ΝΣΚ 99/2Θ16 – Γνωμοδότηση αναφορικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης για την επιβολή του τέλους υπέρ των Δήμων επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 20 του ν. 2539/1997,

Υπ. Εσωτερικών Αρ. Πρωτ. οικ. 33482/31.10.2016
Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 99/2Θ16 Ατομικής Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Πληροφορίες: Α. Βλασίδου

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 2131364807

FAX:213-1364813

Α.Π.: οικ. 33482

Αθήνα 31 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣ: Αποκ/νες Διοικήσεις του Κράτους

Διευθύνσεις Διοίκησης

& ειδικά για την Αποκ/νη Διοίκηση

Αιγαίου

Δ/νση Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 99/2Θ16 Ατομικής Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 99/2016 Ατομικής Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ως εκ τούτου αποτελεί πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση (παρ. 4, του άρθρου 7 του ν. 3086/2002), αναφορικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 20 του ν. 2539/1997, όπως ισχύει και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη γνωστοποίησή της στους δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας, για ανάλογη εφαρμογή.

Μπορείτε να αναζητήσετε το παρόν έγγραφο στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στη διαδρομή: Το Υπουργείο / Εγκύκλιοι-Αποφάσεις.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (.pdf)

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ν. Χατζηεργάτης

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image