Νόμος του κράτους το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα όπως ψηφίστηκε την Παρασκευή από την Βουλή των Ελλήνων.

NOMOΣ 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015)
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ          Αρ. Φύλλου 129          17 Οκτωβρίου 2015

_______________________________________________________

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337

Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Δείτε το αρχείο εδώ σε μορφή pdf

 

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image