Νέο Επενδυτικό Πρόγραμμα στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε η επίσημη προδημοσίευση για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός, Μεταποίηση) στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ .

Το πρόγραμμα θα αφορά τόσο υφιστάμενες επιχειρήσεις (με περισσότερα από 2 χρόνια λειτουργίας), νεοσύστατες (με λιγότερα από 2 χρόνια λειτουργίας) και υπό-σύσταση επιχειρήσεις.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης αναμένεται να μπορεί να κυμαίνεται:

από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση & Τουρισμός)

από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Εμπόριο & Υπηρεσίες).

Επιλέξιμες Δαπάνες:

   – Κτιριακές Εγκαταστάσεις
– Μηχανολογικός Εξοπλισμός
– Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
– Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
– Συστήματα Αυτοματοποίησης
– Προβολή & Προώθηση
– Αμοιβές Συμβούλων

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 433,5 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις 12 περιφέρειες της χώρας όπως ο παρακάτω πίνακας. Στον ίδιο πίνακα επιπλέον αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του προϋπολογισμού για επιχορήγηση υφιστάμενων και νέων / και υπό σύσταση επιχειρήσεων.

 

Η κατανομή του προϋπολογισμού για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ανά θεματική ενότητα φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

Το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 40% έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης):

Επίσης, αναφέρουμε ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη δανείου για την κάλυψη του ποσοστού του προϋπολογισμού του εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδίου, που δεν επιδοτείται από το πρόγραμμα, καθώς αυτό μπορεί να καλυφθεί και από ιδία κεφάλαια.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στην επίσημη ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του προγράμματος και όχι από τον επίσημο οδηγό του προγράμματος, ο οποίος αναμένεται την Δευτέρα και ύστερα από την ανάλογη Υπουργική Απόφαση.

Επισημαίνουμε ότι η 30η Απριλίου δεν θεωρείται ως αφετηρία επιλέξιμων δαπανών και θα πρέπει να αναμένουμε την επίσημη δημοσίευση του προγράμματος.

Για να δείτε τον πλήρη οδηγό της προδημοσίευσης, πατήστε εδώ.

Για κάθε διευκρίνιση, αλλά και για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με παρόν πρόγραμμα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν ή ακόμα και να κλείσετε ένα ραντεβού για κατ’ ιδίαν ενημέρωση.

Για να ενημερωθείτε για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή μας, αλλά και για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα Φορολογίας, Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.eges.gr

Εταιρία  Γενικών  Επιχειρηματικών  Συμβούλων

Πατέλης Ν. – Χρηστίδης Β. Ο.Ε. – Ομονοίας 161, Καβάλα

 Τηλέφωνα: 2510 8316672510 226224  Fax: 2510 224698

E-mailinfo@eges.gr, eges@otenet.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image