Οδηγός για την δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών στο εξωτερικό, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

Εδώ και λίγες ημέρες η εταιρεία μας δέχεται συνεχείς ερωτήσεις σχετικά με το εαν οι Ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούν λογαριασμούς στην αλλοδαπή και εάν μπορεί να γίνεται η κατάθεση της μισθοδοσίας κάποιου εργαζόμενου στο εξωτερικό.

Συγκεντρώσαμε και σας παραθέτουμε τις κάτωθι πληροφορίες:

·         Δύο νέοι όροι που πρέπει να μάθουμε είναι το «Banking holidays» και τα «capital controls». Ο πρώτος όρος στην ουσία σημαίνει τράπεζες σχεδόν κλειστές με τους υπαλλήλους να μπορούν να πραγματοποιήσουν ελάχιστες τραπεζικές εργασίες και κλειστή χρηματιστηριακή αγορά και ο δεύτερος όρος σημαίνει δραστικούς περιορισμούς στο ύψος των τραπεζικών συναλλαγών (και όχι μόνο)

·         Τα capital controls ήρθαν για να μείνουν τουλάχιστον για δύο -2- μήνες σύμφωνα με σημερινή (14/7) τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργού. Αν φυσικά τα πράγματα πάνε καλύτερα θα υπάρχει σταδιακή μείωση των περιορισμών (restrictions), αλλά θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανώς και χρόνια. Στην Κύπρο που υπάρχει αντίστοιχο πρόσφατο παράδειγμα, τα capital controls ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2013 και μόλις πριν από λίγες ημέρες ακυρώθηκαν στο σύνολό τους. Βέβαια, τα υφιστάμενα την τελευταία περίοδο αφορούσαν ειδικές διαδικασίες σε μεταφορές κεφαλαίων άνω του ενός εκ. ευρώ στο εξωτερικό, ενώ για τους ιδιώτες στην ουσία δεν υφίσταντο. Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου του 2013 μπορούσαν να αναληφθούν από τα ATMs 180 ευρώ την εβδομάδα, ενώ την επόμενη εβδομάδα και για κάποιο διάστημα το όριο αυξήθηκε στα 300 ευρώ ημερησίως μέχρι που καταργήθηκε τελείως. Με μία όμως διαφορά. Μπορούσε κάποιος να πάρει αθροιστικά τα ποσά που δεν είχε αναλάβει καθημερινά από τα ATMs, από τα ταμεία των τραπεζών. Αν λ.χ. κάποιος δεν είχε κάνει ανάληψη από ταμειολογιστική μηχανή για δέκα ημέρες, μπορούσε να κάνει ανάληψη από το ταμείο της τράπεζας  έως και 3.000 ευρώ, κάτι που φυσικά δεν ισχύει στη χώρα μας.

·         Οι μεγάλοι χαμένοι ήταν και στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα τώρα, αυτοί που έχουν χρήματα σε προθεσμιακές καταθέσεις. Δεν μπορούν να «σπάσουν» την κατάθεση αν δεν λήξει και συνεπώς δεν μπορούν να κάνουν ανάληψη ούτε και των εξήντα ευρώ ημερησίως. Αν δηλαδή έχει κάποιος προθεσμιακή κατάθεση που λήγει τον Δεκέμβριο του 2015, μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να αγγίξει τα χρήματά του, μεταγενέστερα δε θα μπει στη διαδικασία της είσπραξης του ημερησίου ορίου. Για να γίνει κατανοητό αυτό με σημερινούς ελληνικούς όρους, μία προθεσμιακή κατάθεση που λήγει την 31/12/2015 γίνεται διαχειρίσημη από τον κάτοχό της την 1/1/2016. Αν υποθέσουμε ότι το όριο ημερήσιων παραμείνει στα 60 ευρώ, ο δικαιούχος θα χρειαστεί χίλιες επισκέψεις στην τράπεζα για να αναλάβει το ποσό στο σύνολό του, ή με άλλα λόγια να πηγαίνει καθημερινά και αδιάληπτα στην τράπεζα (ταμείο ή ATM) για περίπου τρία χρόνια.

·         Στο εξωτερικό μπορεί κάποιος να βγάλει σε φυσικό χρήμα ποσά έως και 10.000 ευρώ. Προσπάθεια που έγινε από αρμόδιους φορείς το ποσό αυτό να μειωθεί στα 1.000 ευρώ δεν καρποφόρησε. Βέβαια, τα χρήματα αυτά κάποιος θα πρέπει να τα έχει σε φυσική μορφή από πριν, επειδή δεν μπορεί να γίνει ανάληψη αυξημένου ποσού ενόψει ταξιδιού στο εξωτερικό, εκτός αν τα χρήματα προορίζονται με αποδεικτικά για συγκεκριμένους λόγους (υγεία, εκπαίδευση) και μετά από απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

·         Αν γίνει προσπάθεια εξαγωγής μεγαλύτερου ποσού χρημάτων και ο πολίτης γίνει αντιληπτός από τον έλεγχο, το ποσό που υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ κατάσχεται, επιβάλλεται άμεσα πρόστιμο ίσο με το 25% του υπερβάλλοντος ποσού και το υπόλοιπο επιστρέφεται στον δικαιούχο αφού αυτός αποδείξει στην επιτροπή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (Αλκίφρωνος και Πειραιώς – Αθήνα), ότι έχει νόμιμα αποκτηθεί και φορολογηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ως εισόδημα από μη εμφανή πηγή και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ακολουθείται δε και η ποινική διαδικασία περί ξεπλύματος χρήματος.

·         Οι επιχειρήσεις έχουν κάθε δικαίωμα να τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην αλλοδαπή, εφόσον φυσικά τους καταγράφουν στα λογιστικά τους αρχεία. Στην πράξη και στην παρούσα κατάσταση οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί εξυπηρετούν επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, όπου οι πελάτες τους εξοφλούν τα τιμολόγια με κατάθεση στον αντίστοιχο λογαριασμό της αλλοδαπής. Οι λογαριασμοί αυτοί, εκτός φάσματος capital controls, προσφέρουν επιπλέον εξασφαλίσεις στις επιχειρήσεις δεδομένου ότι δεν μπορούν να υπαχθούν εύκολα σε διατάξεις περί κατασχέσεων (άρθρο 14 Ν. 2523/1997, κατάσχεση εις χείρας τρίτου κ.λπ.). Μπορούν εύκολα να χειριστούν μέσω e-banking και άμεσα μπορεί να εκδοθεί παραστατικό κίνησης (statement of account) ως παραστατικό των εγγραφών στα λογιστικά αρχεία.

·         Οι μισθωτοί και τα στελέχη επιχειρήσεων που διατηρούν καταθέσεις στην αλλοδαπή μπορούν να ανοίξουν και αυτοί καταθετικό λογαριασμό στην ίδια χώρα και οι αμοιβές τους να κατατίθενται στους λογαριασμούς αυτούς. Περαιτέρω, εφοδιαζόμενοι με χρεωστική κάρτα (debit cart) μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις από ελληνικά ATMs, χωρίς όριο αναλήψεως (συνήθως αν υπάρχει όριο ορίζεται στα 600 ευρώ ημερησίως), μέσω του συστήματος DIAS και καταβάλλοντας μία μικρή προμήθεια (συνήθως τρία ευρώ ανά ανάληψη).

·         Το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού στη αλλοδαπή απαιτεί κάποια παραστατικά στοιχεία και συνήθως αυτοπρόσωπη παρουσία την πρώτη φορά του δικαιούχου. Σίγουρα θα πρέπει κάποιος να διαθέτει διαβατήριο, συστατική επιστολή από συνεργαζόμενη τράπεζα στη Ελλάδα (recommendation letter) (συνήθως η τράπεζα το χρεώνει 20 ευρώ) και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τις πιο απαιτητικές χώρες. Για τους εταιρικούς λογαριασμούς συνήθως απαιτείται πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας θεωρημένο με τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

·         Οι καταθετικοί λογαριασμοί στην αλλοδαποί διέπονται από το τοπικό δίκαιο. Συνεπώς υφίστανται διαφορετικές προβλέψεις για τους κοινούς καταθετικούς λογαριασμούς (joint accounts) για τον κύριο δικαιούχο του λογαριασμού (beneficial owner) και για τους συνδικαιούχους, για τους χειριστές του λογαριασμού χωρίς επί πλέον δυνατότητες (users ή internet users), για τους εξουσιοδοτημένους από τον κάτοχο χρήστες του λογαριασμού (power of attorney) κλπ.

·         Οι Έλληνες φορολογικοί κάτοικοι, κάτοχοι διεθνών τραπεζικών λογαριασμών, υποχρεούνται να τους γνωστοποιούν στη φορολογική αρχή (κωδικοί 029-030 πίνακα 2 εντύπου Ε1) και να δηλώνουν τους τόκους που τους αποφέρουν (κωδικοί 669-670 πίνακα Δ1), καθώς και τον φόρο επί των τόκων που τυχών τους παρακρατήθηκε (κωδικοί 683-684 πίνακα Δ1)

·         Οι αμιγείς Ισλαμικές Τράπεζες (Τουρκία, Ιορδανία, Μαλαισία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κλπ.) δεν αναγνωρίζουν τον θεσμό του τόκου (riba) λόγω θρησκείας (Sariah) και συνεπώς δεν παρέχουν αποδεικτικά για τα καταβληθέντα περιθώρια κέρδους των τραπεζών αυτών επί των καταθέσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η εταιρεία μας πλέον σήμερα μπορεί να παρέχει ΔΩΡΕΑΝ περισσότερες πληροφορίες στους πελάτες μας που το επιθυμούν.

Αρμόδιος Νικόλαος Γ. Πατέλης 6936 901213        

Παρόμοια Άρθρα

coronovirus_eges
No Image
No Image