Νέο Ταμείο για την αποπληρωμή των παλαιών δανείων

Είναι γεγονός ότι η έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων στραγγαλίζει την αγορά. Οι επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες τους και οδηγούνται σε μια οικονομική απαξία με μοναδικό αποτέλεσμα το λουκέτο και τα χρέη .

Ως έσχατη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων το Υπουργείο Οικονομίας, εξετάζει τη δυνατότητα για την δημιουργία ενός ταμείου χαρτοφυλακίου προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν τα παλαιά δάνεια και να μην καταρρεύσει η αγορά.

Το νέο χρηματοδοτικό ταμείο θα δημιουργηθεί από το ΤΕΜΠΜΕ θα εξασφαλίσει εγγυήσεις του Δημοσίου στις επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν δάνεια από τράπεζες για αποπληρωμή παλαιών χρεών.

Το επιτόκιο των νέων δανείων δεν θα είναι χαμηλό και θα κυμαίνεται περίπου 7,5% με 8,5%, όσο περίπου έχει διαμορφωθεί το επιτόκιο στα τρέχοντα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ για την εξόφληση οφειλών προς προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία.

Το νέο αυτό ταμείο θα χρηματοδοτηθεί από χρήματα του ΕΣΠΑ και από τραπεζικά κεφάλαια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το ταμείο αυτό θα λειτουργεί με την τεχνική της μόχλευσης και της ανακύκλωσης των κεφαλαίων του σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν υψηλά τα αποθεματικά του

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image