ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ και οι ενέργειες των Ταμείων

«Στάση πληρωμών» από τους οφειλέτες σε Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Ε.

Στάση πληρωμών από τους οφειλέτες του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ απειλεί να ρίξει… έξω τους σχεδιασμούς (και τη δέσμευση απέναντι στην τρόικα) για την είσπραξη τουλάχιστον 4,2 δισ. ευρώ σε πρώτη φάση -από τον Σεπτέμβριο με τη λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)- έναντι των 14 δισ. ευρώ που συνολικά έχουν βεβαιωθεί ως οφειλές, μαζί με τις προσαυξήσεις, προς τα δύο ασφαλιστικά ταμεία.

Με βάση τα στοιχεία των δύο Ταμείων, μέχρι σήμερα υπέβαλαν αιτήσεις για ρύθμιση των οφειλών τους (με τη «νέα αρχή» για τα ληξιπρόθεσμα έως τις 31/12/2012 και με την «πάγια» για τις οφειλές από 1/1/2013) μόλις 15.627 οφειλέτες σε σύνολο 730.000.

Στο ΙΚΑ (όπου 350.000 χρωστούν περί τα 8 δισ. ευρώ, από τα οποία εισπράξιμα θεωρούνται λιγότερα από 6 δισ. ευρώ) υποβλήθηκαν 10.060 αιτήσεις για τη ρύθμιση 90 εκατ. ευρώ: 7.187 υπέβαλαν αίτηση για την εξόφληση σε δόσεις παλαιών οφειλών 75,158 εκατ. ευρώ (οι 4.449 έχουν ήδη ενταχθεί και για τους υπόλοιπους γίνεται έλεγχος) και 2.873 για την αποπληρωμή νέων οφειλών 44,279 εκατ. ευρώ (σε ρύθμιση έχουν ήδη μπει οι 1.337).

ΟΑΕΕ

Στον ΟΑΕΕ αιτήσεις έχουν υποβάλει 5.567 (από το σύνολο 379.844 «ενεργών» ασφαλισμένων που χρωστούν 5,9 δισ. ευρώ) για να ρυθμίσουν 41,2 εκατ. ευρώ (οι 4.722 για οφειλές βεβαιωμένες έως 31/12/2012 ύψους 37 εκατ. ευρώ και 845 για νέες οφειλές ύψους 4,2 εκατ. ευρώ).

Για την περιορισμένη ανταπόκριση των οφειλετών στις νέες «σφιχτές» (και ως προς τον αριθμό των δόσεων και ως προς τις ζητούμενες «εξασφαλίσεις») ρυθμίσεις ενημέρωσε χθες τον πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης, παρουσιάζοντας, παράλληλα, τις «διευκολύνσεις» που γίνονται (μη υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας και αύξηση από τις 30 εργάσιμες ημέρες στους 6 μήνες της προθεσμίας για την υποβολή οικονομικών στοιχείων και την κατάθεση εγγυήσεων) για την προσέλκυση περισσοτέρων οφειλετών στο… ταμείο. Και αυτό υπό την άμεση πίεση που υπάρχει:

Πρώτον, για την ενίσχυση (μέσω της είσπραξης παλιών οφειλών) των εσόδων των Ταμείων που μειώνονται εξαιτίας της παρατεινόμενης ύφεσης, της αύξησης της ανεργίας και των μειώσεων των μισθών.

Δεύτερον, για την εκπλήρωση της δέσμευσης που έχει αναληφθεί, με βάση το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, για τη μεταφορά προς είσπραξη από το ΚΕΑΟ, το αργότερο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ ύψους 4,2 δισ. ευρώ.

Αναγκαστικά μέτρα από τον Οκτώβριο

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα είναι, πάντως, σε πλήρη λειτουργία στις αρχές Σεπτεμβρίου (πριν από την αναμενόμενη επίσκεψη της τρόικας), σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας αλλά και τον υποδιοικητή του ΙΚΑ Κ. Παπαθανασίου, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη Κέντρου. Το ΚΕΑΟ θα αρχίσει να συντονίζει, από την οδό Πειραιώς 28, τις διαδικασίες ένταξης των οφειλετών του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ που χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ στο νέο καθεστώς των ρυθμίσεων (από 1/1/2014 εντάσσονται οι οφειλές του ΕΤΕΑ και του ΟΓΑ) δίνοντας «παράθυρο ευκαιρίας» έως τον Οκτώβριο για τη μη λήψη αναγκαστικών μέτρων.

«Ξεμένουν» από κρατική επιχορήγηση τα Tαμεία

Tο 65,7% και το 61,6% της προβλεπόμενης ετήσιας κρατικής επιχορήγησης απορρόφησαν, ήδη, στο επτάμηνο Iανουαρίου – Iουλίου ο OAEE και το IKA – ETAM, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Oικονομικών.

Σε χειρότερη θέση είναι το TAΠ-OTE έχοντας απορροφήσει το 73,9% και ακολουθούν το NAT (το 66,4%), ο OΓA (το 60,9%) και ο OAEΔ (το 60,8%).

Διαδικασίες-εξπρές για τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλών

Με το νέο καθεστώς λειτουργίας του ΚΕΑΟ επιταχύνονται οι διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των οφειλών, τόσο των παλαιών όσο και των νέων:

1. Η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται στο ΚΕΑΟ εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της εμπροθέσμου καταβολής και όχι πέραν των 6 μηνών από την ημερομηνία που κατέστησαν καθυστερούμενες.

2. Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ και αποδίδεται μοναδικός αριθμός. Με την απόδοση μοναδικού αριθμού η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής καθίσταται νόμιμος εκτελεστός τίτλος. Αυτοματοποιημένα μέσω ειδικού προγράμματος θα γίνεται ο διαχωρισμός των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και μη.

3. Οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ενημερώνουν τον οφειλέτη για την ύπαρξη της οφειλής (τηλεφωνικά, με επιστολή, με sms, ή μέσω e-mail), και εφόσον αυτός δεν ανταποκριθεί, αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση. Στην ατομική ειδοποίηση προβλέπεται προθεσμία 20 ημερών να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή. Η ατομική ειδοποίηση θα αποστέλλεται εντός μηνός από την ημερομηνία που διαβιβάστηκε η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και εφόσον ο οφειλέτης δεν προχωρήσει σε εξόφληση ή ρύθμιση της οφειλής, οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ξεκινούν τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά ΚΕΔΕ.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ.gr

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image