με 13% από το πρώτο ευρώ. Ολοι οι αγρότες θα υποχρεωθούν από το 2014 να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις πώλησης αγαθών. Ειδικά για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) οι αγρότες θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθών.

«Μπλοκάκια»: 
Οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» θα φορολογούνται ως μισθωτοί και όχι ως επιτηδευματίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
* έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους και
* τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθάριστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Οι φορολογούμενοι με «μπλοκάκια», δεν θα έχουν το δικαίωμα να καταχωρούν δαπάνες στα βιβλία τους και να μειώνουν το ακαθάριστο εισόδημά τους από την παροχή υπηρεσιών με την έκπτωση των συγκεκριμένων δαπανών.

Τέλος επιτηδεύματος:
 Το τέλος αυξάνεται για τους αυτοαπασχολούμενους, από 500 σε 650 ευρώ, ενώ για τις εταιρείες αυξάνεται από 500 σε 1.000 ευρώ για την κύρια επαγγελματική εγκατάσταση και από 300 σε 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Οι αυξήσεις στα ποσά του τέλους επιτηδεύματος θα ισχύσουν αναδρομικά για τη χρήση του 2012, δηλαδή τα αυξημένα ποσά θα καταβληθούν το 2013.

Τέλος ακινήτων: Οι φορολογούμενοι που οφείλουν το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θα μπορούν να το αποκόψουν από τους λογαριασμούς και να το μεταφέρουν για εξόφληση στις αρμόδιες ΔΟΥ. Εφόσον η οφειλή από το τέλος έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, θα μπορούν να τη ρυθμίσουν σε μηνιαίες δόσεις, αφού όμως καταβάλουν ένα ποσό 50 ευρώ έναντι.

Ναυτικοί: Αυξάνονται οι συντελεστές αυτοτελούς φόρου που επιβάλλονται στους μισθούς τούς οποίους αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, από 6% σε 15% για τους αξιωματικούς και από 3% σε 10% για τους ανήκοντες στα κατώτερα πληρώματα.

Ακίνητα: Επιβάλλεται φόρος 20% στην υπεραξία από την πώληση ακινήτων.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Αλλάζει η φορολογία των κερδών για τις Α.Ε. και τις ΕΠΕ. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση των κερδών των συγκεκριμένων εταιρειών υπολογίζεται ότι θα περιοριστεί από το 40% στα επίπεδα του 32,8%. Ειδικότερα, τα αδιανέμητα κέρδη των εταιρειών θα φορολογούνται με συντελεστή 26% από 20%, ενώ στα μερίσματα (διανεμόμενα κέρδη) θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10% από 25%.

Επίσης αυξάνεται η φορολογία των κερδών των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β’ κατηγορίας). Συγκεκριμένα, ο φόρος αυξάνεται από το 20% στο 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ των καθαρών κερδών και στο 33% για τυχόν επιπλέον ποσό κερδών πέραν των 50.000 ευρώ.

Αποδείξεις

Μισθωτοί και συνταξιούχοι συνεχίζουν και φέτος το «σαφάρι» της συλλογής αποδείξεων για να κατοχυρώσουν την ανωτέρω έκπτωση, ενώ οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες, αγρότες, εμποροβιοτέχνες, δεν έχουν πλέον καμία υποχρέωση να ζητούν και να μαζεύουν αποδείξεις. Πάντως, όλοι οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις, εκτός εάν τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι μικρότερα των 5.000 ευρώ.

Οσοι πάντως μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, που θα αντιστοιχεί στο 25% του εισοδήματός τους, θα πληρώσουν πρόστιμο 22% επί της διαφοράς του ποσού που δεν θα καταφέρουν να καλύψουν.

Αλλαγές που αυξάνουν την παρακράτηση

Οι ανατροπές στη φορολογία οδηγούν από τον τρέχοντα μήνα στην αύξηση, από 3% έως και 185%, της παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Ειδικότερα, από την κατάργηση του πρόσθετου αφορολογήτου για τα παιδιά, αλλά και τη νέα κλίμακα φορολόγησης προκύπτουν τα εξής:

– Οφελος από τη νέα παρακράτηση φόρου έχουν οι άγαμοι φορολογούμενοι, οι φορολογούμενοι που δεν έχουν παιδιά και τα ζευγάρια με παιδιά εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 23.000 ευρώ, δηλαδή 1.642 ευρώ μεικτά μηνιαίως χωρίς να υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Για τους φορολογούμενους με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αλλά με υψηλότερο των 23.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα προκύπτει μηνιαία επιβάρυνση μέσω της παρακράτησης φόρου από 4,22 ευρώ, για ετήσιο εισόδημα 24.000 ευρώ, έως και 202,63 ευρώ για ετήσιο εισόδημα 100.000 ευρώ.

– Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ένα παιδί θα δουν τις μηνιαίες αποδοχές τους να μειώνονται εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνά τις 12.000 ευρώ. Για ετήσιο εισόδημα από 8.000 έως 12.000 ευρώ προκύπτουν ελαφρύνσεις και για εισόδημα έως 8.000 ευρώ δεν υπάρχει μεταβολή.

– Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με δυο και τρία παιδιά θα έχουν επιβάρυνση εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Για χαμηλότερο εισόδημα δεν υπάρχει μεταβολή.

Πηγή: Nαυτεμπορική

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image