Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη στο 6ο Thessaloniki Tax Forum που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                           Tηλ.:210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2014
Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη στο 6ο Thessaloniki Tax Forum που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο με τίτλο: «Επιτακτική Ανάγκη Εξορθολογισμού Φορολογίας για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Εδραίωση Εμπιστοσύνης Φορολογουμένων και Κράτους»

Κύριε Πρόεδρε του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου,
Κυρίες και κύριοι,

Με μεγάλη χαρά δέχθηκα την πρόσκληση να μιλήσω στο 6ο Φορολογικό Συνέδριο του Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη, δύο χρόνια μετά την ομιλία μου στο 4ο Συνέδριο, όταν ξεκινούσαμε την προσπάθεια μεταρρύθμισης του φορολογικού μας συστήματος με την απλοποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Η σημερινή εκδήλωση συμπίπτει με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και την προώθηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου για το νέο λογιστικό σχέδιο και τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, δηλαδή την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης, σε αυτό το σημαντικό τομέα ενός φορολογικού συστήματος.

Σε λιγότερο από δυόμιση χρόνια η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά τομών που εκσυγχρονίζουν το φορολογικό σύστημα. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Στη θέση ενός δαιδαλώδους μωσαϊκού διάσπαρτων διατάξεων και κωδίκων που διατηρούνταν για δεκαετίες, θεσπίσαμε νέους σύγχρονους φορολογικούς κώδικες, για τη Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών, τη Φορολογία Εισοδήματος, τη Φορολογική Διαδικασία. Νομοθετήθηκαν και υλοποιούνται πρωτοποριακά μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, αλλά και για τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης. Ειδικότερα:

1.    Με την αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών το 2012 έγινε ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα απλοποίησης του φορολογικού συστήματος με κατάργηση πολλών διατάξεων τυπολατρικού χαρακτήρα και αναχρονιστικών θεσμών που είχαν προκαλέσει προβλήματα, όπως αυτού της απόρριψης των βιβλίων. Αντικαταστήσαμε τα σαράντα άρθρα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τα δώδεκα άρθρα του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Σήμερα δύο χρόνια μετά κάνουμε πράξη αυτό που υποσχεθήκαμε ότι θα είναι το μόνιμο καθεστώς. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου:
–    Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία. Για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις αποτελώντας παράλληλα σημαντικό βοήθημα για τους λογιστές.

Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.
–    Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνονται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές.
–    Ολοκληρώνεται η κατάργηση κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που είχε ξεκινήσει με τη θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
–    Εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων, ευθυγραμμισμένοι με τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι κανόνες αυτοί συνεπάγονται μειωμένο κόστος λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών φορολογικών ή άλλων ελέγχων.
–    Διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.

2.    Υιοθετήθηκε νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος έχει απλοποιημένη μορφή βασίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και θωρακίζει το φορολογικό σύστημα από τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Στο νέο Κώδικα μεταξύ άλλων:

α. Προβλέπεται η φορολόγηση με ενιαίο τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

β. Ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο των επιχειρηματικών δαπανών και για πρώτη φορά αναφέρονται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες.

γ. Ορίζεται με σαφή τρόπο η έννοια της φορολογικής κατοικίας, με παράλληλη απλοποίηση των δικαιολογητικών για τους  κατοίκους εξωτερικού ικανοποιώντας έτσι ένα δίκαιο αίτημα του απόδημου ελληνισμού. Λήφθηκε επίσης μέριμνα, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η προσέλκυση στη χώρα φυσικών προσώπων που επιδιώκουν να παραμείνουν για χρονικά διαστήματα άνω των 183 ημερών για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς, χωρίς να θεμελιώνουν, για το λόγο αυτό, φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και να υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

δ. Προβλέφθηκε η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος σε τρεις δόσεις ανεξαίρετα για όλους τους φορολογουμένους χωρίς να συναρτάται, όπως μέχρι τώρα, με το τυχαίο και αυθαίρετο χρονικό σημείο της εκκαθάρισης της δήλωσης.

3. Άλλαξε η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας  με σημαντικές μειώσεις για τη μεγάλη πλειοψηφία των φορολογουμένων και αντιμετωπίζονται οι στρεβλώσεις που προέκυψαν. Καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του για τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας αυτό που ενδιαφέρει όμως τους φορολογούμενους είναι η μείωση της επιβάρυνσης.

4. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, θεσπίστηκε Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος ενοποιεί και συγκεντρώνει όλες τις φορολογικές διαδικασίες που ήταν μέχρι σήμερα διάσπαρτες και αποσπασματικές σε ένα ενιαίο, λειτουργικό και εύχρηστο νομοθέτημα.

Ο Κώδικας μεταξύ άλλων:

α. Εκσυγχρονίζει τις διατάξεις για εγγραφή στο μητρώο, λήψη αριθμού φορολογικού μητρώου και το θεσμό του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

β. Θεσπίζει ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παροχή πληροφοριών προς τη φορολογική διοίκηση από το φορολογούμενο ή τρίτους και για την ηλεκτρονική κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση προς τους φορολογουμένους, με ταυτόχρονη θέσπιση εγγυήσεων προστασίας των δικαιωμάτων των φορολογουμένων.

γ. Προβλέπει τις αρχές που διέπουν το φορολογικό έλεγχο ως ένδειξη εμπιστοσύνης στον φορολογούμενο και εισάγει την αρχή του μη ελέγχου όλων των δηλώσεων, αλλά μόνο εκείνων που καλύπτουν τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου τα οποία καθορίζει η φορολογική διοίκηση.

δ. Σύμφωνα με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, προβλέπεται η άμεση και αυτόματη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ταυτόχρονα με την υποβολή τους (άμεσος προσδιορισμός του φόρου).

ε. Οριστικοποιείται χωρίς ασάφειες η παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για έλεγχο, όπως και ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων. Προβλέφθηκε, επίσης, για πρώτη φορά ίδιος χρόνος παραγραφής της αξίωσης του φορολογουμένου για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα και του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή. Καταργήθηκε με τον τρόπο αυτό η προνομιακή μεταχείριση του Δημοσίου ως προς την προθεσμία της παραγραφής που ήταν ασύμβατη προς τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης.

στ. Οι πρόσθετοι φόροι και οι προσαυξήσεις αντικαταστάθηκαν από τον τόκο υπερημερίας. Προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα τα οποία είναι για τις ελάχιστες πλέον τυπικές παραβάσεις εύλογα και για ουσιαστικές παραβάσεις ή παραβάσεις φοροδιαφυγής σημαντικά.

ζ. Εισάγεται για πρώτη φορά υποχρέωση κοινοποίησης της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, πριν από την κατάσχεση κινητών και ακινήτων.

η. Παρατάθηκε για δύο χρόνια ακόμη η υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού από ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων.

5. Έγιναν παρεμβάσεις στη νομοθεσία για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ώστε να διευκολύνονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μειώνεται το διοικητικό κόστος και να διευκολύνεται η βοήθεια προς τους οικονομικά αδύναμους. Ειδικότερα:

α. Θεσπίσθηκε απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, διάταξη στην οποία μπορούν να υπαχθούν, από 1ης Ιανουαρίου 2015, περισσότερες από 400.000 επιχειρήσεις.

β. Δόθηκε στις επιχειρήσεις με τζίρο έως 500.000 ευρώ η δυνατότητα να καταβάλουν ΦΠΑ μόνο όταν το τιμολόγιο πληρωθεί, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητά τους. Το μέτρο άρχισε να ισχύει από τον προηγούμενο μήνα. Έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επεκταθεί η δυνατότητα αυτή σε επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ.

γ. Καταργήθηκε η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, καθώς και η αίτηση επιστροφής του φόρου.

δ. Θεσπίσθηκε απαλλαγή των δωρεών σε είδος από την επιβολή ΦΠΑ όταν οι δωρεές αυτές γίνονται προς κοινωφελείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς για την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων – μια ρύθμιση πρωτοποριακή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

6. Τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο των κατασχέσεων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η προστασία από τις κατασχέσεις των μισθών και των συντάξεων μέχρι και το ποσό των 1.500 ευρώ.

7. Θεσπίστηκαν αναγκαίες παρεμβάσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η Φορολογική Διοίκηση εξοπλίστηκε έτσι με όλα τα νομικά εργαλεία για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και ισότητας και την επίτευξη μεγαλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης από εκείνους που στο παρελθόν δεν εκπλήρωναν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα:

α. Στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εντάχθηκαν διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, που υπάρχουν και σε άλλα προηγμένα φορολογικά συστήματα, όπως είναι το κριτήριο της χώρας πραγματικής διοίκησης για τις εξωχώριες εταιρείες και οι διατάξεις για ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις.

β. Στο νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας περιλήφθηκε διάταξη για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής κατά το πρότυπο που έχει υιοθετήσει και συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση συναλλαγών που δεν έχουν οικονομικό σκοπό και περιεχόμενο, αλλά μόνο την εκμετάλλευση κενών της νομοθεσίας για να υπάρχουν φορολογικά οφέλη.

γ. Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο και ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή του μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο θα μειώσει στο ελάχιστο τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων των ελεγκτικών υπηρεσιών με διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
δ. Θεσπίστηκε το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος στις περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού ή πραγματοποίησης δαπανών που δεν δικαιολογούνται στη βάση των περιουσιακών στοιχείων.

ε. Κατέστη δυνατή η διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε φυσικά πρόσωπα, ο οποίος εστιάζει σε συγκεκριμένα πεδία ελέγχου, χωρίς να αποκλείεται μελλοντικός επανέλεγχος, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ελεγκτικής διαδικασίας.

στ. Εκσυγχρονίσθηκε η νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

ζ. Προβλέφθηκε διαδικασία απενεργοποίησης των Αριθμών Φορολογικού Μητρώου όσων αποδεδειγμένα διαπράττουν αδικήματα φοροδιαφυγής.

η. Πιστοποιήθηκαν περίπου 2.400 ελεγκτές και συστήθηκαν 400 νέες οργανικές θέσεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει την ανάληψη καθηκόντων από 200 νέους υπαλλήλους μέχρι το τέλος του έτους και άλλους 900 μέχρι το τέλος του 2015.

θ. Οι ελεγκτικές αρχές άρχισαν για πρώτη φορά να αποκτούν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης και των τραπεζικών λογαριασμών.

Ι. Για πρώτη φορά γίνεται επεξεργασία πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από τις ελεγκτικές αρχές.

Ια. Αντιμετωπίσθηκαν επικαλύψεις μεταξύ ΣΔΟΕ και ΓΓΔΕ στον έλεγχο και εκκαθαρίζονται με ταχείς ρυθμούς οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις προληπτικού ελέγχου του ΣΔΟΕ. Οι  11 000 περίπου εκκρεμείς υποθέσεις προληπτικού ελέγχου τον Οκτώβριο του 2013 έχουν περιορισθεί σε 4 500 υποθέσεις με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2014.

8. Ενισχύθηκε το κανονιστικό πλαίσιο και υλοποιούνται ρυθμίσεις για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων. Ειδικότερα:

α. Ως προς τα συστήματα εισροών – εκροών:

i. Σε πρατήρια καυσίμων: Ολοκληρώθηκε στο τέλος Αυγούστου 2014 η εγκατάσταση στα πρατήρια καυσίμων και στην υπόλοιπη  Ελλάδα και η διασύνδεσή τους με τη ΓΓΠΣ για την αποστολή των δεδομένων. Είχε προηγηθεί η ολοκλήρωση της εγκατάστασης τον Αύγουστο 2013 στα πρατήρια καυσίμων της Αττικής & Θεσσαλονίκης και το Φεβρουάριο 2014 στα πρατήρια της Αχαΐας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου. Έχουν ξεκινήσει έλεγχοι από πλευράς ΓΓΔΕ όσον αφορά τα πρατήρια που δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ενώ επιπρόσθετα γίνονται έλεγχοι κατά αρμοδιότητα και από κλιμάκια των Διευθύνσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.

ii. Σε φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης: Ολοκληρώθηκε η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ το Μάιο 2014 με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 40% των δεξαμενών τον πρώτο έτος και το υπόλοιπο 60% το δεύτερο έτος από την έκδοσή της.

iii. Σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης: Ολοκληρώθηκε στο τέλος Απριλίου 2014 η εγκατάσταση των συστημάτων στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα. Επιπρόσθετα θεσμοθετήθηκε με το Ν.4254/2014 η υποχρέωση του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης να έχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών για να μπορεί να προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρμανση από τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών.

β. Ως προς τα συστήματα GPS/AIS: Ολοκληρώθηκε από τη ΓΓΠΣ η υλοποίηση του συστήματος λήψης και επεξεργασίας των σημάτων των GPS/AIS. Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των συστημάτων AIS στα πλωτά μέσα. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες πιστοποίησης των υποψήφιων συστημάτων GPS από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τη ΓΓΠΣ. Θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των συστημάτων GPS στα βυτιοφόρα με χρόνο ολοκλήρωσης τους 6 μήνες.

γ. Προκηρύσσεται άμεσα ο διαγωνισμός για την προμήθεια μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ανιχνευτικών συστημάτων ελέγχου (x-ray scanners) στα λιμάνια και στις μεγάλες πύλες εισόδου της χώρας.

δ. Εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ιχνηλασιμότητας καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων.

9.  Στο μέτρο του δυνατού προωθήθηκαν ήδη μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, οι οποίες θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν με την συνέχιση επίτευξης σταθερής δημοσιονομικής ισορροπίας. Ειδικότερα:

α. Μειώθηκε η φορολογική επιβάρυνση για μισθωτούς και συνταξιούχους με ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 23.000 Ευρώ.

β. Μειώθηκε ο ανώτατος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων από 45% σε 42%

γ. Μειώθηκε ο φόρος στα μερίσματα από 25% σε 10% με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης των επενδυτών από 40% στο 33% περίπου

δ. Μειώθηκε ο φόρος υπεραξίας κεφαλαίου από 20% σε 15%.

ε. Μειώθηκε κατά 15% το ειδικό τέλος ακινήτων με την αντικατάσταση του ΕΕΤΗΔΕ με το ΕΕΤΑ, η δε φορολογική επιβάρυνση επί της ακίνητης περιουσίας μειώθηκε ακόμη περισσότερο, για τη μεγάλη πλειοψηφία των φορολογουμένων με τις αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων.

στ. Μειώθηκε ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων στο 3%.

ζ. Μειώθηκε ο ΦΠΑ στην εστίαση από 23% στο 13% και η μείωση αυτή που πέτυχε θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα παρατάθηκε μέχρι και το τέλος του 2015.

η. Μειώθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30% και παράλληλα διατηρείται το ενισχυμένο επίδομα θέρμανσης που θεσπίσθηκε για πρώτη φορά από αυτή την Κυβέρνηση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι στο χαμηλότερο επιτρεπτό όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

θ. Μειώθηκε η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης κατά 30%.

10. Στο μέτρο που το επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας ενισχύονται τα επενδυτικά φορολογικά κίνητρα. Ειδικότερα:

α. Θεσπίστηκαν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναστολή της καταβολής του ΦΠΑ για τις ξένες επιχειρήσεις που εισάγουν εμπορεύματα στην Ελλάδα, με στόχο την επανεξαγωγή τους σε άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες. Με τον τρόπο αυτό θεσπίζονται σημαντικά επενδυτικά κίνητρα που αποβλέπουν στο να καταστήσουν τη χώρα μας, και ιδίως το λιμάνι του Πειραιά, διαμετακομιστικό κόμβο του διεθνούς εμπορίου.

β. Ενσωματώθηκε στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σειρά ειδικών φορολογικών κινήτρων όπως ιδίως έκπτωση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προσαυξημένων κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

11.  Ολοκληρώθηκαν σημαντικά βήματα για τη μετάβαση της φορολογικής διοίκησης στην ψηφιακή εποχή μέσα από την καθιέρωση ηλεκτρονικών εφαρμογών που συνιστούν σημαντική διευκόλυνση για τους φορολογούμενους. Ειδικότερα:

α. Θεσπίστηκε η διαδικασία είσπραξης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου, το οποίο αντικαθιστά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης.

β. Καθιερώθηκε και θα εφαρμοσθεί φέτος για τρίτη χρονιά η διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας με κατάργηση του αυτοκόλλητου σήματος.

γ. Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων μισθωτηρίων με ταυτόχρονη κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησής τους στις ΔΟΥ.

δ. Εφαρμόσθηκε το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών.

ε. Καθιερώθηκε η καθολική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Ενώ το 2010 από το σύνολο των δηλώσεων εισοδήματος το 19% ήταν ηλεκτρονικές και το 81% έντυπες, σήμερα περισσότερο από το 99% των δηλώσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Αλλά και οι περισσότερες δηλώσεις άλλων φόρων υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά.

στ. Οι οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση καταβάλλονται πλέον στις τράπεζες, χωρίς να χρειάζεται οι φορολογούμενοι να επισκεφθούν τις ΔΟΥ.

ζ. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου TAXIS στις ΔΟΥ.

η. Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των ΔΟΥ, με ταυτόχρονη μέριμνα για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων μέσω της ίδρυσης Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ), αλλά και της δυνατότητας χορήγησης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας από τα κατά τόπους ΚΕΠ.

12. Προβλέψαμε τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών μέχρι και σε 100 δόσεις, στην περίπτωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των οφειλών μέχρι 15.000 Ευρώ, και μέχρι 72 δόσεις σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κύριας οφειλής μέχρι και 1 εκατομμύριο ευρώ. Προβλέπεται δυνατότητα επιλογής, προκειμένου ο κάθε φορολογούμενος να μπορεί να επιλέγει τον αριθμό δόσεων που ανταποκρίνεται στις οικονομικές του δυνατότητες. Οι προσαυξήσεις, οι τόκοι και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μειώνονται αναλόγως του αριθμού των δόσεων από 20% έως και 100% και προβλέπεται μειωμένο επιτόκιο. Αναγνωρίσαμε επίσης το ενδεχόμενο συγκυριακής αδυναμίας τήρησης των όρων της ρύθμισης προβλέποντας ρητά ότι δεν επέρχεται απώλεια της ρύθμισης στους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος του προγράμματος ρύθμισης. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα μιας πραγματικής νέας αρχής στους φορολογουμένους, έτσι ώστε να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους.

13. Στη φορολογία του αυτοκινήτου προβλέψαμε για πρώτη φορά το 2014 και σύντομα επεκτείνουμε και για τα επόμενα χρόνια τη δυνατότητα καταβολής των τελών κυκλοφορίας στη βάση των πραγματικών μηνών κυκλοφορίας μετά την άρση της ακινησίας. Επίσης, αντιμετωπίσαμε μια πάγια στρέβλωση της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προβλέποντας ως έτος πρώτης κυκλοφορίας το έτος της πραγματικής πρώτης κυκλοφορίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί για το έτος εισαγωγής στην Ελλάδα, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

14.  Προσπαθώντας να δώσουμε ανάσα στην αγορά ακινήτων, προσαρμόσαμε το τεκμήριο  απόκτησης ακινήτων στην πραγματική αξία που προκύπτει από το πωλητήριο συμβόλαιο ή και από έλεγχο και όχι στην αντικειμενική αξία, η οποία μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη.

15. Καθιερώσαμε ανεξαρτησία στη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης μέσω της θέσπισης του θεσμού του ΓΓΔΕ και της υπαγωγής σε αυτόν της διάρθρωσης του φορολογικού μηχανισμού.  Στόχος είναι μια αποτελεσματική φορολογική διοίκηση η οποία δίνει λύσεις στα προβλήματα, εφαρμόζει ταχύτατα τις διατάξεις που θεσπίζει η Βουλή με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και αφουγκράζεται την κοινωνία. Στον τομέα αυτό πρέπει να γίνει εντατική προσπάθεια για να αποφευχθούν αρρυθμίες του παρελθόντος οι οποίες ταλαιπώρησαν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και οι οποίες αναγνωρίζουμε ότι συνέβησαν.

Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθούμε αλλαγές στο πλαίσιο των ποινικών διατάξεων για φορολογικές παραβάσεις. Χωρίς να θίγεται η αποφασιστικότητά μας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, θα αντιμετωπισθεί και η ελληνική ιδιαιτερότητα ποινικοποίησης της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο.

Αναγνωρίζουμε τις μεγάλες θυσίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια. Ο σχεδιασμός μας για το άμεσο μέλλον προβλέπει τη συνέχιση και επέκταση της μείωσης των φορολογικών βαρών, με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας την επίτευξη σταθερής δημοσιονομικής ισορροπίας και τη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων, όπως επίσης τη μεγαλύτερη συμμόρφωση, αλλά και τη μετάβαση στην εποχή της ανάπτυξης που δίνει αυτά τα περιθώρια.

Ειδικότερα στοχεύουμε στη:
–    Μείωση του ΕΝΦΙΑ, έτσι ώστε να αποφέρει έσοδα κάτω από το 1% του ΑΕΠ από το 1,43% σήμερα σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και στην εξέταση δυνατότητάς μετατροπής του σε έσοδο της Αυτοδιοίκησης, ,
–    Μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων, έτσι ώστε ο ανώτατος συντελεστής του 42% να μειωθεί στο 32%.
–    Μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος των επιχειρήσεων.
–    Μετάβαση στην εποχή χωρίς τεκμήρια, χάρη στην προετοιμασία που έχει γίνει με την αξιοποίηση πληροφοριών και την υιοθέτηση σύγχρονων ελεγκτικών εργαλείων, ελπίζω από τα εισοδήματα του 2015.

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο τέλος μιας σπουδαίας προσπάθειας που σηματοδοτήθηκε από θυσίες των πολιτών και δυσμενείς συνέπειες στα εισοδήματά τους. Τώρα βρισκόμαστε στο τέλος αυτού του δρόμου και, όπως συχνά συμβαίνει στα τελευταία μέτρα, οφείλουμε ξανά να αποδείξουμε ότι ξέρουμε να κερδίζουμε τον μαραθώνιο, το άθλημα που συνδέεται με την ιστορία μας.
Η επικείμενη  αξιολόγηση της τρόικας που σηματοδοτεί το τέλος του Μνημονίου οφείλει να ολοκληρωθεί έγκαιρα καθώς τα δημοσιονομικά στοιχεία αλλά και η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις εξασφαλίζουν ότι η κυβέρνηση τηρεί τα συμφωνηθέντα.  Ανάλογη οφείλει να είναι και η στάση των εταίρων καθώς η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και των stress test των τραπεζών, δεν μπορούν παρά να ανοίξουν το δρόμο για να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα στις 27 Νοεμβρίου 2012.

Μοναδικό εμπόδιο  για να καθυστερήσει η όλη προσπάθεια είναι η πρόκληση αβεβαιότητας. Η κυβέρνηση έχει ήδη δείξει το δρόμο της ευθύνης ανακοινώνοντας ότι στοιχείο των διαπραγματεύσεων αποτελεί και μια πιθανή προληπτική γραμμή στήριξης, ώστε το μήνυμα προς τους εταίρους και τις διεθνείς αγορές να είναι σαφές: «Η Ελλάδα πορεύεται σταθερά προς την έξοδο από το Μνημόνιο ενώ συγχρόνως δεν έχει κανένα κίνδυνο». Το μήνυμα που στέλνεται από ορισμένους ότι το κράτος δεν έχει συνέχεια με θέσεις ότι «δεν θα αναγνωριστεί καμία συμφωνία για το χρέος» θολώνει την εικόνα της χώρας μπροστά στην τελική μάχη.

Απέναντι στη λογική «όλα για την εξουσία» , απέναντι στην επιλογή «υποσχέσεις σε όλους για όλα» οφείλουμε να αντιτάξουμε τη στάση της ευθύνης, της σοβαρότητας, της αποφασιστικότητας, της σταθερότητας. Η Ελλάδα στη Μεταμνημονιακή εποχή μπορεί να συνεχίσει στον πυρήνα της Ευρώπης στηρίζοντας πολιτικές με κέντρο τον άνθρωπο και χωρίς να παραγνωρίζει το διεθνές περιβάλλον.

Η Ελλάδα οφείλει τώρα να έχει «οδικό χάρτη» που, μεταξύ άλλων στον τομέα της ευθύνης μου, θα περιλαμβάνει:
–    Σταθερό φορολογικό περιβάλλον με ανταγωνιστικούς, σε σχέση με τις γειτονικές χώρες,  φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα,
–    Δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες που έντιμα και με συνέπεια συνεχίζουν να επιχειρούν μετά από μια  αποτυχημένη προσπάθεια,
–    Ανάδειξη της ευθύνης για τους φορολογούμενους αλλά και επιβράβευση των πολιτών και επιχειρήσεων που είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους.
–    Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

Κυρίες και Κύριοι

Η ρευστότητα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον με τους οικονομικούς δείκτες να μην προεξοφλούν άμεσα ισχυρή ανάπτυξη και οι εξελίξεις στην περιοχή μας είναι μόνο δύο από τις παραμέτρους που καθιστούν αναγκαία όσο ποτέ τη σταθερότητα στην πατρίδα μας.

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να είναι ισχυρή, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί στην ΕΕ και τη Βορειοατλαντική συμμαχία υπό την προϋπόθεση ότι αφήνει οριστικά πίσω της την εποχή των Μνημονίων και συμπορεύεται με εταίρους και συμμάχους αναλαμβάνοντας και δημιουργικές πρωτοβουλίες όπου χρειάζεται.
Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να μεταβεί σε μια νέα εποχή και κανένας δεν δικαιούται να στερήσει από τους Έλληνες αυτή τη δυνατότητα.

Παρόμοια Άρθρα

No Image
No Image
No Image