Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στον (πρώην) Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και (νυν) Κανονισμό Απεικόνισης Συναλλαγών, αποτυπώνονται στο πόρισμα της επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών ως εξής:

1.-Καταργείται σειρά φορολογικών βιβλίων τα οποία μέχρι σήμερα τηρούνταν υποχρεωτικά. Πρόκειται για:

* Το βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου.

* Τα πρόσθετα βιβλία επενδύσεων, αποθήκευσης, διάθεσης λαχείων, μεταχειρισμένων αγαθών, καθώς και το βιβλίο εντολών.

* Τα διοικητικά βιβλία των Ανωνύμων Εταιρειών και των ΕΠΕ (παύει η φορολογική υποχρέωση).

2.-Επέρχονται αλλαγές στη διαδικασία θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων (είναι η γνωστή ταλαιπωρία για τις επιχειρήσεις και τους λογιστές τους) που είναι οι εξής:

* Καταργείται παντελώς η θεώρηση των βασικών βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας καθώς και του βιβλίου αποθήκης.

* Για τα πρόσθετα βιβλία και το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών -για τα οποία παραμένει η θεώρηση- θα ρυθμιστεί με αποφάσεις η υποκατάσταση της κλασικής θεώρησης (δηλαδή της διάτρησης που γινόταν στο ειδικό τμήμα του ΚΒΣ) με τη σήμανση μέσω ειδικών φορολογικών μηχανισμών.

* Για τα φορολογικά στοιχεία, διατηρείται η θεώρηση των στοιχείων διακίνησης, ενώ η θεώρηση των υπόλοιπων στοιχείων (τιμολόγια, ΔΠΥ κ.λπ.) παραμένει η θεώρηση για μεταβατικό χρονικό διάστημα. Το μεταβατικό διάστημα θα λήξει όταν θα ξεκινήσει η διαβίβαση των δεδομένων όλων των συναλλαγών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με ηλεκτρονική μέθοδο.

3.-Επεκτείνονται τα χρονικά όρια ενημέρωσης των βιβλίων, ενώ ο χρόνος ενημέρωσης συνδέεται πλέον και με τον χρόνο υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ Ειδικότερα:

* Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στον ΦΠΑ, ο χρόνος ενημέρωσης είναι το τέλος του επόμενου μήνα από την περίοδο για την οποία υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ.

* Για τις μη υπαγόμενες στον ΦΠΑ επιχειρήσεις, τα βιβλία ενημερώνονται μέχρι το τέλος κάθε ημερολογιακού τετραμήνου.

4.-Καταργείται σύμφωνα με το πόρισμα η υποχρέωση υποβολής των ακόλουθων καταστάσεων προς τις φορολογικές αρχές:

* Του μεριδολογίου των ιατρών.

* Του βιβλίου αποθήκης.

* Των δελτίων κίνησης των τουριστικών λεωφορείων.

* Επίσης καταργείται η υποχρέωση υποβολής των ισοζυγίων.

5.-Τα τιμολόγια που αφορούν αμοιβαίες ανταπαιτήσεις (τα τιμολόγια που εκδίδονται όταν η μια επιχείρηση χρωστάει στην άλλη) θα εξαιρούνται από την υποχρέωση εξόφλησης με επιταγές ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Δηλαδή επιτρέπονται οι συμψηφισμοί των απαιτήσεων που έχει η μια επιχείρηση στην άλλη.

Για αγροτικά προϊόντα

Καταργείται το χάρτινο αρχείο και επεκτείνεται η δυνατότητα τήρησης των παραστατικών (και των δελτίων αποστολής) σε CD-ROM, ενώ επανέρχεται το καθεστώς τιμολόγησης των αγροτικών προϊόντων όπως ίσχυε πριν την 1η Ιουνίου του 2010 (καταργείται η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου-δελτίου αποστολής από τον παραλαμβάνοντα έμπορο, ο οποίος στο εξής θα εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής και τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων).

6.- Καθιερώνεται υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τις επιχειρήσεις. Στον ηλεκτρονικό φάκελο θα ενσωματώνονται ισοζύγια, ισολογισμοί, ημερολόγια πρωτογενών εγγραφών και άλλα παραστατικά, τα οποία ναι μεν δεν θα θεωρούνται αλλά πρέπει να είναι διαθέσιμα στον ελεγκτή της εφορίας.

Επίσης, καταργείται η υποχρέωση αναγραφής της ΔΟΥ του εκδότη στα στοιχεία, καθώς και της διεύθυνσης επαγγέλματος του αντισυμβαλλόμενου στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών.

Από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Σημείωση του συντάκτη:
Ο Νικόλαος Γ. Πατέλης συμμετείχε στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής ως εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image